Grupy samopomocowe


Od ponad trzydziestu lat w Polsce powstają grupy, skupiające ludzi uzależnionych, którzy chcą dzielić się nawzajem siłą, mądrością i nadzieją w przezwyciężaniu nałogu.

 

Uczestniczący w tzw. mityngach pochylają się nad programem 12 kroków wypracowanym przez trzeźwiejących alkoholików i wykorzystywanym również przez narkomanów, erotomanów, hazardzistów i innych doświadczających zniewolenia.

Grupy te jako jedną z reguł przyjęły zasadę anonimowości co oznacza, że nie ma w nich zapisów, składek, rejestrowania się. Każdy dla kogo problemem jest jakiekolwiek uzależnienie może przyjść i uczestniczyć w mityngu bez konieczności zgłaszania się i mówienia czegokolwiek.

 

Zasada aminowości oznacza również, że wszystko co zostało powiedziane na mityngu pozostaje tajemnicą i nie powinno być opowiadane na zewnątrz. Najstarszym i najbardziej rozpowszechnionym jest ruch Anonimowych Alkoholików (AA), ale istnieją także grupy Anonimowych Narkomanów (AN lub NA), Anonimowych Hazardzistów (AH), Anonimowych Seksoholików (SA).

Oprócz ruchów dla ludzi uzależnionych powstały także ruchy dla osób współuzależnionych Alanon.

 

Program dwunastu kroków, nazywany jest często programem duchowym, domaga się bowiem przemiany życia i zwrócenia się do Boga „jakkolwiek go pojmujemy” (takie określenie znajduje się w programie).

 

Wiele grup spotyka się korzystając z gościnności parafii, ale trzeba pamiętać, że nie są to ruchy kościelne, gdyż ich celem nie jest przesłanie religijne i proponowanie drogi zbawienia, tylko pomoc człowiekowi, który cierpi wskutek swojego uzależnienia, a uzależnionym może być stać się każdy człowiek, bez względu na przynależność religijną.

 

Doświadczenie jednak pokazuje, zwłaszcza w Polsce, że wielu uzależnionych pracując na programie 12 kroków podejmuje głębokie życie religijne. Świadczy o tym ogromna ilość alkoholików na różnego rodzaju rekolekcjach i pielgrzymkach organizowanych przez Kościół z myślą o nich.

 

Bardziej szczegółowe informacje z miejscami i terminami mityngów można znaleźć na stronach internetowych:

powrót

Msze święte


Partnerzy:
Mecenas: