Duszpasterstwa

ARCHIDIECEZJALNY DUSZPASTERZ MŁODZIEŻY

ul. Franciszkańska 3, 31-004 Kraków

e-mail: duszpasterzmlodziezy@diecezja.pl

 

Duszpasterz archidiecezjalny
ks. mgr lic. Albert Wołkiewicz

 

DUSZPASTERSTWO SŁUŻBY LITURGICZNEJ I RUCHU ŚWIATŁO-ŻYCIE

ul. Wiślna 12/6, 31-007 Kraków

tel. +48 12 421 00 83

e-mail: dsl@oaza.diecezja.krakow.pl

www.krakow.oaza.pl

 

Moderator diecezjalny

ks. mgr lic. Mariusz Susek

tel. +48 12 62 88 230

 

Współpracownik

ks. mgr Krzysztof Wąs

tel. +48 12 62 88 232

 

Diakonia Oaz Rekolekcyjnych i Diakonia Słowa

Jolanta Pitek

tel. +48 12 62 88 232

 

s. Maria Angelika Borkowska

tel. +48 12 62 88 231

 

Jarosław Czekierda

tel. +48 12 62 88 232

 

Moderator diecezjalny Rodzin Domowego Kościoła Ruchu Światło-Życie

gałąź rodzinna Ruchu Światło-Życie

 

o. mgr Andrzej Tupek SchP

tel. +48 12 411 28 51

 

ks. mgr Wojciech Warzecha

tel. +48 12 285 87 33

 

Para diecezjalna Rodzin Domowego Kościoła gałąź rodzinna Ruchu Światło-Życie

Renata i Dariusz Górkowie

e-mail: paradiecezjalna@rdk.krakow.pl

 

GRUPY APOSTOLSKIE - RUCH APOSTOLSTWA MŁODZIEŻY ARCHIDIECEZJI KRAKOWSKIEJ

ul. Wiślna 12/7, 31-007 Kraków

tel. +48 12 62 88 229

e-mail: biuro@grupyapostolskie.pl
www.grupyapostolskie.pl

 

Duszpasterz

ks. mgr Paweł Kubani

 

Współpracownicy:

ks. mgr Grzegorz Feluś

Agnieszka Kobielus

Marta Krawczyk

 

KRAKOWSKIE DUSZPASTERSTWO PRAWNIKÓW

ul. Kanonicza 3, 31-002 Kraków

 

e-mail: info@duszpasterstwoprawnikow.pl

 

www.duszpasterstwoprawnikow.pl

 

Duszpasterz prawników

ks. dr Marcin Wolczko

 

DUSZPASTERSTWO HARCEREK I HARCERZY

ul. Wiślna 12/7, 31-007 Kraków

tel. +48 12 62 88 100

www.krakowska.zhp.org.pl

 

Kapelan Związku Harcerstwa Polskiego
Chorągwi Krakowskiej

ks. Filip Pajestka
e-mail: kapelan@krakowska.zhp.pl
www.krakowska.zhp.pl/kapelan

 

Kapelan Okręgu Małopolskiego ZHR

o. Rafał Tański OFMCap

e-mail: kapelan.malopolska@zhr.pl

www.malopolska.zhr.pl/duszpasterstwo.php

 

DUSZPASTERSTWO AKADEMICKIE

ul. św. Anny 11, 31-008 Kraków

tel. +48 12 422 91 11

e-mail: krakow.da@gmail.com

www.da.krakow.pl

 

Archidiecezjalny Duszpasterz Akademicki:

ks. mgr lic. Dariusz Talik

www.da.krakow.pl

 

DUSZPASTERSTWO TRZEŹWOŚCI

ul. Franciszkańska 3; 31-004 Kraków

tel. +48 12 628 81 26

 

Duszpasterz trzeźwości:

ks. mgr Mirosław Żak

zam. ul. Babińskiego 29/22A/26; 30-393 Kraków 

e-mail: mzak@diecezja.krakow.pl

 

Godziny urzędowania: czwartek 10.00 - 13.00

 

DUSZPASTERSTWO WIERNYCH TRADYCYJNEJ LITURGII ŁACIŃSKIEJ W KRAKOWIE

Bractwo Kapłańskie Świętego Piotra
Domus Ioannis Cantii
Kraszewskiego 32/5, 30-110 Kraków

www.fssp.pl

 

Referenci Duszpasterstw Specjalistycznych

 • Chorych: ks. mgr Tomasz Grzesiak
 • Ekumeniczne: ks. prof. dr hab. Łukasz Kamykowski, ks. dr hab. Tadeusz Kałużny SCJ
 • Głuchoniemych: ks. infułat Jerzy Bryła
 • Grup sportowych: ks. mgr Paweł Łukaszka
 • Lekarzy: ks. dr Dariusz Oko
 • Leśników: ks. infułat Janusz Bielański
 • Ludzi pracy: ks. Władysław Palmowski
 • Nauczycieli i wychowawców: Wydział Katechetyczny
 • Koordynator ruchów kościelnych: ks. Józef Gil
 • Niepełnosprawnych: ks. mgr Mateusz Rys, ks. mgr Tomasz Grzesiak
 • Odnowa w Duchu Świętym: ks. mgr Antoni Bednarz
 • OHP: ks. Wiesław Orawiecki SDS
 • Organistów: ks. mgr lic. Paweł Kummer
 • Pielęgniarek: ks. mgr Jan Nowak III, ks. mgr lic. Kazimierz Kubik
 • Powołań kapłańskich: Wyższe Seminarium Duchowne Archidiecezji Krakowskiej
 • Pracowników nauki: ks. dr hab. Krzysztof Gryz, ks. prof. dr hab. Łukasz Kamykowski, ks. dr Wojciech Węgrzyniak
 • Prawników: ks. dr Marcin Wolczko
 • Przewodniczący Rady Ruchów, Stowarzyszeń i Organizacji Kościelnych: ks. mgr. Michał Leśniak
 • Pszczelarzy: ks. mgr Jan Urbański
 • Rolników: ks. mgr Kazimierz Budek
 • Strażaków i kolejarzy: ks. mgr Grzegorz Szewczyk
 • Środowisk artystyczych: ks. infułat Jerzy Bryła, ks. mgr Antoni Bednarz
 • Środowisk sportowych: ks. Andrzej Jeleń
 • Świeccy pomocnicy w udzielaniu Komunii św.: ks. mgr lic. Jerzy Serwin
 • Trzeźwości: ks. mgr Mirosław Żak
 • Turystyczne: ks. mgr Stanisław Szyszka, ks. prof. dr hab. Maciej Ostrowski, www.duszpasterstwo-pielgrzym.krakow.pl
 • Zakrystianów: ks. mgr Edward Kwarciak

Msze święte


Partnerzy:
Mecenas: