6. rocznica pogrzebu śp. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego Katedra Wawelska, 18 IV 2016


6. rocznica pogrzebu
śp. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego
Katedra Wawelska, 18 IV 2016
Wprowadzenie


Bracia i Siostry,
jednoczy nas dziś przy ołtarzu szczególna okoliczność. Sześć lat temu, 18 kwietnia, w krakowskiej Bazylice Mariackiej sprawowaliśmy Mszę świętą pogrzebową za świętej pamięci Prezydenta Rzeczypospolitej, pana profesora Lecha Kaczyńskiego, i jego żonę Marię. Później złożyliśmy ich doczesne szczątki w wawelskiej krypcie. Modliliśmy się także za pozostałych dziewięćdziesięciu czterech naszych braci i sióstr, którzy osiem dni wcześniej zginęli pod Smoleńskiem, w drodze do Katynia, pragnąc oddać hołd pomordowanym i spoczywającym w rosyjskiej ziemi Rodakom.


Przed sześcioma laty na Wawelu spoczęły dwie trumny, ale - jak zaznaczyłem wtedy - „zapisany w nich jest los wszystkich pozostałych Towarzyszy ostatniej, podniebnej podróży. Zapisana jest w nich również pamięć o spoczywających w katyńskich mogiłach synów polskiego narodu". Pocieszaliśmy się wtedy słowami Psalmisty: „Pan jest moim pasterzem. Wiedzie mnie po ścieżkach właściwych. Chociażbym przechodził przez ciemną dolinę, zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną" (por. Ps 23, 1. 3-4). Ukrzyżowany i zmartwychwstały Pan jest zawsze z nami!


Witam serdecznie wszystkich uczestników tej Eucharystii, a wśród nich bliskich krewnych i przyjaciół śp. Prezydenta i jego Małżonki. Niech nas zjednoczy wspólna modlitwa za wszystkich, którzy pełniąc ofiarną służbę, odeszli nagle do wieczności i stanęli twarzą w twarz przed swym Stwórcą i Zbawicielem, Panem ludzkich losów. Módlmy się, by ofiara ich życia zaowocowała dobrem, pojednaniem, braterstwem i solidarnością wszystkich synów i córek narodu polskiego. Niech to będzie świadectwo naszej dojrzałej wiary, która od tysiąca pięćdziesięciu lat zakorzeniła się w sercach Polek i Polaków.


Przeprośmy Boga za nasze niewierności i grzechy, byśmy mogli z czystym sercem sprawować tę Najświętszą Ofiarę.

 

powrót

Msze święte


Partnerzy:
Mecenas: