ARCHIWUM KURII METROPOLITALNEJ

ul. Franciszkańska 3, 31-004 Kraków

tel. +48 12 628 81 32, +48 12 628 81 33

e-mail: archiwum@diecezja.pl

 

Dyrektor Honorowy
Ks. Andrzej Sapeta

 

Dyrektor Archiwum
Ks. prof. dr hab. Jacek Urban

 

Wicedyrektor
ks. mgr Jarosław Raźny

 

Współpracownicy
s. Maria Teresa Sawicka SłNSJ
s. Karola Lidia Zaborska SłNSJ
mgr Delfina Kościółek

mgr Alicja Kędra

 

Biuro Ksiąg Metrykalnych

mgr Marta Krzemień

 

Godziny urzędowania:

Wtorek - piątek: 9.00 - 13.00

Poniedziałek - zamknięte

 

Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie
będzie nieczynne
dnia 2 listopada (Dzień Zaduszny).

 

 

BIURO METRYKALNE 


Przechowuje kopie ksiąg metrykalnych od roku 1946.

Kopie ksiąg metrykalnych są udostępniane wyłącznie Księżom Proboszczom w celach uzupełnienia.

 

Godziny urzędowania:

Poniedziałek - piątek: 9.00 - 13.00
(wejście z dziedzińca, za pomnikiem św. Jana Pawła II, po schodach)KONTYNUACJA KONSERWACJI NAJCENNIEJSZYCH RĘKOPISÓW ZE ZBIORÓW ARCHIWUM
KURII METROPOLITALNEJ w KRAKOWIE


W 2017 roku zostało poddane konserwacji kolejne 40 tomów rękopiśmiennych, składających się na najstarszy i najważniejszy zbiór archiwaliów przechowywanych w Archiwum Kurii Metropolitalnej przy ul. Franciszkańskiej 3 - Akta Officialia i Episcopalia Archidiecezji Krakowskiej (1410-1797).

 

To jedyny w Polsce kompletny zbiór akt dokumentujących funkcjonowanie diecezji na przestrzeni czterech wieków, od 1410 do 1797 roku. Liczy on 626 rękopiśmiennych tomów. Składają się nań kompletne brudnopisy (298 vol.), jak i czystopisy (328 vol.) kolejnych roczników. Księgi posiadają oryginalne okucia i oprawy z epoki, niekiedy opatrzone herbem ordynariusza. Poszczególne tomy z tego zbioru, od początku swego istnienia intensywnie użytkowane i „zaczytywane", w ciągu wieków poddawane były licznym naprawom. Realizowane od 2010 r. działania, to pierwsza kompleksowa realizacja konserwatorska, obejmująca opieką całość tego unikalnego zasobu. W 2017 roku zakonserwowanych zostało 40 woluminów z lat 1506-1783.


Akta Officialia Archidiecezji Krakowskiej


Akta Officialia (1410-1796) to rękopiśmienne akta oficjała, czyli osoby stojącej na czele sądu biskupiego. W dawnych wiekach „officialat" spełniał funkcję kancelarii biskupiej. Oficjał zajmował się, w imieniu biskupa, zarówno sprawami sądowymi, jak i administracyjnymi. Pomagał biskupowi w zarządzaniu diecezją. Rękopiśmienne dokumenty pierwotnie spisywano na luźnych kartach, później zszywano je w kolejne roczniki.


Akta Episcopalia Archidiecezji Krakowskiej

 

Akta Episcopalia (1466-1797) to inaczej akta czynności biskupów krakowskich. Pojawiły się w kancelarii biskupiej w połowie XV wieku i wyparły dokument pergaminowy. Miejsce dokumentu zajęła tzw. „księga wpisów". Najpierw nazywano ją metryką, potem zaczęto używać nazwy „akta episcopalia".
Akta powstawały w ten sposób, że najpierw notariusz prowadził brudnopis, zwany także protokołem. Po roku treść prowadzonego „na bieżąco" brudnopisu przepisywano do czystopisu (indukty). Zanim do tego doszło, kanclerz przeglądał protokół i dokonywał selekcji, który materiał trafi do czystopisu (dlatego historycy, po zapoznaniu się z czystopisem, proszą także o brudnopis). Acta Episcopalia również spisywane były na luźnych kartach, które potem łączono w księgę i oprawiano.
Na karcie tytułowej każdej z ksiąg widnieje nazwisko urzędującego biskupa, określenie zawartych w księdze spraw i daty ramowe. Sprawy spisywano w porządku chronologicznym. Były to zawsze wydarzenia istotne dla diecezji: nominacje wikariusza generalnego i oficjała, nominacje księży (dziekanów, proboszczów, wikariuszy), erekcje nowych parafii, pozwolenia na budowę kościołów czy kaplic, przyjęcie rezygnacji, decyzje o translokacji księży, nominacje rektora seminarium, przyjmowanie kleryków do seminarium, listy święconych, aprobaty do słuchania spowiedzi, upoważnienie do głoszenia Słowa Bożego, cenzura ksiąg duchownych, określanie porządku wizytacji biskupich, ogłaszanie suspens, udzielanie dyspens, informacje o zwołaniu, przebiegu i decyzjach Synodu Diecezjalnego, także te sprawy sądowe, kościelne, które rozpatrywane były bezpośrednio przez biskupa, a nie przez oficjała.

 


Projekt dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

 

 

KONTYNUACJA KONSERWACJI NAJCENNIEJSZYCH ARCHIWALIÓW ZE ZBIORÓW ARCHIWUM
KURII METROPOLITALNEJ w KRAKOWIE


Zadanie dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 

W 2016 roku w ramach zadania zakonserwowano 55 tomów rękopiśmiennych, składających się na najstarszy i najważniejszy zbiór archiwaliów przechowywanych w Archiwum Kurii Metropolitalnej - Akta Officialia i Episcopalia Archidiecezji Krakowskiej (1410-1797).


Akta Officialia Archidiecezji Krakowskiej (spisywane w latach 1410-1796) to rękopiśmienne akta sądowe oficjała, czyli osoby stojącej na czele sądu biskupiego. W dawnych wiekach „officialat" spełniał funkcję kancelarii biskupiej. Zajmował się w imieniu biskupa, zarówno sprawami sądowymi, jak i administracyjnymi. Pomagał biskupowi w zarządzaniu diecezją. W tych rękopiśmiennych dokumentach (zszywanych później w kolejne roczniki) zostały uwiecznione bardzo różnorodne sprawy: potwierdzenia stawienia się na rozprawę, ustanowienie pełnomocników stron procesowych, zobowiązania zwrotu pożyczki itp. Tym samym odnajdujemy w tych archiwaliach nazwiska, osoby, nazwy miejscowości, parafii, czy dekanatów, ale także opis sporów, roszczeń, zobowiązań - cały obraz emocji z czasów Rzeczpospolitej Obojga Narodów.


Akta Episcopalia Archidiecezji Krakowskiej (z lat 1466-1797) to inaczej akta czynności biskupów krakowskich. Pojawiły się w kancelarii biskupiej w połowie XV wieku i wyparły dokument. Miejsce dokumentu zajęła księga wpisów. Najpierw nazywano ją metryką, potem zaczęto używać nazwy „akta episcopalia". Powstawały w ten sposób, że najpierw notariusz prowadził brudnopis, zwany także protokołem. Po roku z brudnopisu, czyli protokołu, przepisywano jego treść do czystopisu, czyli indukty. Zanim do tego doszło kanclerz przeglądał protokół i dokonywał selekcji który materiał trafi do czystopisu. Indukty początkowo spisywano na luźnych składkach, dopiero potem łączono w księgę i oprawiano.  Na karcie tytułowej każdej z ksiąg widnieje nazwisko aktualnego biskupa, określenie zawartych w księdze spraw i daty ramowe. Sprawy spisywano w porządku chronologicznym. Były to wydarzenia istotne dla funkcjonowania całej diecezji: erekcje nowych parafii, pozwolenia na budowę, decyzje personalne, cenzura ksiąg, porządek wizytacji biskupich, informacje o przebiegu Synodu Diecezjalnego, ale także sprawy sądowe, które rozpatrywane były bezpośrednio przez biskupa a nie przez oficjała.


Spisywane przez cztery wieki (od początku XV do końca XVIII) Acta Officialia i Episcopalia Archidiecezji Krakowskiej to kompletne „brudnopisy" (protokoły), jak i „czystopisy" (indukty) poszczególnych roczników. W tym kontekście krakowskie Akta to teksty źródłowe fundamentalne dla poznania historii Rzeczpospolitej Obojga Narodów. ​

 

 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 „Jan Paweł II i Brat Albert - apostołowie naszych czasów. VII Małopolskie Dni Św. Jana Pawła II"

 

 

Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie we współpracy z Partnerami realizuje projekt pn. „Jan Paweł II i Brat Albert - apostołowie naszych czasów. VII Małopolskie Dni Św. Jana Pawła II". Jest to przedsięwzięcie, które wpisuje się w wydarzenia organizowane w Polsce w ramach obchodzonego aktualnie Roku Świętego Brata Alberta oraz uzyskało dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Kultura Dostępna".


Projekt obejmuje szereg propozycji kulturalnych. Są nimi m.in. koncerty w wykonaniu znanych artystów polskiej sceny i estrady, wystawa prezentowana w Krakowie i innych miejscowościach Małopolski, projekcje filmów, spacery edukacyjne, gra miejska, spotkania, spektakl teatralny. Udział we wszystkich wydarzeniach projektu jest nieodpłatny!

KRAKÓW: czerwiec - listopad 2017


12 czerwca 2017 godz. 11.00: Kino Kijów. Centrum - projekcja filmu Brat naszego Boga na podst. dramatu K. Wojtyły w reż. K. Zanussiego poprzedzona spotkaniem z Reżyserem i Aktorami: G. Szapołowską, A. Rogiem i A. Deskurem


16 lipca 2017 godz. 15.00: Kraków - Stare Miasto - pierwszy Spacer Śladami Brata Alberta i Karola Wojtyły w Krakowie - poszukiwania życiowego powołania (kolejne do listopada 2017 r.)


1 października 2017 godz. 10.00: Kraków - Śródmieście - gra miejska Śladami świętych Brata Alberta i Jana Pawła II


6 - 23 listopada 2017: Sanktuarium Świętego Jana Pawła II w Krakowie - prezentacja wystawy Jan Paweł II i Brat Albert - apostołowie naszych czasów


13 - 22 listopada 2017: Sanktuarium Świętego Jana Pawła II w Krakowie (Biała Sala) - projekcje filmu Małopolska. Miejsca serdeczne Jana Pawła II w reż. K. Glondysa


21 listopada 2017 godz. 18.00: Sanktuarium Świętego Jana Pawła II w Krakowie - koncert kameralny pod kier. muz. G. Urbana


GMINA OŚWIĘCIM: 23 czerwca - 14 lipca 2017


23 czerwca 2017 godz. 18.00: Dom Ludowy w Grojcu - Recital. Alicja Majewska, Włodzimierz Korcz oraz Warsaw Opera Quartet.


30 czerwca - 14 lipca 2017: Klasztor oo. Franciszkanów w Harmężach - prezentacja wystawy Jan Paweł II i Brat Albert - apostołowie naszych czasów


CHRZANÓW: 9 września - 1 października 2017


9 - 25 września 2017: Galeria na Piętrze, MOKSiR - prezentacja wystawy Jan Paweł II i Brat Albert apostołowie naszych czasów


17 września 2017 godz. 17.00: Rynek miejski w Chrzanowie - Recital Krystyny Giżowskiej


25 września 2017 godz. 16.00: Kino Sztuka - spotkanie z prelegentem i projekcja filmu Brat naszego Boga w reż. K. Zanussiego


25 września - 1 października 2017: Kino Sztuka - projekcje filmu Małopolska. Miejsca serdeczne Jana Pawła II w reż. K. Glondysa


MYŚLENICE: 28 września - 13 października 2017


28 września - 12 października 2017: Galeria Sztuki Współczesnej MOKiS - prezentacja wystawy Jan Paweł II i Brat Albert - apostołowie naszych czasów


8 października 2017 godz. 17.00: Sala widowiskowa MOKiS - Recital Krystyny Giżowskiej


9 października 2017 godz. 17.00: Kino Muza - spotkanie z prelegentem i projekcja filmu Brat naszego Boga w reż. K. Zanussiego


9 - 13 października 2017: Kino Muza - projekcje filmu Małopolska. Miejsca serdeczne Jana Pawła II w reż. K. Glondysa


LUBIEŃ (pow. myślenicki): 11 - 30 października 2017


11 października 2017 godz. 18.00: Kościół parafialny pw. św. Jana Chrzciciela - Recital. Alicja Majewska, Włodzimierz Korcz oraz Warsaw Opera Quartet


13 - 30 października 2017: plac przy Kościele parafialnym pw. św. Jana Chrzciciela - prezentacja wystawy Jan Paweł II i Brat Albert - apostołowie naszych czasów


Oraz

 

ZAKOPANE wrzesień - październik 2017


Kalatówki - spacery edukacyjne po zespołach klasztorno - pustelniczych Sióstr i Braci Albertynów


TARNÓW


18 października 2017 godz. 18.00 Teatr im. L. Solskiego w Tarnowie - spektakl Brat naszego Boga K. Wojtyły w reż. T. Piaseckiego
* Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie

Więcej informacji na www.idmjp2.pl


Projekt „Jan Paweł II i Brat Albert - apostołowie naszych czasów. VII Małopolskie Dni Św. Jana Pawła II" dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Kultura Dostępna".
Organizator Projektu: Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie
Organizatorzy Instytutu: Województwo Małopolskie, Gmina Miejska Kraków, Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się!"
Współorganizatorzy Projektu: Kino Kijów.Centrum, Gmina Oświęcim, Wydawnictwo Biały Kruk, Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie, Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chrzanowie, Myślenicki Ośrodek Kultury i Sportu, Gminny Ośrodek Kultury w Lubniu, Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się!" w Krakowie
Partnerzy Projektu: Zgromadzenie Sióstr Albertynek Posługujących Ubogim, Teatr im. Ludwika Solskiego w Tarnowie, Sanktuarium Świętego Jana Pawła II w Krakowie
Patroni medialni: Tygodnik „Gość Niedzielny", Radio PLUS, Portal franciszkanska3.pl

 

 

 

 

Projekt Jan Paweł II i Brat Albert - apostołowie naszych czasów


 

VII Małopolskie Dni Św. Jana Pawła II trwać będzie jeszcze niespełna miesiąc. Tym goręcej zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w krakowskich, listopadowych wydarzeniach Projektu.


Od 6 do 23 listopada 2017 r. przed Sanktuarium Św. Jana Pawła II w Krakowie prezentowana będzie wystawa Jan Paweł II i Brat Albert - apostołowie naszych czasów. Ekspozycja bazująca na zbiorach i zasobach Wydawnictwa „Biały Kruk" oraz Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie (współorganizatorów wystawy) odwołuje się do biografii, dorobku obu Świętych oraz do beatyfikacji (Kraków, 1983 r.) i kanonizacji (Watykan, 1989 r.) Brata Alberta przez Papieża-Polaka.


W dniach od 13 do 22 listopada 2017 r. w Białej Sali (ul. Totus Tuus 30 w Krakowie, wejście od strony księgarni) odbędą się projekcje filmu Małopolska. Miejsca serdeczne Jana Pawła II w reżyserii Krzysztofa Glondysa. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych oraz grupy zorganizowane, od poniedziałku do piątku. Prosimy o wcześniejsze zgłoszenia w celu umówienia konkretnego terminu pod nr telefonu tel.: 12 / 422 03 44 lub 12 / 619 87 87 (kontakt: Dorota Boczkowska, Dominika Jamrozy). Przewidziano 8 projekcji.
Zwieńczeniem Projektu będzie koncert wokalno-instrumentalny pod batutą Grzegorza Urbana - kompozytora, aranżera, pianisty, dyrygenta, muzyka na co dzień współpracującego z wieloma znanymi artystami (m.in. z Haliną Frąckowiak), kierownika muzycznego koncertu „Kolory Miłosierdzia" transmitowanego przez TVP1 i organizowanego z okazji kanonizacji Jana Pawła II przez Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie, w kwietniu 2014 roku. W koncercie udział wezmą wokaliści: Małgorzata Szarek oraz Marcin Jajkiewicz - artyści młodego pokolenia, laureaci prestiżowych konkursów wokalnych.


Wydarzenie odbędzie się w kościele górnym Sanktuarium św. Jana Pawła II w Krakowie, 21 listopada 2017 r. o godz. 18.00.
Nieodpłatne wejściówki na koncert będzie można odbierać od 9 listopada 2017 r. w siedzibie Instytutu Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w godz. 8.00 - 16.00 (od poniedziałku do piątku)
oraz od przyszłej niedzieli (od 12 listopada br.) w zakrystii Sanktuarium św. Jana Pawła II w Krakowie.
Na wszystkie wydarzenia: WSTĘP WOLNY!


Projekt „Jan Paweł II i Brat Albert - apostołowie naszych czasów. VII Małopolskie Dni Św. Jana Pawła II" dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Kultura Dostępna".


Organizator: Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie
Współorganizatorzy powyższych wydarzeń: Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się!" w Krakowie, Wydawnictwo „Biały Kruk", Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie
Partner: Sanktuarium św. Jana Pawła II w Krakowie
Patroni medialni: Tygodnik „Gość Niedzielny", Radio PLUS, Portal Franciszkanska3.pl

 

 

1 2

Msze święte


Partnerzy:
Mecenas: