Rada ds. Migracji, Turystyki i Pielgrzymek Konferencji Episkopatu Polski

Do wykorzystania duszpasterskiego w związku z Międzynarodowym Dniem Migranta i Uchodźcy w Kościele.


1. Orędzie Papieża Franciszka na Dzień Migranta i Uchodźcy - 14.01.2018


Orędzie papieża Franciszka na 104. Dzień Migranta i Uchodźcy 14.01.2018 (w wersji elektronicznej na stronie Konferencji Episkopatu Polski http://episkopat.pl/oredzie-papieza-franciszka-na-swiatowy-dzien-migranta-i-uchodzcy-2/).

2. 20 punktów działalności pastoralnej Kościoła na rzecz migrantów i uchodźców - przyjęcie, ochrona, promocja, integracja


Dokument Papieskiej Dykasterii ds. Integralnego Rozwoju Człowieka „Odpowiedź migrantom i uchodźcom" - „Dwadzieścia punktów działalności pastoralnej na rzecz migrantów i uchodźców (w załączniku). To zwięzła nauka Kościoła nt. migrantów i uchodźców.

3. „Msza św. za uchodźców i wygnańców" wg Mszału Rzymskiego


14 stycznia 2018 r. zaleca się odprawienie Mszy św. w intencji migrantów i uchodźców według formularza nr 40 „Za migrantów i wygnańców" w Mszale Rzymskim [w części „Msze i modlitwy w różnych potrzebach" - „Różne okoliczności życia publicznego"]. Byłoby wskazane, aby taka Msza św. była celebrowana regularnie, jako odpowiedź na apel Papieża Franciszka na spotkaniu z Episkopatem Polski na Wawelu 27.07.2016 r. Papież prosił o otwarte serce dla migrantów na miarę możliwości każdego kraju i o modlitwę w ich intencji - raz w tygodniu jedną godzinę adoracji Najśw. Sakramentu.

 

(Ksiądz Arcybiskup Marek Jędraszewski wyraził zgodę na użycie na terenie archidiecezji krakowskiej formularza „Za migrantów i wygnańców" w czasie jednej Mszy Świętej w niedzielę, 14 stycznia, zgodnie z numerem 374 Ogólnego Wprowadzenia do Mszału Rzymskiego. Mszę odprawianą według tego formularza zaleca się odprawić, w miarę możliwości, w intencji migrantów i uchodźców. Należy też przypomnieć wiernym, że w tę niedzielę przeżywamy „Dzień Migranta i Uchodźcy" i uwzględnić tę intencję w modlitwie powszechnej, np. „Módlmy się za wierzących w Chrystusa, aby pamiętali o słowach Chrystusa «Byłem przybyszem, a przyjęliście Mnie»"; „Módlmy się za tych, których wojna lub inne nieszczęścia zmusiły do ucieczki z własnego kraju, aby nie byli pozbawieni środków do życia i nadziei na lepsze jutro").

4. Caritas Polska, Caritas Diecezji, Caritas Parafii, Szkolne Koła Caritas


Caritas Polska przyjęła program pracy wśród migrantów i uchodźców w Polsce i za granicą. W załączniku podane są działania Caritas Polska w tym zakresie. Warto o nich informować naszych wiernych i zachęcać wolontariuszy do współpracy w strukturach Caritas diecezjalnych, parafialnych i szkolnych. Wiernym należy podziękować za włączenie się we wszelką pomoc duchową i materialną adresowaną do uchodźców w Syrii i krajach sąsiednich dotkniętych tragedią wojny (np. program „Rodzina Rodzinie"). Wkrótce ruszy zainagurowana przez Papieża Franciszka kampania Caritas Internationalis i Caritas Polska pt. „Share the Journay" promująca spotkania z uchodźcami i migrantami.

5. Ukraińcy w Polsce - integracja w społeczeństwie


W Polsce przebywa według różnych danych szacunkowych ok. 1 mln migrantów ekonomicznych z Ukrainy. Mimo wielkich kontrowersji z powodu historii z 1943 r., różnic przynależności wyznaniowej, i innych spraw, które dzielą nasze narody, nie odnotowuje się przypadków niechęci i napięć. W okresie Bożego Narodzenia i po Nowym Roku jest dobra okazja, aby w parafiach zorganizować spotkanie (np. „opłatkowe") parafian z migrantami w Ukrainy w duchu miłości chrześcijańskiej dla lepszego poznania się, wsłuchania w ich historie, radości i problemy, warunki pracy, mieszkania, nie czekając aż sami przyjdą. W wielu parafiach istnieje potencjał wolontariatu do organizowania lekcji j. polskiego i poznania kultury polskiej.


6. Migranci i uchodźcy w ośrodkach dla cudzoziemców


W Polsce znajduje się kilkanaście ośrodków dla cudzoziemców, w których przebywają migranci oczekując na przyznanie im różnych form ochrony międzynarodowej, statusu uchodźcy lub azylu. Mają za sobą okropne historie, przymus emigracji lub ucieczki i życie w traumie. Coraz częściej ujawniają się ofiary handlu ludźmi. Wśród nich jest dużo dzieci. Niech nie zabraknie nam odwagi i wyobraźni, aby migranci znaleźli wśród wiernych współczującą wspólnotę otwartych serc.

7. Polacy powracający z emigracji (reemigranci)


W parafialnej posłudze pastoralnej istnieje coraz wyraźniej widoczna potrzeba zwrócenia uwagi na nierzadkie przypadki Polaków wracających z dłuższego pobytu za granicą. Niezawsze są to powroty szczęśliwe. Uwadze duszpasterzy poleca się ich los, może oczekiwanie pomocy nie tylko duchowej (ubóstwo, potrzeba pomocy prawnej, choroba, samotne matki, etc.).

Papież Franciszek w "Orędziu":
„Każdy cudzoziemiec, który puka do naszych drzwi, jest okazją do spotkania z Jezusem Chrystusem, utożsamiającym się z cudzoziemcem przyjętym lub odrzuconym każdej epoki (por. Mt 25,35.43)".

 

+ Krzysztof Zadarko
Delegat KEP ds. Imigracji

 

powrót

Msze święte


Partnerzy:
Mecenas: