Komisje

ARCHIDIECEZJALNA KOMISJA DS. LITURGII I DUSZPASTERSTWA LITURGICZNEGO

ul. Franciszkańska 3, 31-004 Kraków

 

Przedstawiciel Metropolity Krakowskiego
bp Jan Zając

 

Przewodniczący
ks. dr Stanisław Szczepaniec

 

Zastępca przewodniczącego
ks. dr Stanisław Mieszczak SCJ

 

Sekretarz
ks. dr Jacek Pietruszka

 

Członkowie
ks. mgr Antoni Bednarz
mgr Iwona Borek
ks. dr hab. Jan Dziedzic
s. mgr Halina Filipek OSU
ks. dr hab. Piotr Majer
ks. dr Krzysztof Marcjanowicz
ks. dr Janusz Mieczkowski
ks. dr Andrzej Józef Nowobilski
ks. dr Dariusz Raś
ks. dr Jarosław Superson SAC
ks. mgr lic. Michał Leśniak
Janusz Szarek
mgr Janina Turek
ks. dr hab. Robert Tyrała

ks. dr Krzysztof Wilk

 

Konsultorzy
ks. dr hab. Szymon Jackowski-Fedorowicz
ks. mgr Andrzej Fryźlewicz
ks. prof. dr hab. Stefan Koperek CR

ks. dr hab. Przemysław Nowakowski CM
s. dr hab. Adelajda Sielepin CHR

 

ARCHIDIECEZJALNA KOMISJA MUZYKI KOŚCIELNEJ

ul. Franciszkańska 3, 31-004 Kraków
+48 12 429 47 49, +48 12 628 81 27

 

Przewodniczący
ks. dr hab. Robert Tyrała

tel. +48 12 422 91 99

 

Zastępca przewodniczącego
prof. dr hab. Wiesław Delimat

 

Sekretarz
dr Krzysztof Michałek

 

Członkowie
mgr Maciej Banek

mgr Piotr Ciuła

s. dr hab Susi Ferfoglia

ks. dr Wojciech Kałamarz CM

s. mgr Katarzyna Kozubek SNMP

mgr Tomasz Kuc
ks. mgr lic. Krzysztof Kurnik
o. dr Dawid Kusz OP

mgr Mateusz Peciak

mgr Mateusz Prendota

mgr Filip Presseisen

dr hab. Włodzimierz Siedlik

dr Mieczysław Tuleja
mgr Marek Walczak
dr Witold Zalewski

 

ARCHIDIECEZJALNA KOMISJA DS. KOŚCIELNYCH (ZAKRYSTIANÓW)

ul. Franciszkańska 3, 31-004 Kraków

 

Przewodniczący
ks. mgr Edward Kwarciak

 

Członkowie
ks. Karol Jarosz
Józef Graca
Bolesław Wrześniak
Sylwester Baś

 

ARCHIDIECEZJALNA KOMISJA DS. KONSERWACJI ZABYTKÓW KOŚCIELNYCH,
ARCHITEKTURY I SZTUKI SAKRALNEJ

ul. Franciszkańska 3, 31-004 Kraków

 

Przewodniczący
ks. dr Bronisław Fidelus


Sekretarz
ks. dr Andrzej Józef Nowobilski

 

Członkowie
prof. dr hab. arch. Aleksander Böhm
dr arch. Andrzej Gaczoł
dr arch. Stanisław Kaczmarczyk
prof. dr hab. Lucjan Orzech
ks. mgr Marian Rapacz
prof. dr hab. Stanisław Rodziński


Konsultorzy
ks. mgr Czesław Bogdał
Piotr Moskal
prof. dr hab. Jan Pamuła
mgr arch. Janusz Smólski

 

ARCHIDIECEZJALNY KONSERWATOR ZABYTKÓW

ks. dr Andrzej Józef Nowobilski

 

ARCHIDIECEZJALNA KOMISJA DS. REGULACJI GRANIC PARAFII I BUDOWNICTWA SAKRALNEGO

ul. Franciszkańska 3, 31-004 Kraków

 

Przewodniczący
ks. dr Bronisław Fidelus

 

Członkowie
ks. mgr Władysław Gasidło
ks. mgr Jan Kabziński

 

ARCHIDIECEZJALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA

ul. Franciszkańska 3, 31-004 Kraków

 

Przewodniczący
ks. dr hab. Krzysztof Gryz

 

Członkowie
ks. dr Kryspin Banko CM
ks. dr Marek Leśniak
ks. dr Bogusław Mielec
ks. dr Zbigniew Rapacz

 

CENZORZY KOŚCIELNI

ks. dr Tomasz Chmura
o. prof. dr hab. Tomasz Dąbek OSB
ks. dr Marek Gilski
o. prof. dr hab. Wiesław Jerzy Gogola OCD
ks. dr hab. Krzysztof Gryz
ks. dr Wacław Gubała
ks. prof. dr hab. Tomasz Jelonek
ks. dr hab. Tomasz Kraj

ks. dr Janusz Kościelniak
ks. prof. dr hab. Krzysztof Kościelniak
ks. dr hab. Jan Machniak, prof. UPJPII
ks. prof. dr hab. Janusz Mastalski
ks. dr Janusz Mieczkowski
ks. dr Bogusław Mielec

ks. dr Stanisław Mieszczak SCJ
ks. dr hab. Andrzej Muszala
ks. dr Jan Nowak II
ks. dr Andrzej Józef Nowobilski
ks. prof. dr hab. Maciej Ostrowski
ks. prof. dr hab. Kazimierz Panuś
ks. dr hab. Edward Staniek, prof. UPJPII
ks. prof. dr hab. Jan Szczepaniak
ks. dr Stanisław Szczepaniec
ks. dr hab. Jan Daniel Szczurek, prof. UPJPII
ks. dr Franciszek Ślusarczyk
ks. dr Antoni Świerczek
ks. dr hab. Robert Tyrała
ks. prof. dr hab. Jacek Urban
o. prof. dr hab. Dominik Wider OCD
ks. dr Wojciech Węgrzyniak
ks. dr hab. Robert Woźniak
ks. prof. dr hab. Władysław Zuziak

 

REFERENT DS. KANONIZACYJNYCH W ARCHIDIECEZJI KRAKOWSKIEJ

ks. dr Andrzej Scąber

tel. +48 12 62 88 168; fax.: +48 12 429 46 17

 

KONSULTOR REFERATU SPRAW KANONIZACYJNYCH

o. dr Szczepan Praśkiewicz OCD

ul. Świętoduska 14, 20-082 Lublin

tel. +81 532 02 44 w. 123

 

 

Msze święte


Partnerzy:
Mecenas: