KARDYNAŁ STANISŁAW DZIWISZ

zdjęcie KARDYNAŁ STANISŁAW DZIWISZ
KARDYNAŁ STANISŁAW DZIWISZ herb KARDYNAŁ STANISŁAW DZIWISZ

 

KARDYNAŁ PREZBITER

ARCYBISKUP KRAKOWSKI

STANISŁAW DZIWISZ
DOKTOR TEOLOGII
KOŚCIÓŁ TYTULARNY:
BAZYLIKA SANTA MARIA DEL POPOLO W RZYMIE

 • Życiorys
 • Kalendarz Kardynała
 • Wystąpienia
 • Uwagi dotyczące Mszy św. celebrowanych przez Kardynała

Urodzony 27 kwietnia 1939 roku w Rabie Wyżnej, jako syn Stanisława i Zofii z domu Bielarczyk. Po zdaniu matury w Liceum Ogólnokształcącym im. Seweryna Goszczyńskiego w Nowym Targu, w 1957 r., wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Krakowie. Po sześcioletnich studiach seminaryjnych przyjął święcenia kapłańskie, których w dniu 23 czerwca 1963 r. w Katedrze Wawelskiej udzielił mu bp Karol Wojtyła.

Przez dwa lata (1963-1965) pracował jako wikariusz w Makowie Podhalańskim, a następnie został skierowany na studia specjalistyczne z zakresu liturgiki na Wydziale Teologicznym w Krakowie, uzyskując stopień licencjata (1967). W 1981 r. na podstawie rozprawy "Kult św. Stanisława Biskupa w Krakowie do Soboru Trydenckiego", przygotowanej pod kierunkiem ks. prof. Wacława Schenka, otrzymał tytuł doktora teologii na Papieskim Wydziale Teologicznym w Krakowie.

W latach 1966-1978 był kapelanem ks. kard. Karola Wojtyły. Jednocześnie był wykładowcą liturgiki w Wyższym Instytucie Katechetycznym w Krakowie, redaktorem pisma urzędowego Kurii Biskupiej Notificationes e Curia Metropolitana Cracoviensi, członkiem i sekretarzem Archidiecezjalnej Komisji Liturgicznej, członkiem Rady Kapłańskiej.

Brał udział w pracach Komitetu Roku Świętego (1974-1975). Uczestniczył czynnie w pracach Duszpasterskiego Synodu Archidiecezji Krakowskiej (1972-1979): w Komisji Głównej i w Komisji ds. Kultu Bożego, a także w zespole redakcyjnym, przygotowującym Podręcznik Służby Bożej Archidiecezji Krakowskiej.

Pełnił funkcję sekretarza osobistego Ojca Świętego Jana Pawła II od chwili wyboru do ostatnich dni jego Pontyfikatu (1978-2005). W 1995 roku został Kanonikiem Kapituły Metropolitalnej we Lwowie, w 1996 roku protonotariuszem apostolskim (protonotarius apostolicus de numero), a w 1997 roku Kanonikiem Kapituły Metropolitalnej w Krakowie.

W 1998 roku został mianowany biskupem tytularnym San Leone i drugim prefektem Domu Papieskiego (prefetto aggiunto). Sakrę biskupią przyjął z rąk Ojca Świętego Jana Pawła II dnia 19 marca 1998 roku. Pięć lat później został podniesiony do godności arcybiskupiej.

Po śmierci Ojca Świętego Jana Pawła II, dnia 3 czerwca 2005 roku Papież Benedykt XVI mianował Arcybiskupa Stanisława Dziwisza Arcybiskupem Metropolitą Krakowskim, a na konsystorzu w 2006 roku kreował go Kardynałem.

Jest Wielkim Kanclerzem Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, członkiem czterech dykasteriów watykańskich: Kongregacji ds. Wychowania Katolickiego, Papieskiej Rady ds. Środków Społecznego Przekazu, Papieskiej Rady ds. Świeckich i Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia.

 

W Kościele polskim pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Duchowieństwa oraz przewodniczącego Zespołu KEP ds. wizyty Ojca Świętego w Polsce w 2016 r. Należy do Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski.

Autor książek: "Kult św. Stanisława biskupa w Krakowie do Soboru Trydenckiego" (Kraków 1981, Rzym 1984), wspomnień o zamachu na Ojca Świętego Jana Pawła II "Dotknąłem tej tajemnicy" (Lublin 2001), "Miłością mocni" (2006), "Więcej sportu" (2006), "Pielgrzym miłości" (2006), wielkiego sukcesu wydawniczego "Świadectwo" (2007) przetłumaczonego na 18 języków, książki o tajemnicy kapłaństwa "Bo wezwał Cię Chrystus" (2008), "U boku Świętego. Rozmowa z Gian Franco Svidercoschim" (2014) oraz współredaktor kolejnych tomów tekstów papieskich wydawanych w języku polskim przez Libreria Editrice Vaticana. Wiceprzewodniczący Rady Fundacji Jana Pawła II (od 1987).


Odznaczony między innymi: Orderem Wyzwolenia im. św. Marcina (odznaczenie rządu Argentyny, 1998), Orderem Wielkiego Krzyża, Honoru i Dewocji Zakonu Maltańskiego (2007), medalem Bene merenti Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, Wielkim Krzyżem Orderu Zasługi Węgier (2016), Orderem Orła Białego (2017).

Otrzymał dyplomy doktora honoris causa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (2001), Akademii Pedagogicznej (2006), Uniwersytetu Abat Oliba CEU w Barcelonie (2007), Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego (2008), Papieskiego Uniwersytetu Katolickiego w Buenos Aires (2009), Stołecznego Uniwersytetu America w Bogocie (2010), Uniwersytetu w Bukareszcie (2011), Uniwersytetu w Salento w Lecce (2011), Uniwersytetu Tirańskiego w Albanii (2013), Uniwersytetu Seton Hall w South Orange, NJ (2014), i Preszowskiego Uniwersytetu w Preszowie (2014).


Był narratorem filmu "Świadectwo" powstałego na podstawie książki o tym samym tytule (2008).

 

Licząc od dnia ingresu, łącznie z okresem administratury apostolskiej, pełnił urząd metropolity krakowskiego przez 11 lat i 5 miesięcy.

KALENDARIUM KARDYNAŁA METROPOLITY

– styczeń – 2017 – (stan na 31 grudnia 2016)

 

6.01.               

 

 • 10:00 – Wawel – Katedra – Msza św. w uroczystość Objawienia Pańskiego i rozpoczęcie Orszaku Trzech Króli

 

7.01.               

 

 • 11:00 – Kaplica – Msza św. i spotkanie opłatkowe Kolejarzy – homilia Ks. Grzegorz Szewczyk
 • 17:00 – bp Grzegorz Ryś – Kaplica – Msza św. i spotkanie opłatkowe Pszczelarzy, Ogrodników i Sadowników

 

8.01.               

 

 • 10:00 – bp Jan Szkodoń – Kaplica – Msza św. i spotkanie opłatkowe Duszpasterstwa Rodzin
 • 18:00 – oo. Franciszkanie – Msza św. i spotkanie opłatkowe Lekarzy – homilia Ks. Robert Woźniak

 

9.01.               

 

 • 12:00 – Ks. inf. Fidelus – sala obrad w Urzędzie Miasta Krakowa – spotkanie opłatkowe przedstawicieli Samorządów Małopolski i Polski

 

11.01.             

 

 • 18:00 – bp Jan Zając – Kaplica – Msza św. i spotkanie opłatkowe Towarzystwa Ziemiańskiego
 • 20:30 – Kolegiata św. Anny – Kolędowanie ze studentami

 

12.01.             

 

 • 17:00 – Kaplica – Msza św. i spotkanie opłatkowe Pielęgniarek i Położnych

 

13.01.             

 

 • 17:00 – bp Jan Szkodoń – Kaplica – Msza św. i spotkanie opłatkowe uczestników Pieszej Pielgrzymki na Jasną Górę

 

14.01.             

 

 • 11:00 – Łagiewniki – Sanktuarium Miłosierdzia Bożego – Msza św. dla Domowego Kościoła
 • 15:00 – bp Jan Zając – Kaplica – Msza św. i spotkanie opłatkowe rodzin misjonarzy
 • 18:00 – Wieliczka – Uroczystość nadania Ks. Kardynałowi honorowego obywatelstwa Wieliczki

 

15.01.             

 

 • 11:00 – Kaplica – Msza św. dziękczynna na 126. rocznicę powstania Zgromadzenia ss. Albertynek
 • 17:00 – Kaplica – Msza św. i spotkanie opłatkowe dla Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia

 

16.01.             

 

 • 17:00 – bp Jan Szkodoń – Kaplica – Msza św. i spotkanie opłatkowe Artystów

 

17.01.             

 

 • 16:30 – Kościół św. Szczepana – Msza św. za śp. Prałata Opus Dei

 

18.01.             

 

 • 17:00 – bp Grzegorz Ryś – Kaplica – Msza św. i spotkanie opłatkowe Akcji Katolickiej

 

19.01.             

 

 • 18:00 – ul. Sienna 5 – opłatek Arcybractwo Miłosierdzia

 

20.01.             

 

 • 17:00 – bp Damian Muskus – Kaplica – Msza św. i spotkanie opłatkowe wolontariuszy Parafialnych Kół Caritas

 

21.01.             

 

 • 11:00 – Sanktuarium Św. Jana Pawła II – Msza św. dziękczynna za posługę Ks. Kardynała jako Metropolity w Archidiecezji Krakowskiej

 

22.01.             

 

 • 18:00 – bp Grzegorz Ryś – Kaplica – Msza św. i spotkanie opłatkowe Prawników

 

23.01.             

 

 • 18:00 – bp Damian Muskus – ul. Stradom – Msza św. na 400-lecie narodzin charyzmatu św. Wincentego a Paulo

 

28.01.             

 

 • 11:00 – WawelKatedra – Ingres Ks. Abp Marka Jędraszewskiego i kanoniczne objęcie Archidiecezji Krakowskiej

 

rok 2016
zwiń rozwiń
rok 2015
zwiń rozwiń
rok 2014
zwiń rozwiń
rok 2013
zwiń rozwiń
rok 2012
zwiń rozwiń
rok 2011
zwiń rozwiń
rok 2010
zwiń rozwiń
rok 2009
zwiń rozwiń
rok 2008
zwiń rozwiń
rok 2007
zwiń rozwiń
rok 2006
zwiń rozwiń
rok 2005
zwiń rozwiń

Uwagi dotyczące Mszy świętych celebrowanych przez Księdza Kardynała

 

1. Ksiądz Kardynał przybywa na miejsce 10 minut przed liturgią. Wskazana jest koncelebra Księdza Proboszcza, Księdza Dziekana czy Księży Rodaków.

 

2. Po powitaniu przed kościołem następuje:

a) wejście do kościoła z pełną asystą przez główną nawę;

b) modlitwa Księdza Kardynała na klęczniku;

c) przejście do zakrystii tylko w towarzystwie „małej” asysty i ubranie strojów liturgicznych;

d) przejście do ołtarza krótką drogą z „małą” asystą – pozostali ministranci i lektorzy oczekują już w prezbiterium;

e) ewentualne powitanie przed rozpoczęciem celebry wygłoszone przez przedstawicieli parafii stojących w miejscu dobrze widocznym dla wiernych;

f) obrzęd powitania Księdza Kardynała przy wizytacji kanoniczej następuje po podpunktach a i b.

 

3. Miejsce przewodniczenia powinno być dobrze widoczne przez ogół wiernych. Często z tych względów Ksiądz Kardynał rozpoczyna celebrację od ołtarza a nie od katedry. Na ołtarzu układamy wyłącznie przedmioty konieczne do sprawowania świętej liturgii.

 

4. Czytania bierzemy zasadniczo z kalendarza liturgicznego. Czytający i śpiewający używają Lekcjonarza a nie kserokopii. Jeżeli czytającymi lub śpiewającymi nie są ministranci lub lektorzy w strojach liturgicznych, należy zadbać, aby osoby te były odpowiednio ubrane (elegancja, prostota, skromność). Diakon lub kapłan odczytujący Ewangelię wcześniej podchodzi do Księdza Kardynała i prosi o błogosławieństwo.

 

5. Pięć, sześć (nie więcej!) zwięzłych wezwań Modlitwy wiernych należy dobrać do charakteru uroczystości. Wezwania najlepiej czytać z ambony. Przygotowanie darów ofiarnych na ołtarzu następuje dopiero po zakończeniu modlitwy celebransa na koniec wezwań Modlitwy wiernych.

 

6. Jeśli planuje się procesję z darami, należy pamiętać, żeby chleb, wino oraz wodę do sprawowania Eucharystii przyniesiono jako ostatnie. Należy również przygotować wystarczającą ilość komunikantów. Przy licznej koncelebrze potrzeba dodatkowego kielicha głównego oraz pateny do Komunii św. kapłanów.

 

7. Księża koncelebrujący, stojący z lewej i prawej strony Księdza Kardynała, odmawiają modlitwy koncelebransa używając mikrofonu przenośnego oraz dodatkowych Ordo Missae. Należy ustalić jeszcze przed rozpoczęciem Mszy św., który z koncelebransów będzie z prawej, a który z lewej strony Księdza Kardynała.

 

8. O ile to możliwe, Ksiądz Kardynał udziela Komunii św. w pobliżu ołtarza głównego, a wierni podchodzą procesyjnie, pamiętając o przyklęknięciu przed przyjęciem Komunii św.

 

9. Po Modlitwie po Komunii możliwe zwięzłe podziękowanie ks. Proboszcza.

 

10. Podczas uroczystości można robić zdjęcia, filmować, nie zakłócając przebiegu liturgii. Fotograf archiwizujący posługi duszpasterskie Księdza Kardynała zrobi na życzenie zdjęcia dla chętnych.


Dodatkowe uwagi dotyczące Mszy świętych z udzieleniem sakramentu bierzmowania


1. Kolor ornatu: czerwony. Formularz zazwyczaj z Mszy Świętej obrzędowej z odpowiednią prefacją (nry 53-54). Czytanie zazwyczaj: Dz 2, 1-6. 14. 22b-23. 32-33, Ewangelia J 14, 23-26.

 

2. Należy zadbać, aby kandydaci do bierzmowania oraz świadkowie byli odpowiednio ubrani (elegancja, prostota, skromność).

 

3. Po rozpoczęciu liturgii Rodzice kandydatów mogą poprosić Księdza Kardynała o udzielenie sakramentu.

 

4. Podczas modlitwy włożenia rąk kandydaci klęczą. Po niej następuje procesyjne podejście kandydatów dwójkami do stopnia ołtarzowego i uklęknięcie. Tam Ksiądz Kardynał stojąc naprzemiennie udziela sakramentu klęczącym kandydatom, a każdy z nich po udzieleniu sakramentu odchodzi, aby zwolnić miejsce następnemu. Podczas całego obrzędu panuje cisza. Dzięki użyciu mikrofonu przenośnego, w kościele słychać tylko słowa wypowiadane przez Księdza Kardynała.

 

5. Do Komunii nowobierzmowani podchodzą procesyjnie, w dwóch rzędach, przyklękają i w pozycji stojącej przyjmują z rąk Księdza Kardynała Najświętsze Ciało i Krew Pańską. Przy liczbie większej niż 70 konieczne są dwa kielichy i dwie pateny dla szafarzy Komunii Świętej tylko dla samych bierzmowanych. Komunia dla wiernych przebiega w zwyczajny sposób w bocznych nawach i pod chórem.

 

6. Po Modlitwie po Komunii nowobierzmowani mogą złożyć podziękowania Rodzicom, Katechetom, Księdzu Proboszczowi i Szafarzowi sakramentu.

 

7. Jeśli przewidziano błogosławienie krzyżyków, odbywa się ono bez agendy liturgicznej w czasie błogosławieństwa na zakończenie Mszy św. Ministrant przynosi wodę święconą.

Msze święte


Partnerzy:
Mecenas: