Uroczystości pogrzebowe kard. Stanisława Nagy'ego

W domu zakonnym Księży Sercanów w Krakowie zmarł kard. Stanisław Nagy. Miał 91 lat. Jego dewizą biskupią były słowa: „W Tobie, Serce Jezusa, swą ufność złożyłem”, odszedł do Pana w miesiącu czerwcu, w którym czcimy Serce Pana Jezusa.

 

- Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci kardynała Stanisława Nagy'ego wybitnego teologa, człowieka głębokiej wiary i wielkiego serca a także przyjaciela bł. Jana Pawła II.  Ta przyjaźń - jak wspomina kardynał Stanisław Dziwisz - sięga jeszcze czasów krakowskich i lubelskich i przetrwała aż do śmierci błogosławionego. Ksiądz profesor Nagy wspierał Ojca Świętego swoim doświadczeniem naukowym i kapłańskim, swoją myślą, zawsze świeżą, przewidującą, wybiegającą w przyszłość.

Wszyscy zdawali sobie sprawę, że kard. Nagy jest już w podeszłym wieku i choruje, ale "ta śmierć zaskoczyła". Podkreślił, że kard. Nagy był wybitnym teologiem, wykładowcą, członkiem Międzynarodowej Komisji Teologicznej, w której skład wchodzą najwybitniejsi profesorowie. Był przy tym człowiekiem ogromnie sympatycznym. Był pasjonatem, jeśli chodzi o sprawy Kościoła i prawdziwym przyjacielem Jana Pawła II. Dużo rozmawiali, razem jeździli na nartach. Był przyjacielem, który zawsze mówił to, co myśli i co inni myślą. Był szczery, ale z wielką kulturą - powiedział kard. Dziwisz.

 

W depeszy wystosowanej do metropolity krakowskiego kardynała Stanisława Dziwisza papież Franciszek napisał, że kardynał Nagy służył wielkodusznie Ewangelii i Kościołowi, zwłaszcza w świecie akademickim, jako szanowany naukowiec i wykładowca nauk teologicznych.
Wspominam z wdzięcznością jego owocną współpracę, serdeczną przyjaźń i wzajemny szacunek, jaki łączył go z błogosławionym Janem Pawłem II, a także jego intensywną działalność ekumeniczną - dodał papież.

 

Wyrazy braterskiej jedności po śmierci kard. Stanisława Nagy’ego przekazało na ręce metropolity krakowskiego kard. Stanisława Dziwisza Prezydium Konferencji Episkopatu Polski. W telegramie kondolencyjnym, biskupi zapewniają o modlitwie i serdecznej pamięci o Zmarłym.

- Wyrażamy Panu Bogu wdzięczność za osobę oraz kapłańską i biskupią posługę ś.p. Księdza Kardynała, jaką – z troskliwością dobrego pasterza – podejmował dla dobra Kościoła w Polsce i na świecie – napisali w telegramie kondolencyjnym po śmierci kard. Nagy’ego abp Józef Michalik, abp Stanisław Gądecki i bp Wojciech Polak. Podkreślili w nim, że Zmarły Kardynał był bliskim współpracownikiem bł. Jana Pawła II, wybitnym profesorem, kaznodzieją i rekolekcjonistą; człowiekiem zasłużonym w dziedzinie teologii fundamentalnej i ekumenizmu. - Dał się poznać jako człowiek otwartego umysłu i wrażliwego serca na bieżące sprawy Kościoła w Polsce – napisali.

 

Swoje kondolencje na ręce kard. Stanisława Dziwisza nadesłał także ks. Jerzy Samiec, Biskup Kościoła Ewangelicko-Augsbuskiego w RP.

- Z wielkim smutkiem przyjąłem wiadomość o śmierci naszego Współbrata 
ks. Kardynała Stanisława Nagy’ego, i łączę się z Wami w przeżywanej żałobie. Śmierć Księdza Kardynała jest dla Kościoła Rzymskokatolickiego w Polsce bolesną i nieodżałowaną stratą. Zmarły był świetnym teologiem związanym swoją działalnością także z ogólnoświatowym luteranizmem (...). Niech słowa Psalmu 13. będą także nadzieją dla wszystkich, którzy mogli podziwiać zaangażowanie i energię śp. Kardynała Stanisława Nagy’ego we wszystkich formach jego aktywności – w pracy naukowo-dydaktycznej i wychowawczej oraz w obszarze ekumenicznym - napisał biskup.

 

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w poniedziałek 10 czerwca (importa) o godz. 17.00 oraz we wtorek 11 czerwca (pogrzeb) o godzinie 11.00 w Sanktuarium bł. Jana Pawła II w Krakowie. Uroczystościom w dniu pogrzebu przewodniczyć będzie kardynał Stanisław Dziwisz, arcybiskup metropolita krakowski a homilię wygłosi arcybiskup metropolita przemyski Józef Michalik, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski.

 

Metropolita Krakowski wraz z całą Archidiecezją Krakowską składa wyrazy głębokiego współczucia Rodzinie, Bliskim Zmarłego i Kapłanom Zgromadzenia Księży Najświętszego Serca Jezusowego.

 

Requiescat in pace!


 

 

Życiorys

 

Kardynał Stanisław Nagy urodził się 30 września 1921 r. w Bieruniu Starym. Do Zgromadzenia Księży Najświętszego Serca Jezusowego wstąpił w wieku 16 lat. W 1941 roku złożył śluby wieczyste, a 8 lipca 1945 roku przyjął święcenia kapłańskie z rąk bp. Stanisława Rosponda.

 

W 1948 r. uzyskał magisterium na Uniwersytecie Jagiellońskim, później związany był z  Katolickim Uniwersytetem Lubelskim, gdzie uzyskiwał kolejne stopnie naukowe: doktora (1952), doktora habilitowanego (1968), profesora nadzwyczajnego (1979), profesora zwyczajnego (1985).

 

Był rektorem Małego Seminarium Księży Sercanów w Krakowie Płaszowie (1947-1950) i rektorem Wyższego Seminarium Duchownego Księży Sercanów w Tarnowie (1952-1958). Od roku 1958 prowadzi wykłady na KUL, mianowany w 1970 roku kierownikiem nowo utworzonej Sekcji Teologii Porównawczej i Ekumenicznej. Prodziekan Wydziału Teologii KUL (1972-1974). Kierownik Katedry Eklezjologii Fundamentalnej (1972-1991). Członek Komisji Mieszanej Katolicko-Luterańskiej powołanej przez watykański Sekretariat ds. Jedności Chrześcijan i Światową Federację Luterańską. Wieloletni przewodniczący Sekcji Profesorów Teologii Fundamentalnej przy Komisji Episkopatu Polski ds. Nauki. Dwukrotnie uczestniczył w charakterze eksperta w Synodach Biskupów (1985 i 1991). Z nominacji Jana Pawła II członek Międzynarodowej Komisji Teologicznej przez dwie kadencje (1986-1996). Redaktor działu ekumenicznego Encyklopedii Katolickiej i członek kolegium redakcyjnego Roczników Teologicznych. Od roku 1973 pracownik naukowo-dydaktyczny Papieskiego Fakultetu Teologicznego we Wrocławiu. Promotor licznych prac doktorskich i magisterskich, uczestnik wielu przewodów habilitacyjnych i profesorskich. Przyjaciel młodzieży akademickiej. Ceniony kaznodzieja i rekolekcjonista. Dnia 28 stycznia 2003 roku otrzymał medal Pontificia Facultas Theologica z okazji trzechsetlecia Wydziału Teologicznego we Wrocławiu.

 

Ojciec Święty Jan Paweł II mianował 28 września 2003 r. ks. prof. Stanisława Nagy'ego kardynałem. W dniu 13 października 2003 r. kardynał nominat przyjął w Katedrze na Wawelu święcenia biskupie. Decyzją Ojca Świętego otrzymał także tytuł arcybiskupa. Dewizą nowego kardynała oraz mottem herbu arcybiskupiego i kardynalskiego uczynił słowa: „In Te Cor Iesu speravi” - W Tobie, Serce Jezusa, swą ufność złożyłem. Kapelusz kardynalski otrzymał na uroczystym konsystorzu w dniu 21 października br. w Watykanie.

powrót

Msze święte


Partnerzy:
Mecenas: