Katolickie Stowarzyszenie Pielęgniarek i Położnych Kościół św. Mikołaja


Witam serdecznie wszystkich uczestników tej porannej Eucharystii, którą sprawujemy z okazji uroczystych obchodów dwudziestolecia Katolickiego Stowarzyszenia Pielęgniarek i Położnych Polskich w Krakowie.

Drogie Siostry, wasz zawód, a raczej wasze powołanie sprawia, że na co dzień macie bezpośredni kontakt z człowiekiem chorym, niedomagającym, niepełnosprawnym, potrzebującym opieki. Cierpi zawsze cały człowiek, dlatego potrzebuje on nie tylko fachowej pomocy, ale także empatii, bliskości i życzliwości. Dlatego wasza posługa wymaga nie tylko wiedzy i fachowej kompetencji, ale także szczególnych dyspozycji serca.

Uczestniczycie również - jako położne i pielęgniarki - w narodzinach nowego życia, nowego człowieka. Jest to najpiękniejsza służba życiu

Pamiętamy o słowach, które Jezus wypowie na Sądzie Ostatecznym. Stanowią one jedno z kryteriów dopuszczenia nas do królestwa Bożego: „byłem chory, a odwiedziliście Mnie. [...] Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili" (Mt 25, 36. 40). Niosąc pomoc chorym, niesiecie ją samemu Chrystusowi. Wasza samarytańska posługa zasługuje na niebo.

Korzystam z tej okazji, aby w imieniu Kościoła Krakowskiego wyrazić wam wdzięczność za waszą pracę i oddanie. Życzę wam duchowych i fizycznych sił do pełnienia waszej posługi w duchu Ewangelii. O to również będziemy się modlić podczas tej Mszy świętej.

A teraz przeprośmy Boga za nasze zaniedbania i grzechy, byśmy mogli z czystym sercem sprawować tę Najświętsza Ofiarę.

 


Stanisław Kardynał Dziwisz
Metropolita Krakowski

 

 

powrót

Msze święte


Partnerzy:
Mecenas: