10 lecie otwarcia pierwszego w Polsce Okna Życia, Kraków, 19 III 2016


„Okno życia - ratownik, wychowawca, świadek"Stajemy dziś przy „oknie życia", by podziękować Panu Bogu za 10 lat istnienia „okna życia", za każde ocalone życie. W tym oknie zostało uratowanych 18 dzieci, które znalazły miłość i mogły się powtórnie narodzić przez adopcję nowych rodziców.


„Okno życia" - chcę to mocno podkreślić w kontekście Światowych Dni Młodzieży - wzywa młodych do odpowiedzialności za dar życia i do dojrzałego podejmowania macierzyństwa i ojcostwa. To okno jest naprawdę nauczycielem i wychowawcą naszego społeczeństwa. To także wielki impuls, by w polskim narodzie budować cywilizację życia a nie śmierci. Przypomina, że życie jest najwyższą wartością i trzeba je bronić od poczęcia, aż do naturalnej śmierci, i nie ma żadnego wytłumaczenia, by bezbronne dziecko skazać na śmierć.
Pozostawione w „oknie życia" dzieci to apel do polskich rodzin o otwarcie serc, przyjęcie ich do siebie i podarowanie tym dzieciom nowych narodzin przez adopcję. W tym miejscu chcę wyrazić wdzięczność Kościoła dla wszystkich rodzin zastępczych i adopcyjnych, rodzinnych i państwowych domów dziecka, które służą tym najmniejszym, dla których brakło rodzicielskiej miłości.


„Okno życia" to świadek - „niemy krzyk", który mocno budzi sumienia, by żadne dziecko przez polskie prawo nie zostało skazane na śmierć i by zawsze dziecko było promykiem radości dla małżonków, rodzin i społeczeństwa.


Dziękuje także ludziom, którzy troszczą się o „okno życia" oraz wszystkim, którzy je wspierają, piszą o nim uczciwie i z troską, pomagają w codziennym utrzymaniu. Moją wdzięczność kieruję szczególnie w stronę Sióstr Nazaretanek, Wydziału Duszpasterstwa Rodzin Archidiecezji Krakowskiej i naszej Caritas.


Dziękuje za troskę o „okno życia" i proszę, byście dalej byli jego stróżami. My wszyscy bądźmy przyjaciółmi „okna życia" i bądźmy jak ono świadkami miłości i troski o życie. Z serca błogosławię tym, którzy wspierają to wielkie dzieło miłości.


Stanisław Kard. Dziwisz
Metropolita Krakowski

 

 

powrót

Msze święte


Partnerzy:
Mecenas: