Zgromadzenie Sióstr MB z Syjonu: zapraszamy na spotkania biblijne

Siostry Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej z Syjonu (Notre Dame de Sion) zapraszają wszystkich, którzy pragną pogłębić swoją znajomość Biblii, tak w Tradycji chrześcijańskiej jak i żydowskiej.


Zapraszamy na spotkania biblijne, które odbywają się w środy o godz.18.00, w domu Notre Dame de Sion, przy ul. Goetla 49, w Krakowie.


Najbliższe daty spotkań to:

 

  • 22 marzec
  • 5 kwiecień
  • 3 oraz 17 maj.

Dwa razy w miesiącu studiujemy teksty biblijne przypadające na liturgię najbliższej niedzieli. Po wprowadzeniu biblijnym zaczerpniętym z Tradycji chrześcijańskiej i żydowskiej oraz po omówieniu tekstów w świetle Pierwszego i Nowego Testamentu zapraszamy do wspólnego dzielenia się Słowem Bożym. Spotkanie kończy się modlitwą w ciszy, w naszej kaplicy. 

 

Serdecznie zapraszam!

 

 

s. Anna Bodzińska NDS

 

10 listopada 2004 roku, śp. kard. Franciszek Macharski udzielił nam oficjalnej zgody na osiedlenie się na terenie swojej archidiecezji. Nasz krakowski dom jest wspólnotą formacyjną. Tutaj odbywa się pierwszy proces rozeznania powołania do Syjonu oraz pierwsza formacja zakonna- postulat. Prowadzimy też grupy biblijne dla dorosłych i młodzieży, głosimy rekolekcje i wykłady związane z tematyką dialogu chrześcijańsko-żydowskiego, organizujemy Biblijny Dzień Pustyni, pracujemy zawodowo oraz uczestniczymy w różnych grupach angażujących się ekumenizm oraz dialog międzyreligijnym w Krakowie, Polsce i na świecie.

 

Więcej informacji na stronie lub tu


foto. Episkopat.pl

powrót

Msze święte


Partnerzy:
Mecenas: