Rok w Sanktuarium w Kalwarii Zebrzydowskiej

Liczne pielgrzymki, obchody 400-lecia lokacji Kalwarii Zebrzydowskiej i zmiany personalne - to tylko niektóre z ważnych wydarzeń, którymi żyło w mijającym roku sanktuarium w Kalwarii Zebrzydowskiej. Do polskiej Jerozolimy pielgrzymowało w tym czasie ok. 2 mln pątników z kraju i zagranicy.


Do najliczniejszych grup pielgrzymów przybywających na Kalwarię należy tradycyjnie zaliczyć czcicieli Męki Pańskiej, którzy uczestniczyli w obchodach Odpustu Wielkiego Tygodnia, a także pątników przyciągniętych Odpustem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Misterium Wielkiego Piątku i uroczystości odpustu sierpniowego zgromadziły każdorazowo ponad sto tys. pątników. Liczne były tradycyjne pielgrzymki, wśród których największą stała się jubileuszowa XXV Pielgrzymka Rodzin Archidiecezji Krakowskiej.

Do kalwaryjskiego sanktuarium pielgrzymowały również rodziny z diecezji sosnowieckiej i bielsko-żywieckiej. Wśród pielgrzymów z kraju i zagranicy byli m. in. premier Beata Szydło, kard. Angelo Comastri czy nuncjusz apostolskiego w Polsce abp. Salvatore Pennacchio. W sumie, jak ocenia ekonom klasztoru br. Samuel Portka OFM, do Kalwarii pielgrzymowało ok. 2 mln pątników.

W tym roku na Kalwarię zmierzali również m. in. maturzyści, harcerze, honorowi dawcy krwi, chorzy, osoby konsekrowane, niepełnosprawni intelektualnie, rzemieślnicy i przedsiębiorcy. Odbyła się również pielgrzymka kapłanów archidiecezji krakowskiej, nawiązująca do tradycji z czasów, gdy arcybiskupem krakowskim był Karol Wojtyła. Jak podkreśla o. bp Damian Muskus OFM, przyszły papież często i chętnie zapraszał księży do miejsca, które sam nazywał „rodzinnym domem".

Tegoroczna pielgrzymka kapłanów archidiecezji krakowskiej odbywała się w roku 100-lecia objawień fatimskich, w czasie Wielkiego Postu, a więc skupiała te wątki, które są istotą sanktuarium w Kalwarii Zebrzydowskiej, jego pasyjno-maryjnego charakteru. Miniony rok był również czasem świętowania 130-lecia koronacji wizerunku Pani Kalwaryjskiej. Rocznica ta była wspominana podczas sierpniowego odpustu. W czasie wrześniowej pielgrzymki rodzin abp Marek Jędraszewski poświęcił nową sukienkę wotywną dla cudownego wizerunku Matki Bożej Kalwaryjskiej. Została ona ufundowana jako dziękczynienie za 1050 lat chrześcijaństwa w Polsce, a wśród różnych precjozów, ofiarowanych przez pielgrzymów kalwaryjskich, jest także pierścień biskupi Karola Wojtyły.Szczególnym wyrazem świętowania tego jubileuszu była pielgrzymka z Kalwarii Zebrzydowskiej do Ziemi Świętej. W ojczyźnie Jezusa, w Nazarecie, kard. Stanisław Dziwisz poświęcił mozaikę Matki Bożej Kalwaryjskiej. „W mozaice Pani Kalwaryjskiej jesteśmy zawarci wszyscy: Polacy żyjący w ojczyźnie i wszyscy wierzący, rozproszeni po całym świecie" - mówił wtedy. Emerytowany metropolita krakowski podkreślał, że w nazaretańskiej mozaice zawarta jest „umiłowana cząstka archidiecezji krakowskiej". W czerwcu tego roku kard. Dziwisz poświęcił drugą, taką samą mozaikę, która przeznaczona jest do sanktuarium.

Rok 2017 był też czasem świętowania 400-lecia lokacji miasta. Z tej okazji specjalny telegram przesłał papież Franciszek. „Kalwaria Zebrzydowska ma szczególne znaczenie dla Archidiecezji Krakowskiej, która uczestniczy w obchodach jubileuszu, zanosząc dziękczynienie Bogu za wszelkie dobro, jakie z Jego łaski na tej ziemi zrodziło się w sercach mieszkańców i gości" - napisał Ojciec Święty, zapewniając, że chętnie włącza się w to dziękczynienie.Materialną pamiątką tego jubileuszu jest w kalwaryjskim sanktuarium Baszta im. Mikołaja Zebrzydowskiego, łącząca dwa budynki mieszkalne dla pielgrzymów: Dom św. Franciszka z Asyżu i Dom św. Jana z Dukli. W baszcie została zamontowana winda, dzięki której ułatwiony dostęp do obu budynków będą miały osoby niepełnosprawne i w podeszłym wieku. Znajdują się tam także trzy pomieszczenia, w których można organizować mniejsze spotkania.

W kwietniu w kalwaryjskim klasztorze odbyła się kapituła prowincjalna pod hasłem „Idźcie i głoście", podczas której bracia wybrali nowy zarząd prowincji. Na jego czele stanął o. Teofil Czarniak OFM. Zmiany nastąpiły również w sanktuarium. Nowym kustoszem został o. Konrad Cholewa OFM, zastępując posługującego w ciągu ostatnich trzech lat o. Azariasza Hessa OFM.

 

Źródło KAI md / Kalwaria Zebrzydowska

Fot. Joanna Adamik | Archidiecezja Krakowska

powrót

Msze święte


Partnerzy:
Mecenas: