Studium Duszpasterstwa Trzeźwości


Krótka HISTORIA

Studium Apostolstwa Trzeźwości zostało powołane przez Księdza Kardynała Franciszka Macharskiego w 1986 roku.

Jego dyrektorem i organizatorem od samego początku był ks. dr Józef Winiarski – michaelita, który pełnił swoją służbę aż do swojej śmierci w dniu 14 maja 2002 roku.

CEL

Celem Studium jest przygotowanie animatorów parafialnych grup trzeźwościowych, pogłębienie wiedzy religijne, podnoszenie świadomości wiernych na temat uzależnień, zwłaszcza choroby alkoholowej, jak również pokazanie sposobów rozwiązywania problemów alkoholowych.

 

Pierwsza seria zajęć odbywała się w Nowym Targu w latach 1986/87. Równocześnie rozpoczęły się zajęcia w Krakowie.

 

Kraków jest miejscem gdzie Studium przez cały czas prowadzi swoją działalność. Oprócz tego jeszcze przed nowym podziałem diecezji w Polsce odbywały się cykle zajęć w innych miejscowościach Archidiecezji Krakowskiej a mianowicie w Żywcu, Makowie Podhalańskim, Jaworznie i ponownie w Nowym Targu.

 

Dotychczas odbyło się 20 serii, dyplomy ukończenia Studium otrzymało 600 osób. Uczestnikami Studium do tej pory były zarówno osoby pragnące podjąć posługę w parafialnych grupach trzeźwościowych jak i osoby uzależnione od alkoholu a także osoby, które doświadczają życia pod jednym dachem z osobą uzależnioną.

TEMATYKA

Tematyka Studium obejmuje trzy grupy zagadnień.

Pierwsza grupa tematów to chrześcijańska wizja osoby i powołania człowieka na podstawie Pisma świętego i nauczania Kościoła. Druga grupa tematyczna ukazuje problemy alkoholowe prezentując chorobę alkoholową, współuzależnienie, rodzinę dotkniętą alkoholizmem, a także społeczny wymiar nadużywani alkoholu.

Trzecia grupa tematyczna zajmuje się metodami rozwiązywania problemów alkoholowych, ukazując działania administracyjne i prawne, organizację służby zdrowia w tej dziedzinie, grupy samopomocowe a przede wszystkim Duszpasterstwo Trzeźwości. Duszpasterstwo to na przestrzeni ostatnich stu pięćdziesięciu lat ma bardzo bogatą historię, wybitnych przedstawicieli ze Sługą Bożym księdzem Franciszkiem Blachnickim na czele i odejmuje w dalszym ciągu służbę współczesnemu człowiekowi i społeczeństwu.

ZAJĘCIA

Zajęcia obejmują 100 godzin wykładów i ćwiczeń. Spotkania odbywają się raz w miesiącu przez okres jednego roku. W ramach zajęć jest organizowany jeden weekendowy wyjazd będący czasem wspólnej modlitwy, dyskusji, wymiany poglądów i dalszego pogłębiania wiedzy.

 

Absolwenci Studium otrzymują dyplom podpisany przez Metropolitę Krakowskiego.

 

Warunki uczestnictwa

Uczestnikami Studium mogą być osoby pełnoletnie posiadające skierowanie księdza proboszcza swojej parafii.

 

Kolejna edycja Studium

Rozpoczęcie kolejnego cyklu warsztatów odbędzie się w sobotę 7 października 2017 roku Mszą świętą o godzinie 9.00 w kaplicy adoracji przy kościele św. Józefa w Krakowie Podgórzu ul. Zamoyskiego 2. Po Mszy świętej pierwsze zajęcia do godziny 16.00.
Uczestnikami studium mogą być osoby posiadające skierowanie księdza proboszcza swojej parafii.


Zgłoszenie prosimy nadsyłać do dnia 15 września 2017 roku na adres; Duszpasterstwo Trzeźwości Archidiecezji Krakowskiej ul. Franciszkańska 3; 32-004 Kraków lub mailowo: mzak@diecezja.krakow.pl

 

W zgłoszeniu proszę podać imię i nazwisko, adres nr telefonu i adres elektroniczny.

powrót

Msze święte


Partnerzy:
Mecenas: