W drodze do Jerozolimy - zaproszenie na rekolekcje

Z okazji 800 lat stałej obecności franciszkanów w ziemskiej Ojczyźnie Chrystusa i przybycia tam w 1219 roku św. Franciszka z Asyżu, w tym roku w Sanktuarium Świętego Jana Pawła II w Krakowie na Białych Morzach nauki rekolekcyjne wygłoszą oo. Franciszkanie z Komisariatu Ziemi Świętej w Polsce.

 

 


Rekolekcje odbędą się w III, IV i V Niedzielę Wielkiego Postu, a nauki zostaną wygłoszone na wszystkich Mszach świętych, a więc o godz. 8.00, 9.30, 11.00, 12.30 i 17.00.


I Nauka rekolekcyjna w III Niedzielę Wielkiego Postu – 4 marca 2018 r.
Temat: Nazaret. Tajemnica zwiastowania i życia ukrytego Świętej Rodziny
Kaznodzieja: o. Dariusz Sambora OFM – wiecekomisarz Ziemi Świętej

 

II Nauka rekolekcyjna w IV Niedzielę Wielkiego Postu – 11 marca 2018 r.
Temat: Betlejem. Tajemnica Narodzenia – Żłóbek Jezusa w cieniu Krzyża
o. Nikodem Gdyk OFM – wiecekomisarz Ziemi Świętej

 

III Nauka rekolekcyjna w V Niedzielę Wielkiego Postu – 18 marca 2018 r.
Temat: Jerozolima. Tajemnica Kalwarii i Grobu – męka, śmierć i
zmartwychwstanie Chrystusa
Kaznodzieja: o. Paschalis Kwoczała OFM – komisarz Ziemi Świętej

 

Komisariat Ziemi Świętej w Polsce od ponad stu lat jest przedstawicielem franciszkańskiej Kustodii Ziemi Świętej na Bliskim Wschodzie. Organizuje pielgrzymki do miejsc świętych, jest wydawcą kwartalnika „Ziemia Święta”, książek i materiałów multimedialnych na temat Ziemi Świętej. Dzięki Komisariatowi Ziemi Świętej w sanktuarium św. Jana Pawła II powstały kaplice nawiązujące do najważniejszych miejsc świętych w Nazarecie, Betlejem i Jerozolimie. Symboliczne ołtarze i umieszczone w
nich kamienie-relikwie z miejsc świętych oraz mozaiki wykonane przez o. Marko Rupnika SJ upamiętniają historyczną pielgrzymkę papieża Jana Pawła II do Ziemi Świętej w 2000 roku, a także spotkanie św. Franciszka z Asyżu z sułtanem w 1219 roku, które pozwoliło Braciom Mniejszym franciszkanom pozostać w Ziemi Świętej jako oficjalni Kustosze miejsc świętych z ramienia Stolicy Apostolskiej.

 

www.sanktuariumjp2.pl

 

ks. Jan Kabziński
Kustosz Sanktuarium św. Jana Pawła II

Plakat
powrót

Msze święte


Partnerzy:
Mecenas: