Biuro prasowe Archidiecezji Krakowskiej

ul. Franciszkańska 3

31-004 Kraków 

tel.: +48 12 628 82 88

 

Ze względu na pracę przede wszystkim poza biurem prosimy głównie o kontakt mailowy.

 

Joanna Adamik - odpowiedzialna za kontakty z mediami, redaktor i koordynator, relacje filmowe, zdjęcia biura prasowego

e-mail: biuroprasowe@diecezja.pl

tel. 601549671

 

Monika Jaracz - redaktor strony, media społecznościowe, zdjęcia biura prasowego

e-mail: admin@diecezja.pl 

 

Katarzyna Katarzyńska - relacje filmowe, zdjęcia biura prasowego

katarzynska.k@gmail.com

 

Joanna Folfasińska - dziennikarz, opracowanie tekstów

 

Justyna Walicka - dziennikarz, opracowanie tekstów

 

Polityka prywatności Biura Prasowego Archidiecezji Krakowskiej

 

1. Archidiecezja Krakowska, ul. Franciszkańska 3, 31-004 Kraków, przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników odwiedzających Serwis diecezja.pl oraz dokłada wszelkich starań, aby chronić zgromadzone w nim dane oraz wizerunek osób przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich.


2. Administratorem danych Użytkowników Serwisu jest Archidiecezja Krakowska z siedzibą przy ul. Franciszkańska 3, 31-004 Kraków, zwana dalej: „Administratorem".


3. Dane oraz wizerunek osób mogą być udostępniane przez Administratora podmiotom kościelnym oraz podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie odrębnych przepisów prawa.


4. Informacje o Użytkownikach strony są przechowywane i przetwarzane przez Archidiecezję Krakowska z zachowaniem środków bezpieczeństwa, spełniających wymogi dotyczące ochrony danych osobowych, w szczególności przewidziane w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, jak również w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo Autorskie.


5. Administrator gromadzi dane wyłącznie w celach:
• świadczenia usług drogą elektroniczną,
• pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług.


6. Administrator udostępnia wizerunek osób w celach związanych z relacjonowaniem wydarzeń w Archidiecezji Krakowskiej oraz działalnością Metropolity oraz Biskupów w galeriach zdjęć oraz filmów Archidiecezji Krakowskiej.


7. Administrator stosuje organizacyjne i techniczne środki bezpieczeństwa, aby chronić dane przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich.


8. W przypadku zgłoszenia wniosku o usunięcie Pani/Pana danych osobowych i/lub zdjęć z Serwisu, Administrator dokona ich usunięcia bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia przez Panią/Pana takiego wniosku.


9. Zebrane dane nie będą przekazywane poza obszar Unii Europejskiej.


10. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.


11. Użytkownikowi Serwisu przysługują następujące prawa odnośnie przetwarzania jego danych osobowych:
• prawo dostępu do treści swoich danych osobowych na zasadach określonych przepisami o ochronie danych osobowych,
• prawo do sprostowania danych,
• prawo do usunięcia danych,
• prawo do wniesienia skargi do organów właściwych ze względu na ochronę danych osobowych,
• prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
• prawo do bycia zapomnianym.


12. Oświadczenia i wszelkie korespondencje w zakresie danych osobowych oraz naruszenia prawa do wizerunku proszę kierować na adresy email: biuroprasowe@diecezja.pl i admin@diecezja.pl, lub w formie pisemnej, na adres siedziby Administratora: Biuro Prasowe ul. Franciszkańska 3; 31-004 Kraków z dopiskiem „ochrona danych osobowych"/ „ochrona wizerunku".

 

 

 

 

Adam Bujak - zdjęcia autorskie do wykorzystywania wyłącznie po indywidulanym uzgodnieniu warunków z autorem

 

Biuro Prasowe Metropolity Krakowskiego

Msze święte


Partnerzy:
Mecenas: