Rady

RADA KAPŁAŃSKA

I. Członkowie z urzędu

bp Jan Szkodoń
bp Damian Muskus
ks. Władysław Gasidło, prepozyt Kapituły Kolegiackiej św. Anny
ks. Janusz Mastalski, rektor WSD Archidiecezji Krakowskiej
ks. Wojciech Olszowski, ekonom Archidiecezji Krakowskiej
ks. Czesław Sandecki, dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Ogólnego Kurii Metropolitalnej
ks. Grzegorz Szewczyk, prepozyt Kapituły Kolegiackiej św. Floriana i św. Jana Pawła II
ks. Tomasz Szopa, kanclerz Kurii Metropolitalnej
ks. Wojciech Zyzak, rektor UPJPII w Krakowie


II. Członkowie z wyboru

ks. Rafał Buzała
ks. Krzysztof Cebula
ks. Michał Dziedzic
ks. Mateusz Hosaja
ks. Robert Jończyk
ks. Krzysztof Kocot
ks. Mariusz Kopacz
ks. Andrzej Kopicz
ks. Zygmunt Kosowski
ks. Adam Kozłowski
ks. Paweł Kubani
ks. Lesław Mirek
ks. Stanisław Molendys
ks. Tomasz Plewa
ks. Tadeusz Różałowski
ks. Wojciech Węgrzyniak


III. Członkowie z nominacji

bp Jan Zając
ks. Edward Antolak
ks. Paweł Gałuszka
ks. Andrzej Kielian
ks. Łukasz Michalczewski
ks. Adam Parszywka SDB


KOLEGIUM KONSULTORÓW

bp Jan Szkodoń
bp Jan Zając
bp Damian Muskus
ks. Janusz Mastalski
ks. Wojciech Olszowski
ks. Grzegorz Szewczyk
ks. Tomasz Szopa
ks. Wojciech Zyzak

Msze święte


Partnerzy:
Mecenas: