Krucjata Wyzwolenia Człowieka


Krucjata Wyzwolenia Człowieka jest ruchem jednoczącym ludzi, którzy w duchu Ewangelii podejmują służbę mającą na celu ratowanie godności człowieka zniewolonego przez alkoholizm, narkomanię, nikotynizm lub inne uzależnienia.

 

Wierząc, że tylko Jezus ma moc wyzwolić człowieka członkowie Krucjaty działają posługując się nadprzyrodzonymi środkami takimi jak post, modlitwa i ewangelizacja, czyli głoszenie z wiarą i mocą Jezusa Chrystusa, który daje prawdziwą wolność.

 

Podstawową formą działania Krucjaty jest podjęcie postu jakim jest abstynencja, czyli całkowita rezygnacja z używania napojów alkoholowych, w tym również piwa. Drogę taką wskazał Jezus apostołom, gdy doświadczali niemocy w walce ze złem mówiąc: „Ten zaś rodzaj złych duchów wyrzuca się modlitwą i postem” (Mt 17,21)


Abstynencja przyjmowana jest przez członków Krucjaty jako:

  • czyn osobistej wolności polegający na ofierze z siebie samego na wzór Jezusa, który oddal za nas życie
  • zadośćuczynienie za grzechy pijaństwa
  • wyraz miłości do ludzi uzależnionych, dla których jedynym ratunkiem jest nieużywanie napojów alkoholowych
  • skuteczny środek przemiany obyczajów
  • sposób pracy nad sobą
  • pewny środek profilaktyczny i wychowawczy
  • znak miłości do Ojczyzny

KWC została powołana przez Sługę Bożego ks. Franciszka Blachnickiego i Ruch Światło – Życie w odpowiedzi na apel Ojca Świętego Jana Pawła II, skierowany do Polaków u progu pontyfikatu: Proszę, abyście sprzeciwiali się wszystkiemu, co uwłacza ludzkiej godności i poniża obyczaje zdrowego społeczeństwa; co czasem może aż zagrażać jego egzystencji i dobru wspólnemu, co może umniejszać jego wkład do wspólnego skarbca ludzkości, narodów chrześcijańskich, Chrystusowego Kościoła.


Krucjata została uroczyście ogłoszona w obecności Ojca Świętego i przez niego pobłogosławiona, podczas pierwszej pielgrzymki do Polski 8 czerwca 1979 roku w Nowym Targu.

 

Włączenie się do KWC dokonuje się przez decyzję nie picia alkoholu oraz złożenie deklaracji abstynenckiej (znajduje się wewnątrz tego informatora). Deklaracja zawiera również postanowienie nieczęstowania i niewydawania pieniędzy na alkohol. Deklaracja nie dotyczy lekarstw i słodyczy.

 

W Krucjacie przyjmuje się dwa rodzaje deklaracji

  • kandydacka na okres jednego roku
  • członkowska na czas przynależenia do KWC

Można także swoje zobowiązania złożyć do końca życia.

 

Wypełnioną deklarację należy przesłać do centrali Krucjaty w Krościenku (adres na deklaracji), do tzw. Stanicy lokalnej lub złożyć na nabożeństwie organizowanym przez diakonię Krucjaty.

 

W Archidiecezji Krakowskiej można to uczynić podczas Mszy świętej sprawowanej za członków i kandydatów KWC oraz za wszystkich zniewolonych braci w pierwszą sobotę każdego miesiąca w Sanktuarium Jana Pawła II w Krakowie o godz. 17.00.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać:

Duszpasterstwo Służby Liturgicznej i Ruchu Światło – Życie

ul. Wiślna 12, 31-007 Kraków

tel. +48 12 62 88 232

 

www.kwckrakow.pl

www.kwc.oaza.pl

powrót

Msze święte


Partnerzy:
Mecenas: