Kraków Parafia Wszystkich Świętych

zdjęcie Parafia Wszystkich Świętych
ADRES

ul. Kanonicza 11, 31‑002 Kraków

tel. +48 12 350 63 65, kancelaria wew. 101
parafia@apostolowie.pl

www.apostolowie.pl

 

Adres kościoła: ul. Grodzka 52a


KANCELARIA PARAFIALNA

wt., czw. 9-10
pon., śr., pt. 16‑17.30


MSZE ŚWIĘTE

Soboty

18

Niedziele

10:30 [j. angielski] (Kościół św. Idziego ul. Grodzka przy Wawelu)

Niedziele i święta

8, 9:30, 11, 12:30, 18

Proboszcz

ks. Marek Głownia, kapelan Ojca Świętego, wyśw. 1974

Wikariusz

ks. dr Adam Niwiński, R.M., wyśw. 1991

 

terenie parafii mieszkają


kard. prof. dr hab. Marian Jaworski, wyśw. 1950, konsekrowany 1984, mianowany kardynałem „in pectore" 1998, kreowany kardynałem 2001, * ul. Kanonicza 13, 31-002 Kraków

 

bp dr Jan Szkodoń, wyśw. 1970, konsekrowany 1988, wikariusz generalny, dziekan Kapituły Metropolitalnej, * ul. Kanonicza 19, 31-002 Kraków

 

bp Jan Zając, wyśw. 1963, konsekrowany 2004, wikariusz generalny, odpowiedzialny za Wydział Duszpasterstwa Ogólnego, kanonik Kapituły Metropolitalnej, od 2002 kustosz sanktuarium Bożego Miłosierdzia, * ul. Kanonicza 19, 31-002 Kraków

 

o. dr Roman Banasik OFMConv, wyśw. 1969, gwardian klasztoru i rektor bazyliki św. Franciszka z Asyżu w Krakowie, * pl. Wszystkich Świętych 5, 31-004 Kraków

 

ks. dr Stanisław Basista, R.M., wyśw. 1991, pracownik UPJPII, rektor kościoła Zmartwychwstania Pańskiego i kapelan Cmentarza Rakowickiego, * ul. Kanonicza 11, 31-002 Kraków

 

ks. mgr Czesław Bogdał, R.M., wyśw. 1988, zastępca dyrektora Instytutu Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie, * ul. Kanonicza 18, 31-002 Kraków

 

ks. dr hab. Andrzej Bruździński, prof. UPJPII, E.c., wyśw. 1977, pracownik UPJPII, * ul. Kanonicza 20, 31-002 Kraków

 

o. Błażej Bogdan Budnik OFMBernwyśw. 1988, kapelan Centrum Reumatologii i Rehabilitacji Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla, * ul. Bernardyńska 1, 30-960 Kraków

 

o. mgr Walerian Chromy OFMBern, wyśw. 1970, rektor kościoła św. Józefa i kapelan sióstr bernardynek, * ul. Bernardyńska 2, 30-960 Kraków

 

ks. prof. dr hab. Jan Maciej Dyduch, infułat, wyśw. 1963, kanonik Kapituły Metropolitalnej, konsultor w Radzie Naukowej Konferencji Episkopatu Polski, członek Rady Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się!", * ul. Kanonicza 3/5, 31-002 Kraków

 

ks. Józef Gil, R.M., wyśw. 1974, kordynator ruchów kościelnych, duszpasterz wspólnot neokatechumenalnych, * ul. Kanonicza 11, 31-002 Kraków

 

ks. dr Grzegorz Godawa, wyśw. 2001, pracownik UPJPII, kapelan Hospicjum Domowego dla Dzieci „Alma Spei", * ul. Kanonicza 11, 31-002 Kraków

 

ks. dr Marcin Godawa, wyśw. 1999, pracownik UPJPII, * ul. Kanonicza 20/6, 31-002 Kraków

 

ks. dr hab. Krzysztof Gryz, R.M., wyśw. 1986, rektor Wyższego Seminarium Duchownego, pracownik UPJPII, * ul. Podzamcze 8, 31-003 Kraków

 

ks. dr Paweł Holc CM, wyśw. 1991, rektor Instytutu Teologicznego Księży Misjonarzy, * ul. Stradomska 4, 31-058 Kraków

 

ks. mgr Jan Kabziński, kapelan Ojca Świętego, wikariusz biskupi ds. Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się!" w Krakowie oraz ds. ekonomicznych Archidiecezji Krakowskiej, wyśw. 1979, kanonik Kapituły Metropolitalnej, kustosz Sanktuarium bł. Jana Pawła II w Krakowie-Łagiewnikach, ekonom Archidiecezji Krakowskiej, prezes zarządu Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się!", przewodniczący zarządu Krakowskiej Fundacji Centrum Informacji, Spotkań, Dialogu, Wychowania i Modlitwy w Oświęcimiu, * ul. Kanonicza 5, 31-002 Kraków

 

ks. prof. dr hab. Krzysztof Kościelniak, R.M., wyśw. 1991, pracownik UPJPII, * ul. Kanonicza 5/3, 31-002 Kraków

 

ks. prof. dr hab. Adam Kubiś, infułat, wyśw. 1953, kanonik senior Kapituły Metropolitalnej, emerytowany pracownik UPJPII, *ul. Kanonicza 5, 31-002 Kraków

 

ks. mgr lic. Paweł Kummer, wyśw. 2004, duszpasterz organistów Archidiecezji Krakowskiej, studia UPJPII, * ul. Kanonicza 3, 31-002 Kraków

 

ks. prof. dr hab. Józef Makselon, kapelan Ojca Świętego, wyśw. 1974, pracownik UPJPII, * ul. Kanonicza 20, 31-002 Kraków

 

ks. Stanisław Małysiak, infułat, wyśw. 1952, kanonik senior Kapituły Metropolitalnej, * ul. Kanonicza 3, 31-002 Kraków

 

ks. prof. dr hab. Janusz Mastalski, R.M., wyśw. 1989, od 1995, pracownik UPJPII, * ul. Kanonicza 3/6, 31-002 Kraków

 

ks. dr Józef Morawa, prałat, wyśw. 1974, sekretarz Kolegiaty św. Anny w Krakowie, ojciec duchowny kapłanów Archidiecezji Krakowskiej, pracownik UPJPII, * ul. Kanonicza 5, 31-002 Kraków

 

ks. mgr Kazimierz Moskała, kapelan Ojca Świętego, wyśw. 1977, kanonik Kapituły Kolegiackiej przy Bazylice św. Floriana, wicekanclerz Kurii Metropolitalnej, * ul. Kanonicza 21, 31-002 Kraków

 

ks. dr Wojciech Olszowski, R.M., wyśw. 1993, zastępca ekonoma Archidiecezji Krakowskiej, członek Komisji Nadzorującej Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się!", * ul. Kanonicza 18, 31-002 Kraków

 

ks. mgr Łukasz Piórkowski, wyśw. 2003, skierowany do posługi przy parafii NMP Królowej Polski w Krakowie-Woli Justowskiej i udziału w pracach przygotowawczych do ŚDM Kraków 2016, * ul. Bernardyńska 3, 30-960 Kraków

 

ks. dr Zbigniew Rapacz, kapelan Ojca Świętego, wyśw. 1984, oficjał Sądu Metropolitalnego, * ul. Kanonicza 20, 31-002 Kraków

 

ks. mgr Jarosław Raźny, E.c., wyśw. 1990, wicedyrektor Archiwum Kurii Metropolitalnej, * ul. Poselska 7/9, 31-002 Kraków

 

o. mgr lic. Stanisław Sikora OFMConv, wyśw. 1985, kapelan sióstr sercanek przy ul. Garncarskiej w Krakowie, * pl. Wszystkich Świętych 5, 31-004 Kraków

 

ks. mgr lic. Kazimierz Sowa, wyśw. 1990, dyrektor telewizyjnego kanału społeczno-religijnego: religia.tv, * ul. Poselska 7/10, 31-002 Kraków

 

ks. prof. dr hab. Jan Szczepaniak, kapelan Ojca Świętego, wyśw. 1984, pracownik UPJPII, delegat Abpa Krakowskiego do Wojewódzkiego Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, konsultor Rady Naukowej KEP, wicedyrektor Duszpasterstwa Ogólnego Archidiecezji Krakowskiej * ul. Kanonicza 20, 31-002 Kraków

 

ks. dr Szymon Tracz, wyśw. 1998 (diec. biel.-żyw.), pracownik UPJPII, * ul. Kanonicza 3, 31-002 Kraków

 

ks. dr hab. Robert Tyrała, kapelan Ojca Świętego, wyśw. 1990, pracownik Akademii Muzycznej, pracownik UPJPII, kanonik Kapituły Metropolitalnej, przewodniczący Archidiecezjalnej Komisji ds. Muzyki Kościelnej, członek Zespołu Programowego ds. Transmisji Telewizyjnej Mszy św., prezydent Międzynarodowej Federacji „Pueri Cantores", kantor katedralny, konsultor Podkomisji ds. Muzyki Kościelnej działającej w ramach Komisji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów KEP* ul. Kanonicza 7, 31-002 Kraków

 

ks. prof. dr hab. Jan Wal, R.M., wyśw. 1966, kanonik Kapituły Kolegiackiej św. Anny w Krakowie, emerytowany pracownik UPJPII, * ul. Kanonicza 20, 31-002 Kraków

 

ks. dr Kazimierz Waliczek, prałat, wyśw. 1954, kanonik-senior Kapituły Kolegiackiej św. Anny w Krakowie, * ul. Kanonicza 3, 31-002 Kraków

 

ks. dr Marcin Wolczko, wyśw. 2003, pracownik UPJPII, duszpasterz Prawników Archidiecezji Krakowskiej, ul. Kanonicza 3, 31-002 Kraków

 

ks. mgr Marcin Wróbel, wyśw. 2006 (diec. biel.-żyw.), studia UPJPII, * ul. Kanonicza 11, 31-002 Kraków

 

 

Księża pracujący w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Krakowskiej przy ul. Podzamcze 8

 

Księża pracujący w Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Sosnowieckiej, * ul. Bernardyńska 3, 31-069 Kraków

 

Proboszcz
 • ks. dr hab. Jan Machniak kapelan Ojca Świętego wyśw. 1985 od 2011 kanonik Kapituły Kolegiackiej przy Bazylice św. Floriana, pracownik UPJPII, asystent kościelny Stowarzyszenia Przedsiębiorców Katolickich „Legatus”
Mieszka na terenie parafii
 • ks. dr Stanisław Basista R.M. wyśw. 1991 od 2011 rektor kościoła Zmartwychwstania Pańskiego i kapelan Cmentarza Rakowickiego
 • ks. mgr Czesław Bogdał R.M. wyśw. 1988 zastępca dyrektora Instytutu Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie
 • ks. dr hab. Andrzej Bruździński E.c. wyśw. 1977 od 1994 pracownik UPJPI
 • ks. prof.dr hab. Jan Maciej Dyduch Infułat wyśw. 1963 kanonik Kapituły Metropolitalnej, konsultor w Radzie Naukowej Konferencji Episkopatu Polski, członek Rady Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się!”, prof. zw. UPJPII
 • ks. Marek Głownia kapelan Ojca Świętego wyśw. 1974
 • ks. Józef Gil R.M. wyśw. 1974 koordynator ruchów kościelnych, duszpasterz wspólnot neokatechumenalnych,
 • ks. prof.dr hab. Krzysztof Kościelniak R.M. wyśw. 1991 pracownik UPJPII
 • ks. prof.dr hab. Adam Kubiś Infułat wyśw. 1953 kanonik senior Kapituły Metropolitalnej, emerytowany pracownik UPJPII
 • ks. prof.dr hab. Józef Makselon kapelan Ojca Świętego wyśw. 1974 pracownik UPJPII
 • ks. Stanisław Małysiak Infułat wyśw. 1952 kanonik senior Kapituły Metropolitalnej
 • ks. dr Józef Morawa Prałat wyśw. 1974 od 2008 sekretarz Kolegiaty św. Anny w Krakowie, od 2008 ojciec duchowny kapłanów Archidiecezji Krakowskiej, pracownik UPJPII, od 2014 rektor Ogólnopolskiego Seminarium dla Starszych Kandydatów do Święceń,
 • ks. mgr Łukasz Piórkowski wyśw. 2003 od 2013 skierowany do posługi w parafii NMP Królowej Polski w Krakowie-Woli Justowskiej i udziału w pracach przygotowawczych do ŚDM Kraków 2016, skierowany do pracy w Wydawnictwie św. Stanisława BM w Krakowie
 • ks. mgr Kazimierz Moskała kapelan Ojca Świętego wyśw. 1977 od 2011 kanonik Kapituły Kolegiackiej przy Bazylice św. Floriana, wicekanclerz Kurii Metropolitalnej,
 • ks. mgr Jarosław Raźny E.c. wyśw. 1990 od 2004, wicedyrektor Archiwum Kurii Metropolitalnej, od 2012 rektor rektoratu kościoła pw. św. Wojciecha w Krakowie (Rynek Główny),
 • ks. mgr lic. Kazimierz Sowa wyśw. 1990
 • ks. dr Zbigniew Rapacz kapelan Ojca Świętego wyśw. 1984 kanonik Kapituły Metropolitalnej, od 2006 oficjał Sądu Metropolitalnego
 • bp dr Jan Szkodoń wyśw. 1970 konsekrowany 1988, wikariusz generalny, dziekan Kapituły Metropolitalnej
 • ks. prof. dr hab. Jan Szczepaniak kapelan Ojca Świętego wyśw. 1984
 • ks. prof.dr hab. Jan Wal R.M. wyśw. 1966 kanonik Kapituły Kolegiackiej św. Anny w Krakowie, emerytowany pracownik UPJPII
 • bp Jan Zając wyśw. 1963 konsekrowany 2004, wikariusz generalny, odpowiedzialny za Wydział Duszpasterstwa Ogólnego, kanonik Kapituły Metropolitalnej, * ul. Kanonicza 19, 31-002 Kraków
 • ks. dr Kazimierz Waliczek Prałat wyśw. 1954 kanonik-senior Kapituły Kolegiackiej św. Anny w Krakowie
 • ks. dr Marcin Wolczko wyśw. 2003 od 2013 sędzia Sądu Metropolitalnego, od 2014 duszpasterz prawników w Archidiecezji Krakowskiej, pracownik UPJPII,
 • kard. prof. dr hab. Marian Jaworski wyśw. 1950 konsekrowany 1984, mianowany kardynałem „in pectore\" 1998, kreowany kardynałem 2001
 • o. Błażej Bogdan Budnik wyśw. 1988 kapelan Centrum Reumatologii i Rehabilitacji Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla przy ul. Focha 33
 • ks. Walerian Chromy wyśw.
 • ks. dr. Paweł Holc wyśw. 1991 rektor Instytutu Teologicznego Księży Misjonarzy
 • ks. dr Szymon Tracz wyśw. 1998 pracownik UPJPII
 • ks. mgr Marcin Wróbel wyśw. 2006 studia UPJPII,
 • o. dr Roman Banasik OFMConv wyśw. 1969 gwardian klasztoru i rektor bazyliki św. Franciszka z Asyżu w Krakowie
 • ks. prof. UPJPII dr hab. Robert Tyrała kapelan Ojca Świętego wyśw. 1990 od 1997 pracownik Akademii Muzycznej, od 2000 pracownik UPJPII, kanonik Kapituły Metropolitalnej, od 2005 przewodniczący Archidiecezjalnej Komisji Muzyki Kościelnej, od 2006 członek Zespołu Programowego ds. Transmisji Telewizyjnej Mszy św., od 2009 prezydent Międzynarodowej Federacji „Pueri Cantores”, od 2009 kantor katedralny, od 2012 konsultor Podkomisji ds. Muzyki Kościelnej działającej w ramach Komisji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów KEP
 • ks. dr Grzegorz Godawa wyśw. 2001 od 2009 pracownik UPJPII, od 2011 kapelan Hospicjum Domowego dla dzieci \"Alma Spei\"
 • ks. dr hab. Marcin Godawa wyśw. 1999 od 2013 pracownik UPJPII
 • ks. mgr Jan Kabziński kapelan Ojca Świętego wyśw. 1979 od 2005 ekonom Archidiecezji Krakowskiej, prezes zarządu Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się!”, od 2007 przewodniczący zarządu Krakowskiej Fundacji Centrum Informacji, Spotkań, Dialogu, Wychowania i Modlitwy w Oświęcimiu, od 2011 wikariusz biskupi ds. Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się!” w Krakowie oraz ds. ekonomicznych Archidiecezji Krakowskiej, od 2011 kustosz Sanktuarium św. Jana Pawła II w Krakowie-Łagiewnikach,
 • ks. dr Wojciech Olszowski R.M. wyśw. 1993 od 2016 ekonom Archidiecezji Krakowskiej, członek Komisji Nadzorującej Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się!”
 • ks. dr hab. Krzysztof Gryz R.M. wyśw. 1986 pracownik UPJPII
 • ks. prof. dr hab. Janusz Mastalski R.M. wyśw. 1989 pracownik UPJPII, od 2017 rektor Wyższego Seminarium Duchownego
 • ks. mgr lic. Paweł Kummer wyśw. 2004 od 2017 praca w Archiwum Kurii Metropolitalnej
ODPUST:

Odpust Świętych Apostołów Piotra i Pawła, 29 czerwca


ROK ERYGOWANIA PARAFII:
XIII w.
ULICE:
 • św. Agnieszki
 • Bernardyńska
 • Bogusławskiego
 • Dominikańska
 • pl. Dominikański 4, 5
 • Dietla nry parzyste 30-74
 • św. Gertrudy
 • Grodzka 21-65
 • Koletek
 • Kanonicza
 • pl. Na Groblach
 • Podzamcze
 • Poselska
 • Powiśle
 • Sarego
 • św. Sebastiana 1-24
 • Senacka
 • Smocza
 • Starowiślna nry nieparzyste 1-27
 • Stradom
 • Straszewskiego 1-15
 • Zwierzyniecka nry parzyste 4-34

Msze święte


Partnerzy:
Mecenas: