Kraków Parafia Wniebowzięcia NMP

zdjęcie Parafia Wniebowzięcia NMP
ADRES

pl. Mariacki 5, 31-042 Kraków
+48 12 422 05 21, wew. 21, fax 12 421 07 85

 

biuro@mariacki.com
administracja@mariacki.com
archiwum@mariacki.com

zakry­stia@mariacki.com
www.mariacki.com


KANCELARIA PARAFIALNA

pon.-pt. 10-12
czw. i pt. 16-18


MSZE ŚWIĘTE

Dni powszednie

6, 6:30, 7, 7:30, 8, 8:30, 9, 9:30, 10 [j. łaciński], 10:30, 11, 18:30

Soboty

18:30

Niedziele i święta

6, 7, 8, 9, 10 [j. łaciński], 11:15, 12, 13, 18:30 (stu­den­ci i absol­wen­ci)

Proboszcz

ks. dr Dariusz Raś, kapelan Ojca Świętego, archiprezbiter mariacki, wyśw. 1994, pełnomocnik Archidiecezji Krakowskiej ds. instytucji kultury Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach, pracownik UPJPII, *Plac Mariacki 4, 31-042 Kraków

Wikariusze

ks. mgr Robert Piwowarczyk, wyśw. 1996, katecheta w VI LO i SP nr 1, * Plac Mariacki 5/7, 31-042 Kraków

 

ks. mgr Paweł Głowacz, wyśw. 2007, moderator rejonowy Domowego Kościoła - gałęzi rodzinnej Ruchu Światło-Życie (rejon Prądnik Biały), animator dekanalny Duszpasterstwa Dzieci i Młodzieży

 

ks. mgr Rafał Marciak, E.c., wyśw. 1999, skierowany do współpracy z Komitetem Organizacyjnym ŚDM 2016

 

ks. mgr Grzegorz Kotala, wyśw. 2006

 

Penitencjarze

ks. mgr Marian Bendyk, E.c., wyśw. 1982, * Plac Mariacki 5, 31-042 Kraków

 

ks. mgr Andrzej Jeleń, E.c., wyśw. 1995, katecheta w I LO, * Plac Mariacki 7, 31-042 Kraków


ks. mgr Rafał Marciak, wyśw. 1999, wizytator katechetyczny w II rejonu, praca w Komitecie ŚDM'2016

 

ks. dr Jan Pasierbek, prałat honorowy Ojca Świętego, wyśw. 1960, pracownik Sądu Metropolitalnego w Krakowie, honorowy duszpasterz prawników Archidiecezji Krakowskiej, * Plac Mariacki 5/4, 31-042 Kraków

 

ks. mgr Stanisław Wątorski, R.M., wyśw. 1977, penitencjarz, duszpasterstwo parafialne, * Plac Mariacki 5/3, 31-042 Kraków

 

ks. mgr lic. Jacek Żurek, kapelan Ojca Świętego, wyśw. 1966, pracownik UPJPII, * Mały Rynek 7/10, 31-042 Kraków

W duszpasterstwie pomagają

ks. mgr Zygmunt Filip Badurski, wyśw. 1989, posługa duszpasterska w kościele św. Tomasza Ap. w Krakowie

 

ks. dr Zbigniew Rapacz, kapelan Ojca Świętego, oficjał Sądu Metropolitalnego, * ul. Kanonicza 20, 31-002 Kraków

Na terenie parafii mieszkają

ks. dr Lucjan Bielas, E.c., wyśw. 1977, pracownik UPJPII, duszpasterz akademicki studentów UPJPII * ul. Pijarska 7/8, 31-015 Kraków

 

o. Norbert Cebula OFM, wyśw. 2008, duszpasterz w kościele św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ew. w Krakowie, * ul. Reformacka 4, 31-012 Kraków

 

ks. dr Bronisław Fidelus, infułat, wikariusz generalny, wyśw. 1962, kanonik Kapituły Metropolitalnej, archiprezbiter mariacki emeryt, * Plac Mariacki 2, 31-042 Kraków

 

ks. mgr Andrzej Fryźlewicz, kapelan Ojca Świętego, wyśw. 1979, kanonik Kapituły Metropolitalnej, * ul. Franciszkańska 3, 31-004 Kraków

 

ks. dr hab. Szymon Jackowski-Fedorowicz, R.M., wyśw. 1987, pracownik UPJPII, posługa duszpasterska w kościele Sióstr Wizytek pw. św. Franciszka Salezego w Krakowie, * ul. św. Marka 10, 31-012 Kraków

 

ks. mgr Andrzej Lichosyt, E.c., wyśw. 1989, kanclerz UPJPII, administrator kościoła św. Marka, * ul. Sławkowska 24a/5, 31-014 Kraków

 

ks. dr hab. Jan Machniak, prof. UPJPII, kapelan Ojca Świętego, wyśw. 1985, kanonik Kapituły Kolegiackiej przy Bazylice św. Floriana, rektor Międzynarodowej Akademii Bożego Miłosierdzia, pracownik UPJPII, asystent kościelny Stowarzyszenia Przedsiębiorców Katolickich "Legatus" * ul. Sławkowska 24a (do korespondencji: ul. św. Marka 10, 31-012 Kraków)

 

ks. dr hab. Piotr Majer, kapelan Ojca Świętego, wyśw. 1990, kanclerz Kurii Metropolitalnej, pracownik UPJPII, konsultor Rady Prawnej KEP, * ul. Francszkańska 3, 31-004 Kraków

 

ks. dr Bogusław Mielec, R.M., wyśw. 1989, pracownik UPJPII, konsultor Komisji Duchowieństwa Konferencji Episkopatu Polski, * ul. Pijarska 7/7, 31-015 Kraków

 

ks. dr hab. Robert Nęcek, R.M., wyśw. 1994, rzecznik prasowy Archidiecezji Krakowskiej, pracownik UPJPII, konsultor Rady ds. Środków Społecznego Przekazu KEP, korespondent KAI Archidiecezji Krakowskiej, * ul. Pijarska 7/9, 31-015 Kraków

 

mgr lic. Antoni Okrzesik, R.M., wyśw. 1960, * Plac Mariacki 6, 31-042 Kraków

 

ks. mgr Tomasz Szopa, E.c., wyśw. 2006, sekretarz Arcybiskupa Metropolity Krakowskiego, praca w Biurze Ekonoma, * ul. Franciszkańska 3, 31-004 Kraków

 

o. Bogdan Reczek OFM, wyśw. 1987, katecheta w gimnazjum i liceum Sióstr prezentek w Krakowie, * ul. Reformacka 4, 31-012 Kraków

 

ks. prof. dr hab. Roman Rożdżeński, R.M., wyśw. 1971, pracownik UPJPII, * ul. Sławkowska 24a/4, 31-014 Kraków

 

ks. dr hab. Jan Daniel Szczurek, prof UPJPII, kapelan Ojca Świętego, wyśw. 1981, * ul. Sławkowska 24, 31-014 Kraków

 

ks. dr Antoni Świerczek, R.M., wyśw. 1984, pracownik UPJPII, * ul. Sławkowska 24a/4, 31-014 Kraków

 

ks. dr hab. Andrzej Witko, R.M., wyśw. 1991, pracownik UPJPII, * ul. Sławkowska 24a/7, 31-014 Kraków

 

ks. mgr Albert Wołkiewicz, wyśw. 2002, wizytator katechetyczny dla rejonu I, * Plac Mariacki 7/8, 31-042 Kraków

 

ks. prof. dr hab. Władysław Zuziak, kapelan Ojca Świętego, wyśw. 1977, rektor UPJPII, * ul. Sławkowska 24a/4, 31-014 Kraków

 

ks. prof. dr hab. Andrzej Zwoliński, R.M., kanonik honorowy Kapituły Metropolitalnej Lwowskiej, wyśw. 1982, od 2012, pracownik UPJPII, * ul. Sławkowska 24a/1a, 31-014 Kraków

 

ks. mgr Robert Zych, wyśw. 2007, studia UJ, * ul. Sławkowska 24a/9, 31-014 Kraków

Proboszcz
 • ks. dr Dariusz Raś kapelan Ojca Świętego wyśw. 1994 archiprezbiter mariacki, ur. 1969 Proszowice, wyśw. 1994, od 2011, od 2010 pełnomocnik Archidiecezji Krakowskiej ds. instytucji kultury Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach, od 2012 dyrektor Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach, pracownik UPJPII, kapelan ludzi rzemiosła w Archidiecezji Krakowskie oraz kapelan MKS Cracovia SSA
Wikariusz
 • ks. mgr Paweł Głowacz wyśw. 2007 moderator dekanalny Służby Liturgicznej i Ruchu Światło-Życie
 • ks. mgr Łukasz Michalczewski wyśw. 2008 od 2017 Archidiecezjalny Duszpasterz Młodzieży
 • ks. mgr Grzegorz Kotala wyśw. 2006
Penitencjarz
 • ks. mgr Marian Bendyk E.c. wyśw. 1982
 • ks. dr Jan Pasierbek Prałat wyśw. 1960 pracownik Sądu Metropolitalnego w Krakowie, duszpasterz krajowy prawników, honorowy duszpasterz prawników w Archidiecezji Krakowskiej
 • ks. mgr lic. Jacek Żurek kapelan Ojca Świętego wyśw. 1966 pracownik UPJPII
 • ks. mgr Stanisław Wątorski R.M. wyśw. 1977 penitencjarz, duszpasterstwo parafialne
 • ks. dr Albert Wołkiewicz wyśw. 2002 od 2012, wizytator katechetyczny dla rejonu I, od 2014 członek Rady KEP ds. Duszpasterstwa Młodzieży
Duszpasterz
 • ks. mgr Zygmunt Filip Badurski wyśw. 1989 posługuje w kościele pw. św. Tomasza
 • ks. dr Zbigniew Rapacz kapelan Ojca Świętego wyśw. 1984 kanonik Kapituły Metropolitalnej, od 2006 oficjał Sądu Metropolitalnego
Mieszka na terenie parafii
 • ks. mgr Andrzej Fryźlewicz kapelan Ojca Świętego wyśw. 1979 kanonik Kapituły Metropolitalnej
 • ks. dr Bronisław Fidelus Infułat wyśw. 1962 wikariusz generalny, kanonik Kapituły Metropolitalnej, archiprezbiter mariacki emeryt,
 • ks. dr Lucjan Bielas R.M. wyśw. 1977 pracownik UPJPII, od 2012 duszpasterz akademicki studentów UPJPII, od 2014 ojciec duchowny Ogólnopolskiego Seminarium dla Starszych Kandydatów do Święceń,
 • ks. dr hab. Szymon Jackowski-Fedorowicz R.M. wyśw. 1987 pracownik UPJPII, posługa duszpasterska w kościele Sióstr Wizytek pw. św. Franciszka Salezego w Krakowie
 • ks. dr Bogusław Mielec R.M. wyśw. 1989 pracownik UPJPII, konsultor Komisji Duchowieństwa Konferencji Episkopatu Polski,
 • ks. mgr Andrzej Lichosyt R.M. wyśw. 1989 kanclerz UPJPII, dyrektor Domu Księży w Krakowie przy ul. św. Marka 10, administrator kościoła rektoralnego św. Marka Ewangelisty
 • ks. dr hab., prof. UPJPII Piotr Majer kapelan Ojca Świętego wyśw. 1990 pracownik UPJPII, od 2009 konsultor Rady Prawnej KEP
 • ks. dr hab. Robert Nęcek R.M. wyśw. 1994 od 2010 konsultor Rady ds. Środków Społecznego Przekazu KEP
 • ks. prof.dr hab. Roman Rożdżeński R.M. wyśw. 1971 pracownik UPJPII
 • ks. mgr lic. Antoni Okrzesik R.M. wyśw. 1960
 • ks. dr hab., prof. UPJPII Jan Daniel Szczurek kapelan Ojca Świętego wyśw. 1981
 • ks. mgr Tomasz Szopa R.M. wyśw. 2006 d 2011 sekretarz Arcybiskupa Metropolity Krakowskiego, od 2006 praca w Biurze Ekonoma,
 • ks. dr Antoni Świerczek R.M. wyśw. 1984 pracownik UPJPII, od 2014 konsultor Rady Naukowej KEP
 • ks. dr hab. Andrzej Witko R.M. wyśw. 1991 pracownik UPJPII
 • ks. prof.dr hab. Andrzej Zwoliński R.M. wyśw. 1982 kanonik honorowy Kapituły Metropolitalnej Lwowskiej, pracownik UPJPII,
 • ks. prof. dr hab. Władysław Zuziak kapelan Ojca Świętego wyśw. 1977 pracownik UPJPII
ODPUST:

Odpust Wniebowzięcia NMP, 15 sierpnia


ROK ERYGOWANIA PARAFII:
1223
ULICE:
 • Bracka
 • pl. Dominikański 1, 2
 • Floriańska nry parzyste i nieparzyste do 33
 • Franciszkańska 1, 3
 • Gołębia nry parzyste do 10 i nieparzyste do 5,
 • Grodzka nry parzyste do 22 i nieparzyste do 17
 • Jagiellońska 2, 4, 6, 6a
 • św. Jana
 • Św. Krzyża nry parzyste do 16 i nieparzyste do 7
 • pl. Mariacki
 • św. Marka nry parzyste do 18 i nieparzyste do 31
 • Mikołajska nry parzyste do 18 i wszystkie nieparzyste
 • Na Gródku do nru 11
 • Pijarska nry parzyste do 12 i nieparzyste do 17
 • Reformacka
 • Rynek Główny
 • Rynek Mały
 • Sienna
 • Sławkowska
 • św. Tomasza nry parzyste do 28 i nieparzyste do 33
 • Stolarska
 • Szczepańska nry parzyste do 4 i nieparzyste do 11
 • pl. Szczepański bez nrów 1, 2, 3
 • Szewska nry parzyste do 4 i nieparzyste do 11
 • Szpitalna nry parzyste do 28 i nieparzyste do 19
 • Wiślna nry parzyste do 12
 • pl. Wszystkich Świętych 6, 7, 8, 9, 10, 11,

Msze święte


Partnerzy:
Mecenas: