Uroczystość NMP Królowej Polski, Katedra Wawelska, 3 V 2015, Przemówienie na rozpoczęcie uroczystości


Uroczystość NMP Królowej Polski, Katedra Wawelska, 3 V 2015

 

Przemówienie na rozpoczęcie uroczystości

 

 

3 maja 1791 roku, po uchwaleniu Konstytucji, nasi przodkowie przynieśli owoc swej pracy do katedry warszawskiej, przed ołtarz Boży. „W ten sposób – jak dwieście lat później spojrzał na to wydarzenie Jan Paweł II – dali wyraz przeświadczeniu, że Konstytucja, czyli Ustawa zasadnicza […] jako dzieło ludzkie winna być odniesiona do Boga. On jest najwyższą Prawdą i Sprawiedliwością”.

 

Po dwustu dwudziestu czterech latach jeszcze bardziej dostrzegamy i doceniamy wagę tej Konstytucji. Podobnie, jak kanonizowany przed rokiem święty Papież, odczytujemy w tym dokumencie „prawdę o Polsce, zakorzenioną w przeszłości, a równocześnie wychyloną w przyszłość. I dlatego Konstytucja 3 maja w tym właśnie dziejowym momencie, wobec bliskiej już groźby utraty niepodległości była dokumentem profetycznym i opatrznościowym. Ona sprawiła, że nie można było odebrać Polsce jej rzeczywistego bytu na kontynencie europejskim, bo ten byt został zapisany w słowach Konstytucji 3 maja. A słowa te, mając moc prawdy, okazały się potężniejsze od potrójnej przemocy, która spadła na Rzeczpospolitą” (Warszawa, 8 VI 1991, n. 1. 3).

 

Dziś dziękujemy Bogu za dar wolności odzyskanej po stu dwudziestu trzech latach zaborów, a także za dar wolności odzyskanej po kilkudziesięciu latach panowania totalitarnego systemu w naszej Ojczyźnie. Dziękujemy, że możemy żyć w wolnym kraju i kształtować teraźniejszość i przyszłość.

 

Znamienny jest fakt, że trzeci dzień maja został powiązany z uroczystością Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. Matka Chrystusa zajmuje szczególne miejsce w naszym życiu nie tylko osobistym. Pod Jej opiekę oddał Polskę król Jan Kazimierz w katedrze lwowskiej, a stało się to w 1656 roku. Wtedy to do Litanii loretańskiej dodano wezwanie: Królowo Korony Polskiej – módl się za nami.

 

 

Witam serdecznie wszystkich uczestników dzisiejszej uroczystości. Witam Pana Prezydenta królewskiego Miasta, Pana Wojewodę, Pana Marszałka i wszystkich przedstawicieli władz miejskich, samorządowych i regionalnych. Witam posłów i senatorów. Witam przedstawicieli Wojska Polskiego, Policji, Straży Miejskiej i Straży Pożarnej, a także przedstawicieli instytucji i środowisk. Witam braci w kapłaństwie i osoby konsekrowane. Witam was wszystkich – drodzy bracia i siostry.

 

 

W murach i przestrzeni Katedry Wawelskiej zapisana jest pamięć o wielkich wydarzeniach w życiu naszego narodu. Ale dziś nie wspominamy tylko przeszłości. Do nas należy kształtowanie współczesnego oblicza Polski. Do nas należy strzeżenie wolności i czynienie z niej właściwego użytku, by pomnażało się wśród nas dobro wspólne, by pogłębiało się prawdziwe braterstwo i rzeczywista solidarność. To my jesteśmy odpowiedzialni za dziś i jutro naszego kraju.

 

 

Czekają nas wybory prezydenta Rzeczypospolitej. Udział w wyborach to prawo, to przywilej, ale to także obowiązek, od którego nie powinniśmy się dyspensować. Do wyborów powinniśmy podejść w sposób odpowiedzialny. W tym akcie sprawdza się nasza osobista i społeczna dojrzałość. Dokonując w sumieniu wyboru, mamy się kierować dobrem całego narodu, a nie jednej partii politycznej. Mamy mieć na uwadze przyszłość ojczystego domu, w którym respektowane są chrześcijańskie wartości, bo są one uniwersalne, bo są one sprawdzone, bo są one również dla człowieka naszych czasów.

 

 

Powierzmy Bogu w tej Eucharystii wszystkie nasze sprawy osobiste i społeczne, za wstawiennictwem Królowej Polski, Patronów naszej Ojczyzny, a także św. Jana Pawła II.

powrót

Msze święte


Partnerzy:
Mecenas: