Procesja na Skałkę, Kraków, 8 V 2016


Powitanie na początku Mszy św.1. Co roku powracamy na to miejsce, na którym krakowski Biskup Stanisław złożył świadectwo wierności Jezusowi Chrystusowi i Jego Ewangelii. To jego świadectwo było tak wstrząsające, tak przejrzyste, że od dziewięćset trzydziestu siedmiu lat przemawia do kolejnych pokoleń uczniów ukrzyżowanego i zmartwychwstałego Pana, zamieszkujących naszą ziemię. To świadectwo otrzymał młody Kościół w Polsce w XI wieku, w którym Ewangelia od ponad stu lat zakorzeniała się cierpliwie w umysłach i sercach naszych przodków.

Po uroczystościach w Gnieźnie i Poznaniu, podczas których dziękowaliśmy Bogu za Chrzest Polski i tysiąc pięćdziesiąt lat wiary na naszych ziemiach, przyszła kolej na Kraków. Stąd bowiem wyszło odrodzenie chrześcijaństwa po zniszczeniach, jakich doświadczyła pierwotna wspólnota podczas najazdu na Gniezno czeskiego księcia Brzetysława w 1038 roku. Święty Stanisław, obok św. Wojciecha, stał się również ojcem Ojczyzny, a jego krew przelana na tym miejscu stała się bierzmowanie narodu, jak mówił o tym Jan Paweł II na krakowskich Błoniach, podczas pierwszej podróży apostolskiej do Ojczyzny. Powiedział wtedy święty Papież, że sakrament ten „powinien rodzić w nas szczególne poczucie odpowiedzialności za Kościół, za Ewangelię, za sprawę Chrystusa w duszach ludzkich, za zbawienie świata" (homilia, 10 VI 1079, n. 3).

 

W dzisiejszej procesji oprócz relikwii św. Stanisława i św. Wojciecha, niesione są po raz pierwszy relikwie dwóch nowych męczenników z krakowskiej prowincji Franciszkanów błogosławionych o. Zbigniewa i o. Michała, którzy ponieśli śmierć w peruwiańskich Andach z rąk komunistycznych terrorystów.


2. Wyrażam wielką radość z udziału w dzisiejszej uroczystości arcybiskupów metropolitów z Gniezna i Poznania. Przez swoją obecność oraz relikwie św. Wojciecha uświadamiają nam chrześcijańskie korzenie naszego narodu i polskiej państwowości. Dziękuję ks. arcybiskupowi Stanisławowi Gądeckiemu, przewodniczącemu Konferencji Episkopatu Polski, za przewodniczenie Eucharystii, a ks. arcybiskupowi Prymasowi Wojciechowi Polakowi za wygłoszenie słowa Bożego.

Dziękuję wszystkim arcybiskupom i biskupom, którzy przyjęli nasze zaproszeni, by w tym roku jubileuszowym modlić się z nami za Ojczyznę.


Witam pośród nas ks. arcybiskupa Nuncjusza Celestina Migliore, który przybliża nam osobę Papieża Franciszka. Czekamy z wielką radością na Ojca Świętego i na młodzież z całego świata. Polska i Kraków przyjmie ich ze staropolską gościnnością. Chcemy z nimi wszystkimi przeżyć wielkie święto wiary. Chcemy z nimi pokazać światu młode oblicze Kościoła.

Witam ks. arcybiskupa z Ugandy Cypriana Kizito Lwanga, a także ks. arcybiskupa Newarku Johna Myersa. Ks. arcybiskup poświęcił wczoraj kaplicę w sanktuarium św. Jana Pawła II jako znak pamięci i życzliwości Kościoła Stanów Zjednoczonych dla narodu polskiego. Dziękujemy za ten szczególny dar.

 

3. Witam serdecznie panią Premier, parlamentarzystów, władze Miasta Krakowa i Województwa Małopolskiego oraz przedstawicieli władz państwowych i samorządowych wszystkich szczebli. Z tej okazji wyrażam Pani Premier i władzom wdzięczność za troskę i życzliwą współpracę w przygotowaniach do przyjęcia Ojca Świętego i uczestników Światowego Dnia Młodzieży.
Pozdrawiam dostojne Kapituły z delegacją z Gniezna i wszystkich kapłanów. Pozdrawiam wyższych przełożonych zakonnych i wszystkie osoby konsekrowane, w sposób szczególny ojców Paulinów, gospodarzy tego miejsca. Pozdrawiam alumnów seminariów duchownych, diecezjalnych i zakonnych.

Witam rektorów i profesorów wyższych uczelni krakowskich. Witam Wojsko Polskie, Policję, Straż Miejską i Straż Pożarną oraz Bractwo Kurkowe. Pozdrawiam wszystkie delegacje, służby, instytucje, wspólnoty i środowiska oraz poczty sztandarowe i orkiestry. Dziękuję wszystkim służbom zabezpieczającym naszą procesję.
Pozdrawiam was, drodzy pielgrzymi z Archidiecezji Krakowskiej i z całej Polski.

 

4. Bracia i siostry, niech nas zjednoczy wspólna modlitwa przy ołtarzu Pańskim. Powierzmy Bogu wszystkie nasze sprawy, troski i nadzieje. Módlmy się w intencjach Ojca Świętego Franciszka i całego Kościoła, zwłaszcza w Europie i naszej Ojczyźnie. Prośmy Boga o dar pokoju dla naszego niespokojnego świata, zwłaszcza na Bliskim Wschodzie i na Ukrainie. Prośmy Wszechmogącego o miłosierdzie dla nas i całego świata.


Metropolita Krakowski
Stanisław kard. Dziwisz

 

powrót

Msze święte


Partnerzy:
Mecenas: