Stowarzyszenia

PUBLICZNE STOWARZYSZENIA WIERNYCH (erygowane przez władze kościelne)

 

KATOLICKIE STOWARZYSZENIE MŁODZIEŻY ARCHIDIECEZJI KRAKOWSKIEJ

ul. Wiślna 12/7, 31-007 Kraków
tel. +48 12 62 88 229

e-mail: biuro@krakow.ksm.org.pl, www.krakow.ksm.org.pl

 

Prezes zarządu
Joanna Kula

 

Skarbnik

Wioleta Śmiech

 

Asystent archidiecezjalny

ks. mgr Rafał Buzała

 

Akcja Katolicka Archidiecezji Krakowskiej

ul. Franciszkańska 3, 31-004 Kraków
tel. +48 12 62 88 169
www.akr.diecezja.pl

 

Prezes zarządu

Grażyna Kominek

 

Asystent kościelny

ks. Mirosław Dziedzic

 

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich W Archidiecezji Krakowskiej

ul. Skarbowa 4, 31-121 Kraków
tel. +48 12  632 03 52
www.srk.diecezja.pl

 

Prezes

Andrzej Małysa

 

Asystent kościelny

ks. Jacek Konieczny

 

Arcybractwo Miłosierdzia w Krakowie

ul. Sienna 5, 31-041 Kraków
tel./fax: +48 12 421 78 21

 

Brat starszy

Aleksander Litewka

 

Asystent kościelny

ks. dr Bronisław Fidelus

 

Polskie Towarzystwo Teologiczne

ul. Kanonicza 3, 31 002 Kraków

tel. +48 12 422 56 90
email: zarzad@ptt.net.pl, www.ptt.net.pl

 

Prezes

ks. prof. dr hab. Kazimierz Panuś

 

Wydawnictwo UNUM

ul. Kanonicza 3, 31 002 Kraków

tel. +48 12 422 56 90, +48 12 665 40 76

email: unum@ptt.net.pl, www.unum.ptt.net.pl

 

Stowarzyszenie Adoratorek Najświętszego Serca Pana Jezusa

ul. Grochowska 22/32, 31-521 Kraków

 

Przewodnicząca

Barbara Szryniawska

 

Asystent kościelny

ks. Benedykt Flasiński CM

 

Stowarzyszenie Apostołów Bożego Miłosierdzia „Faustinum"

ul. św. S. Faustyny 3, 30-420 Kraków
www.faustinum.pl

 

Przewodnicząca

s. Alicja Beata Zelmańska ZMBM 

 

Opiekun duchowy

ks. Marek Wójtowicz SI

 

Stowarzyszenie „Dom Rodzinny"

ul. Pędzichów 13, 31-152 Kraków

 

Prezes
ks. dr Krzysztof Wilk

 

Towarzystwo Pomocy dla Bezdomnych im. św. Brata Alberta

ul. Woronicza 10, 31-409 Kraków
www.bratalbert.org.pl

 

Przewodniczący zarządu
Ryszard Kryj-Radziszewski

 

Wspólnota Chrystusa, Kapłana, Proroka i Króla

ul. Kamionka 5/11, 31-586 Kraków

 

Przewodnicząca

Urszula Jarosz

 

Asystent kościelny
ks. dr Andrzej Wójcik

 

Wspólnota Chrystusa Odkupiciela Człowieka

ul. Dominikańska 1/14, 31-043 Kraków

 

Przewodnicząca

Janina Radko

 

Asystent kościelny

ks. Adam Ogiegło

 

Związek Księży Moderatorów Sodalicji Mariańskich Uczniów Szkół Średnich Archidiecezji Krakowskiej

ul. Wiślna 12, 31-007 Kraków

 

Prezes

ks. Antoni Sołtysik

 

 

Msze święte


Partnerzy:
Mecenas: