Arcybiskup Marek Jędraszewski

zdjęcie Arcybiskup Marek Jędraszewski

ul. Franciszkańska 3, 31-004 Kraków
tel. +48 12 429 43 40,

+48 12 628 81 10, (112), (116)

fax +48 12 429 44 05

 

metropolita@diecezja.krakow.pl

 

Kapelan Arcybiskupa

ks. Rafał Wilkołek 

 

sekretarz@diecezja.pl

Arcybiskup Marek Jędraszewski herb Arcybiskup Marek Jędraszewski

METROPOLITA KRAKOWSKI

ARCYBISKUP

MAREK JĘDRASZEWSKI

PROFESOR NAUK TEOLOGICZNYCH

  • Życiorys
  • Kalendarium
  • Wystąpienia

 

Ksiądz Arcybiskup Marek Jędraszewski urodził się dnia 24 lipca 1949 roku w Poznaniu. Maturę uzyskał w 1967 roku w I. Liceum Ogólnokształcącym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Następnie, w latach 1967-1973, studiował w Arcybiskupim Seminarium Duchownym w Poznaniu i na Papieskim Wydziale Teologicznym w Poznaniu.

 

Dnia 24 maja 1973 roku przyjął święcenia kapłańskie z rąk ks. abp. Antoniego Baraniaka. W 1974 roku uzyskał licencjat kanoniczny z teologii na Papieskim Wydziale Teologicznym w Poznaniu na podstawie pracy „Problematyka osoby w filozofii Gabriela Marcela" (promotor: ks. prof. Ludwik Wciórka). W latach 1973-1975 był wikariuszem w parafii pw. św. Marcina w Odolanowie k. Ostrowa Wlkp.


W 1975 roku abp Antoni Baraniak skierował ks. Marka Jędraszewskiego na studia specjalistyczne, które odbył na Wydziale Filozofii Papieskiego Uniwersytetu Gregoriańskiego w Rzymie. W czerwcu 1977 roku uzyskał licencjat z filozofii na podstawie pracy „La filosofia del simbolo religioso di Paul Ricoeur" (wyróżniona złotym medalem Uniwersytetu Gregoriańskiego), natomiast dnia 20 grudnia 1979 roku obronił pracę doktorską „Le relazioni intersoggettive nella filosofia di Levinas" (promotor: prof. Simon Decloux SJ, praca nagrodzona złotym medalem Ojca Świętego Jana Pawła II).


Po powrocie do Polski: w latach 1980-1996 był adiunktem na Papieskim Wydziale Teologicznym w Poznaniu, w latach 1980-1987 prefektem Arcybiskupiego Seminarium Duchownego w Poznaniu, a w latach 1987-1996 redaktorem, od 1990 redaktorem naczelnym „Przewodnika Katolickiego".


W 1991 roku habilitował się na Wydziale Filozoficznym Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie na podstawie rozprawy „Jean-Paul Sartre i Emmanuel Levinas - w poszukiwaniu nowego humanizmu. Studium analityczno-porównawcze" (rozprawa opublikowana pod tytułem „W poszukiwaniu nowego humanizmu. J.-P. Sartre - E. Levinas", Kraków 1994). W 1996 roku otrzymał nominację na docenta na Papieskim Wydziale Teologicznym w Poznaniu. W samym roku został mianowany visiting professor Papieskiego Uniwersytetu Laterańskiego w Rzymie.


W 1996 roku ks. dr hab. Marek Jędraszewski otrzymał nominację na wikariusza biskupiego ds. nauki i kultury w Archidiecezji Poznańskiej oraz na przewodniczącego Wydziału Duszpasterstwa Akademickiego w Kurii Arcybiskupiej w Poznaniu.
Dnia 17 maja 1997 roku Ojciec Święty Jan Paweł II mianował go biskupem pomocniczym Archidiecezji Poznańskiej. Święcenia biskupie otrzymał dnia 29 czerwca 1997 roku w Poznaniu. Jego dewizą biskupią są słowa „Scire Christum" („Znać Chrystusa").


W związku z powstaniem Wydziału Teologicznego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu dnia 26 listopada 1998 roku otrzymał nominację na stanowisko profesora nadzwyczajnego UAM, a dnia 7 grudnia tegoż roku nominację na kierownika Zakładu Filozofii Chrześcijańskiej na Wydziale Teologicznym UAM.


Dnia 2 stycznia 2002 roku otrzymał tytuł naukowy profesora nauk teologicznych.


Dnia 11 lipca 2012 roku papież Benedykt XVI mianował bp. Marka Jędraszewskiego arcybiskupem metropolitą łódzkim. Ingres do archikatedry łódzkiej odbył się dnia 8 września 2012 roku, w święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny.


Ksiądz Arcybiskup Marek Jędraszewski jest - od 2014 roku - Zastępcą Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski. W Konferencji Episkopatu Polski pełni ponadto następujące funkcje - jest Przewodniczącym Rady Naukowej, członkiem: Rady Stałej KEP, Sekcji Nauk Filozoficznych Komisji Nauki Wiary, Komisji Wychowania Katolickiego, Rady ds. Duszpasterstwa Młodzieży, a także delegatem KEP ds. Duszpasterstwa Akademickiego. Jest także Wielkim Kanclerzem Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.


Od 30 września 2012 roku jest przewodniczącym Komisji ds. katechezy, szkół i uniwersytetów Rady Konferencji Biskupich Europy (CCEE).


Dnia 30 listopada 2013 roku Ojciec Święty Franciszek włączył go na okres pięciu lat do grona członków Kongregacji Wychowania Katolickiego.

 

W uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny 8 grudnia 2016 r. Ojciec Święty Franciszek mianował abp. prof. Marka Jędraszewskiego metropolitą krakowskim. 

 

KALENDARIUM ARCYBISKUPA METROPOLITY
- luty/marzec - 2017 - (stan na 20 lutego 2017)

 

 

22.02.

16:30 - Kapituła Orderu Cracoviae Merenti


23.02.

10:00 - Sala Okna Papieskiego - Kongregacja księży dziekanów

 

25.02.

17:00 - Sanktuarium Św. Jana Pawła II - Msza św. z udzieleniem posługi lektora i akolity dla alumnów


26.02.

11:30 - Wawel - Katedra - Msza św.

18:00 - Film o Abp Baziaku


27.02.

Warszawa - Komisja Nauki Wiary KEP


28.02.

16:00 - ul. Kanonicza 19 - Muzeum Archidiecezjalne - otwarcie wystawy Wiesława Nowaka
17:00 - ul. Podzamcze 8 - Wyższe Seminarium Duchowne - Walne zebranie Polskiego Towarzystwa Teologicznego


1.03.

16:30 - Wawel - Katedra - Msza św. na rozpoczęcie Wielkiego Postu


2-4.03.

Rzym - Spotkanie Rady Fundacji Jana Pawła II


5.03.

Frydrychowice - Parafia Świętych Archaniołów Michała, Gabriela, Rafała - Wizytacja kanoniczna


7.03.

10:00 - Bazylia Najświętszego Serca Pana Jezusa - Msza św. na rozpoczęcie święta uczelni - Akademii Ignatianum w Krakowie


9.03.

11:00 - Sucha Beskidzka - Msza św. na zakończenie rekolekcji dla młodzieży


11.03.

9:00 - Krzeszowice - Formacja Stała Księży z roczników święceń 2010, 2013
17:00 - Sucha Beskidzka - Msza św. z sakramentem bierzmowania


13-14.03.

Warszawa - 375. Zebranie Plenarne Konferencji Episkopatu Polski


18.03.

10:00 - Kalwaria Zebrzydowska - Spotkanie modlitewne kapłanów Archidiecezji Krakowskiej


19.03.

18:30 - Kościół Mariacki - Msza św. w uroczystość św. Józefa Patrona Miasta Krakowa


20.03.

9:00 - Wawel - Katedra - Msza św. na Jubileusz 50-lecia kapłaństwa rocznika święceń 1967
18:30 - ul. Poselska - ss. Bernardynki - kościół stacyjny - Msza św. w odpust św. Józefa


24.03.

20:00 - Kościół Księży Misjonarzy na Miasteczku - kościół stacyjny - Msza św. na rozpoczęcie 24 godzin dla Pana


23.03.

19:30 - Kolegiata św. Anny - Msza św. i dialog


25.03.

10:00 - Kaplica UPJPII przy ul. Bernardyńskiej - Msza św. dla poradni bioetycznej
12:00 - Skawina - poświęcenie organów
18:30 - Kościół Mariacki - Msza św. na Dzień Świętości Życia


26.03.

13:00 - Poznań - Jubileusz abp Stanisława Gądeckiego


27.03 - 1.04.

Barcelona - Spotkanie Komisji CCEE - ds. Uniwersytetów, Katechezy i Szkół

Msze święte


Partnerzy:
Mecenas: