Wielki Krzyż Orderu Zasługi Węgier Sanktuarium św. Jana Pawła II w Krakowie 24 I 2016


 

Wielki Krzyż Orderu Zasługi Węgier
Sanktuarium św. Jana Pawła II w Krakowie
24.01.2016, godz. 15:00

 

Ekscelencje,
Szanowny Panie Ministrze - Panie Pastorze,
Panie Ministrze - Sekretarzu Stanu,
Panie Ambasadorze,
Pani Konsul,
Szanowni Państwo - Panie i Panowie

 


1. Pragnę wyrazić moją szczerą wdzięczność za przyznanie mi Wielkiego Krzyża Orderu Zasługi, najwyższego węgierskiego odznaczenia przyznawanego obywatelom innego kraju, za moją działalność w umacnianiu więzi między Stolicą Apostolską a Węgrami, w czasach, kiedy byłem Sekretarzem osobistym Ojca Świętego Jana Pawła II.

Na ręce Pana Ministra dziękuję prezydentowi Węgier Janosowi Aderowi i premierowi Viktorowi Orbanowi, za dostrzeżenie moich wysiłków zmierzających do umacniania serdecznych kontaktów między Polską a Węgrami, miedzy Kościołami i wspólnotami w Polsce i na Węgrzech.


2. Chciałbym podkreślić, że przyjmuję ten order jako wyraz wspólnej troski o zachowanie wartości moralnych, jakie znajdują się u fundamentów naszych narodów i całej cywilizacji europejskiej. Są to wartości wypływające z wiary chrześcijańskiej, na których od stuleci budowana jest Europa.

 

Łączy nas bowiem wspólnota losów, której symbolem są przedstawiciele dynastii Piastów, Andegawenów i Jagiellonów, którzy zasiadali na stolicy w Krakowie i w Budzie. Łączą nas również Święci, choćby wymienić św. Stefana, św. Jadwigę królową, św. Kingę, św. Maksymilian i św. Jan Paweł II, którzy są czczeni w naszych narodach jako wzór życia chrześcijańskiego i odpowiedzialności za losy Ojczyzny.


3. Dziś jeszcze wyraźniej widzimy nasz wspólny wysiłek budowania bardziej ludzkiej i bardziej szczęśliwej przyszłości Europy. Z uznaniem odnoszę się do tej troski, która łączy Węgry i Polskę, o wartości będące podstawą tożsamości chrześcijańskiej Węgier i Europy. Jesteśmy złączeni w wysiłkach, ponieważ również Kościół w Polsce i instytucje państwowe odczuwają ten sam obowiązek. Troska o zdrową rodzinę i młodzież jest naszą wspólną sprawą i najlepszym wkładem w dobro wspólne Europy.

W tym względzie jesteśmy spadkobiercami św. Jana Pawła II, który z taką miłością odnosił się do Węgrów i głosił ideę wspólnej Europy, oddychającej oboma płucami na fundamencie Dekalogu i Ewangelii.

 

Najwyższe odznaczenie Węgier dla mnie przyjmuję z wdzięcznością za wszelką życzliwość, jakiej ja i moi rodacy doświadczali w przeszłości i doświadczają dziś od braci Węgrów. Pragnę przekazać serdeczne pozdrowienie również dla Episkopatu Węgier z kard. Erdö, Metropolitą Esztergom.

 

Niech te wartości, które legły u podstaw chrześcijańskiej Europy, również dziś będą trwałym fundamentem cywilizacji miłości, jaką budujemy w naszych krajach.
Panu Ministrowi i całej delegacji życzę wszelkich łask w Nowym Roku.

 

 

 

powrót

Msze święte


Partnerzy:
Mecenas: