List Kardynała Stanisława Dziwisza w związku z uroczystością konsekracji kościoła przy Sanktuarium św. Jana Pawła II

Drodzy bracia i siostry!


Wielkie rzeczy uczynił nam Pan przez przykład świętego życia i dzieło wielkiego pontyfikatu Jana Pawła II. Widzieliśmy to na własne oczy i nie ustajemy w dziękczynieniu za doznane łaski. Oficjalnie od dnia Jego beatyfikacji, a w sercu od dnia przejścia do Domu Ojca, z żywą wiarą zwracamy się do Boga za wstawiennictwem tego świętego Patrona, prosząc o potrzebne łaski i kierując się jego przykładem na naszej drodze do świętości.


Jednym ze wspaniałych dzieł, które wyrosło właśnie z tej wiary i postawy wdzięczności Panu Bogu, jest Sanktuarium św. Jana Pawła II w Krakowie na Białych Morzach. W miejscu, gdzie w czasie zawieruchy wojennej ciężko pracował Karol Wojtyła, od 8 lat budujemy papieskie Centrum. Tu powstała już wspaniała świątynia, gdzie przy relikwiach św. Jana Pawła II, czując jego szczególną obecność, modlą się pielgrzymi z naszej ojczyzny i z całego świata. Tu, na Białych Morzach w Krakowie znajdują się także inne dzieła, które podejmują apostolskie wizje świętego Papieża albowiem papieskie Centrum, działając zgodnie ze statutem, upowszechnia i twórczo rozwija dziedzictwo, które pozostawił po sobie największy z rodu Polaków, a także promuje tradycje związane z życiem i wielkim pontyfikatem św. Jana Pawła II.


Drodzy bracia i siostry!


Przyszedł już czas, aby to wspaniałe dzieło, powstałe jako uwielbienie Boga, bogatego w miłosierdzie oraz nasze wspólne dziękczynienie, oddać uroczyście Bogu i wspólnocie Kościoła w akcie konsekracji. Tak jak jednoczyliśmy się w budowaniu tego Sanktuarium, tak zgromadźmy się teraz jako Kościół krakowski w wielkiej modlitwie poświęcenia tego kościoła dla Boga.


Świątynia służy gromadzącej się wspólnocie Kościoła i jest jej potrzebna. To właśnie przede wszystkim Kościół krakowski, ale nie tylko, powinien się zjednoczyć na tej uroczystości. Odbędzie się ona w dniu rocznicy wyboru Jana Pawła II - 16 października b.r. o godzinie 12.30.


Zapraszam wszystkich do wspólnej modlitwy, choć wiem, że to Sanktuarium jest domem wszystkich, którzy noszą w sobie wspomnienie naszego świętego Patrona i specjalnego zaproszenia nie potrzebują. Jest ono dziełem wielu ludzi, wielu kapłanów i instytucji, dlatego każdy znajdzie tutaj swoje miejsce.


Uroczystość konsekracji kościoła św. Jana Pawła II będzie przede wszystkim aktem uwielbienia Boga, dziękczynienia i oddania czci św. papieżowi. Pragniemy zatem przygotować ją duchowo i głęboko przeżyć. Módlmy się więc wszyscy o tę łaskę. Zapraszam także do papieskiego Sanktuarium na modlitewne triduum, które poprzedzi to wydarzenie. We czwartek będziemy wspominać życie i wspaniałe dzieła św. Jana Pawła II. W piątek będziemy dziękować za otrzymane łaski za jego wstawiennictwem. Natomiast w sobotę skierujemy do Boga nasze dziękczynienie za jego świadectwo wiary i miłości, które nieustannie trwa w Kościele.


Jeszcze raz serdecznie zapraszam wszystkich do przeżycia tych wyjątkowych dni w papieskim Sanktuarium, by świadectwo naszej wiary, nadziei i miłości sprowadziło na to miejsce łaskę szczególnej obecności Boga, jak to się dzieje zwykle w uroczystość konsekracji kościoła.


Niech będzie Bóg błogosławiony w swoich świętych!


Z pasterskim błogosławieństwem


kard. Stanisław Dziwisz

 

powrót

Msze święte


Partnerzy:
Mecenas: