Powitanie XXXV Pieszej Pielgrzymki Krakowskiej Jasna Góra, 11 VIII 2015


Powitanie XXXV Pieszej Pielgrzymki Krakowskiej

Jasna Góra, 11 VIII 2015

 

 

Wprowadzenie

Drodzy Pielgrzymi – Bracia i Siostry!

 

W święto Przemienienia Pańskiego, ze Wzgórza Wawelskiego oraz innych miejscowości Archidiecezji Krakowskiej wyruszyliście w daleką drogę. Nie zważając na upał i wszystkie inne niedogodności, kierując się logiką serca, podjęliście trud pielgrzymowania na Jasną Górą. Celem wędrówki było dotarcie przed oblicze Tej, w której Bóg dał narodowi polskiemu i wszystkim narodom świata „przedziwną pomoc i obronę”.

 

Dziś dotarliście do celu. Teraz, fizycznie zmęczeni, ale wewnętrznie przemienieni i ubogaceni, składacie Bogu w ofierze wasz trud, prosząc jednocześnie o zapał i siły na dalszy etap naszego wspólnego pielgrzymowania, którego ostatecznym celem jest wieczność. W imieniu Kościoła Krakowskiego dziękuję wam za świadectwo waszej wiary. Takiego świadectwa potrzebuje współczesny świat, aby otworzył się na przyjęcie Dobrej Nowiny, którą jest Jezus Chrystus.

 

Cari Pellegrini – Fratelli e Sorelle!

Il giorno della Trasfigurazione del Signore avete iniziato il vostro lungo e faticoso cammino di pellegrini dalla città di San Giovanni Paolo II – Cracovia – al santuario della Madonna nera a Częstochowa. Non badando alla calura e non tenendo conto di altri disagi, seguendo la logica del cuore, avete preso su di voi la fatica di questo pellegrinaggio. Volevate arrivare a questo luogo della misteriosa presenza di Colei che Dio a dato a tutti i popoli come “meraviglioso aiuto e protezione”.


Oggi siete arrivati alla meta. Ora siete fisicamente stanchi, ma interiormente trasformati e arricchiti, e offrite a Dio la vostra fatica chiedendo il fervore e la forza per continuare il nostro comune pellegrinaggio verso la casa del Padre. Vi ringrazio a nome della Chiesa che vive e opera a Cracovia per la vostra testimonianza di fede. Ne abbiamo bisogno tutti, ne ha bisogno il mondo per aprirsi alla buona novella che è Gesù, per aprirsi alle sue parole e alla sua bontà.

 

W Eucharystii, którą teraz wspólnie sprawujemy, powierzmy Bogu jeszcze raz sprawy, które wam towarzyszyły w drodze. Przeprośmy też Pana za wszystkie nasze niewierności i grzechy.

 

 

Homilia

Siostry i Bracia!

 

1. Kościół bez wahania sięga do Księgi Przysłów, by ukazać duchowe piękno i wielkość Bogurodzicy. Poetyckie słowa, które w pierwotnym zamyśle autora natchnionej Księgi odnoszą się do Mądrości Bożej, na Jasnej Górze odczytujemy myśląc i wpatrując się w postać Matki Chrystusa. „Pan mnie stworzył, swe arcydzieło. […] Jestem zrodzona, gdy jeszcze bezmiar wód nie istniał ani źródła, co wodą tryskają, i zanim góry stanęły” (Prz 8, 22. 24-25). Dziś dziękujemy Bogu za Arcydzieło, któremu na imię Maryja. Zdajemy sobie sprawę, jaką rolę odegrała Ona i nadal odgrywa w dziejach zbawienia świata i człowieka, w osobistej historii życia każdej i każdego z nas. Dlatego też dzisiaj tu jesteśmy. Powierzamy Matce Kościoła nasze sprawy, przekonani o Jej skutecznym orędownictwie u tronu Najwyższego.

 

2. Podążając za Jezusem, stając się Jego uczniami, żyjąc Jego Ewangelią, spotykamy się zawsze z Jego Matką. I tak, jak nie ma Kościoła bez Chrystusa, tak też nie ma Kościoła bez Maryi. Syn Boży za sprawą Ducha Świętego przyjął z Niej ciało i stał się człowiekiem. On przy Niej stawiał pierwsze kroki i od Niej uczył się pierwszych słów. Serca Matki i Syna biły w jednym rytmie.

 

Rozumieli się bez zbędnych słów. Świadczy o tym dzisiejsza Ewangelia. Wystarczyły trzy słowa Maryi skierowane do Jezusa: „Nie mają wina” (J 2, 3). Informacja stała się jednocześnie prośbą, wspartą następnie kilkoma słowami wypowiedzianymi do sług: „Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie” (J 2, 5). W postawie Maryi uderza nas spostrzegawczość, wrażliwość, troska o dobro innych, a jednocześnie dyskrecja, z jaką postępuje. Warto tego stylu uczyć się od Maryi!

 

„Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie”. Te słowa możemy przyjąć jako skierowane również do nas. To najlepsza rada, jakiej udziela nam Matka Jezusa. On mówi do nas, gdy czytamy Ewangelię, bo zapisane w niej słowa i wydarzenia są ponadczasowe, skierowane do kolejnych pokoleń uczniów Nauczyciela z Nazaretu. On mówi do nas we wspólnocie Kościoła. On przemawia do nas przez wydarzenia, przez osoby, z którymi razem wędrujemy przez życie, a także przez zadania związane z naszym osobistym powołaniem i miejscem, jakie zajmujemy w rodzinie, w Kościele i w społeczeństwie. Jezus przemawia do nas w głębi serca, gdy na modlitwie otwieramy przed Nim serce i wsłuchujemy się w Jego głos i natchnienia. Pogłębione życie duchowe staje się coraz bardziej nieodzowne w naszym świecie, abyśmy mogli robić to, co nam mówi i co nam powie Chrystus.

 

3. Pielgrzymowanie na Jasną Górę pomaga w przyjęciu takiego właśnie programu, takiego stylu życia i wrażliwości na potrzeby innych. Sześć dni wypełnionych modlitwą i refleksją, sześć dni trudu podjętego bezinteresownie z czystej miłości Boga to prawdziwa szkoła wiary i jednocześnie najlepsza inwestycja w osobiste życie duchowe. Tego rodzaju doświadczenie i ofiarność rodzi dobre owoce nie tylko dla każdego z pielgrzymów, ale również dla całego Kościoła i dla społeczeństwa.

 

Hasłem tegorocznej Pieszej Pielgrzymki Krakowskiej na Jasną Górę były słowa: „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię” (Mk 1, 15). W waszym wypadku to hasło nie było tylko wypisane na plakatach, ale stawało się rzeczywistością w miarę przemierzanych kilometrów. Podtrzymujcie to, co się w was dokonało w tych dniach. Podtrzymujcie dobre pragnienia i postanowienia, które się zrodziły w waszych umysłach i sercach. Dzielcie się doświadczeniem pielgrzymowania w waszych rodzinach, wspólnotach i środowiskach.

 

4. Za niecały rok przeżywać będziemy w Polsce i Krakowie Światowy Dzień Młodzieży. Dziękuję za modlitwę i trud pielgrzymowania ofiarowany w tej intencji. To będzie wielkie święto wiary całego Kościoła, który pokaże światu swoje młode oblicze. Ewangelia się nigdy nie przedawnia. Ona jest dla każdego człowieka i dla każdego pokolenia, dla każdego narodu i każdej kultury. Światowy Dzień Młodzieży pogłębi nasze poczucie przynależności do Kościoła – do wielkiej wspólnoty uczniów ukrzyżowanego i zmartwychwstałego Pana. Przeżyjmy najbliższe miesiące, przygotowując się duchowo do tego wydarzenia.

 

Jeszcze raz wyrażam wdzięczność wszystkim pielgrzymom za świadectwo. Dziękuję organizatorom i koordynatorom Pielgrzymki oraz duszpasterzom. Dziękuję wszystkim, którzy w drodze pomagali pielgrzymom, karmili ich i zapewniali dach nad głową. Dziękuję chorym, którzy wspierali pielgrzymów cierpieniem ofiarowanym w ich intencji. To przykład prawdziwej solidarności ducha.

Niech wspiera was wszystkich Jasnogórska Pani. Niech inspiruje was postawa św. Jana Pawła II, który zawierzył swoje życie i pasterską służbę Matce Chrystusa. On Jej powiedział: Totus Tuus – „cały Twój”, a nas wszystkich zachęcał, byśmy Jej Synowi nie odmawiali niczego i przed Nim otwierali na oścież drzwi naszych serc. Amen.

 

 

powrót

Msze święte


Partnerzy:
Mecenas: