Zebranie członków Rady Administracyjnej Fundacji Jana Pawła II w Rzymie

W dniach od 30 do 31 stycznia 2018 roku ma miejsce coroczne zebranie członków Rady Administracyjnej Fundacji Jana Pawła II w Rzymie, w którym uczestniczą metropolita krakowski arcybiskup Marek Jędraszewski i kardynał Stanisław Dziwisz. Fundacja ta, założona przez samego Ojca Świętego Jana Pawła II, istnieje od 16 października 1981 roku.


W dniach od 30 do 31 stycznia 2018 roku ma miejsce coroczne zebranie członków Rady Administracyjnej Fundacji Jana Pawła II w Rzymie. Spotkanie rozpoczęło się uroczystą Eucharystią przy ołtarzu świętego Jana Pawła II, pod przewodnictwem metropolity krakowskiego arcybiskupa Marka Jędraszewskiego. Mszę świętą koncelebrowali także: kardynał Stanisław Dziwisz, kardynał Stanisław Ryłko, ksiądz prałat Paweł Ptasznik, ksiądz Jan Strzałka, ksiądz Eric Orzech i ojciec Krzysztof Wieliczko, którzy wchodzą w skład Rady Administracyjnej Fundacji.


Pierwszy dzień obrad był czasem podsumowania całorocznej działalności Fundacji, natomiast dzień drugi - poświęcony przyszłości, planom na kolejny rok.

 

Jutro o godz. 7:00 arcybiskup Marek Jędraszewski będzie przewodniczył Mszy świętej przy grobie świętego Jana Pawła II, a transmisję Eucharystii przeprowadzi Radio Maryja.


Fundacja ta, założona przez samego Ojca Świętego Jana Pawła II, istnieje od 16 października 1981 roku. Do głównych celów jej działalności należą:

- pomoc edukacyjna i stypendialna dla młodzieży z Europy Środkowo-Wschodniej, studiującej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim oraz Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie,
- zachowanie i rozwój duchowego dziedzictwa Jana Pawła II i kultury chrześcijańskiej,
- dokumentacja i studium pontyfikatu oraz upowszechnianie nauczania Jana Pawła II.

 

 

Anna Beata Kielech | Rzym

fot. Włodzimierz Rędzioch | Niedziela | Rzym

1 3 4 5 6 7 8
powrót

Msze święte


Partnerzy:
Mecenas: