POWITANIE OJCA ŚWIĘTEGO PRZEZ KARDYNAŁA STANISŁAWA DZIWISZA PRZED MSZĄ POSŁANIA


Ojcze Święty, Przed Tobą młody Kościół trzeciego tysiąclecia. Przed Tobą niezmierzona rzesza „stróżów poranka" z całego świata. Czuwali tu całą noc, a teraz pragną uczestniczyć w Eucharystii wieńczącej Światowy Dzień Młodzieży 2016 w Krakowie w Polsce.
W tych dniach, zwołani przez Ciebie, spotkali się na polskiej ziemi, aby doświadczyć radości Ewangelii. Dzielili się między sobą, a także dzielili się z nami wszystkimi entuzjazmem wiary, która rozjaśnia mroki zła i przemocy, cierpienia i śmierci. Dzielili się wiarą, która otwiera horyzont nadziei i wskazuje drogę miłości i służby - drogę prowadzącą do życia.

 

Na tym miejscu, które nazwaliśmy Campus Misericordiae - Polem Miłosierdzia, witam Cię, Ojcze Święty, w imieniu wszystkich zebranych. I w imieniu wszystkich Polaków. A wraz z Tobą i ze wszystkimi zebranymi pozdrawiam serdecznie wszystkich, którzy dzięki transmisji radiowej i telewizyjnej oraz internetowi łączą się z nami na całym świecie. Zapraszam wszystkich do wspólnej modlitwy. Jest pośród nas Jezus Chrystus - Zbawiciel człowieka. On dzierży w swym ręku losy świata. On - i tylko On - ma słowa życia wiecznego.


Pamiętamy i modlimy się w tej Mszy świętej o wszystkich naszych braciach i siostrach, którzy cierpią w naszym niespokojnym świecie. Modlimy się o dar pokoju w ludzkich sercach i w każdym zakątku ziemi. Ojcze Święty, Kościół w Polsce wyrażając swą solidarność, ofiaruje dla Caritas w Libanie ambulans jako Twój dar z okazji Światowego Dnia Młodzieży w Krakowie.


Wdzięczni za Twoją obecność, modlimy się również w Twojej intencji, Ojcze Święty. Niech Pan użycza Ci sił w służbie Kościołowi. Niech wspiera Cię orędownictwo Maryi, Matki Jezusa, a także orędownictwo świętego Ignacego Loyoli - patrona dnia dzisiejszego, a trzeba powiedzieć, że także Twojego patrona - oraz świętego Jana Pawła II - Papieża młodych i Bożego Miłosierdzia.


Ojcze Święty, prosimy o przewodniczenie Eucharystii i o Twe pasterskie słowo.


Stanisław kard. Dziwisz
Metropolita Krakowski

 

powrót

Msze święte


Partnerzy:
Mecenas: