Papież Franciszek przesłał błogosławieństwo mieszkańcom Kalwarii Zebrzydowskiej z okazji 400-lecia lokacji miasta

Uroczysta Msza Święta w Sanktuarium Pasyjno-Maryjnym w Kalwarii Zebrzydowskiej pod przewodnictwem arcybiskupa Marka Jędraszewskiego Metropolity Krakowskiego rozpoczęła jubileusz 400-lecia lokacji Kalwarii Zebrzydowskiej.


W liście skierowanym na ręce abpa Marka Jędraszewskiego papież Franciszek podkreślił gościnność Kalwarii Zebrzydowskiej okazywaną pielgrzymom przybywającym do sanktuarium "aby przejść drogę męki Pana i bólu Jego Matki, i by zawierzać Jej siebie i wszystkie trudne sprawy osobiste, rodzinne i społeczne". "Przez wstawiennictwo Maryi, proszę Boga, aby zachował w sercach wszystkich to duchowe dziedzictwo i by było ono na dalsze lata źródłem inspiracji i sił do umacniania lokalnej wspólnoty i budowania jej pomyślności" - pisał papież Franciszek, przekazując władzom i mieszkańcom miasta swoje błogosławieństwo.


Okolicznościowy list z okazji jubileuszu przesłał do władz Kalwarii Zebrzydowskiej także Prezydent RP Andrzej Duda.

W wygłoszonej w sanktuarium kalwaryjskim homilii abp Marek Jędraszewski zwrócił szczególną uwagę na ofiarowaną człowiekowi przez Boga przestrzeń wolności.

 

- Ceną wolności człowieka uczynił Bóg cierpienie i śmierć swojego Jednorodzonego Syna. Tak cenna jest w oczach Bożych wolność człowieka. Chrystus oddał za nas życie gdy byliśmy grzesznikami, nieprzyjaciółmi Boga, gdy byliśmy pozbawieni jego dziecięctwa. Za nas, takich słabych pogrążonych w nędzy duchowej Bóg oddaje swojego Syna. Taka jest cena, którą Bóg płaci za wolność człowieka - nauczał metropolita krakowski zaznaczając jednocześnie, że "prawdziwa wolność ludzka nie jest wolnością absolutną". - Nie możemy na tej wolności budować co tylko chcemy, nawet za cenę życia, czy prześladowań innych ludzi. Bóg daje nam przestrzenie urzeczywistniania naszej wolności a od nas samych zależy czy my tę Bożą szansę właściwie wykorzystamy.


- Nasza wolność zaczyna się od miłości - Boga i człowieka. (...) Ta prawda o wolności człowieka wybrzmiała w całej swojej czystości i dramatyzmie na krzyżu Kalwarii. Ta prawda o godności człowieka, który jest prawdziwie wolny w Chrystusie związana jest ze świętym miastem Jeruzalem - mówił metropolita krakowski.

 

- Tę prawdę 400 lat temu głęboko przeżył, odczuł i doświadczył Mikołaj Zebrzydowski ustanawiając tutaj w 1602 roku Nową Polską Jerozolimę. Tworząc te kalwaryjskie dróżki i maryjne ścieżki. Chciał by pielgrzymi odkrywali pośród modlitwy i śpiewu, pośród umartwienia i postu fundamenty swojej wolności, wolności która jest w Panu Naszym Jezusie Chrystusie - przypomniał początki sanktuarium abp Marek Jędraszewski.

 

- Historia tego miasta to historia ludzi, którzy osiedli przy tej polskiej Jerozolimie, ludzi którzy gościli pielgrzymów i zapewne stawali się, z pokolenia na pokolenie, świadkami pielgrzymich zwierzeń. O cierpieniach, nadziejach, nawróceniach, otrzymanych łaskach. To miasto żyło świadectwami pielgrzymów. To stanowi etos tego miasta - mówił do wiernych metropolita krakowski. - Dzisiaj jest czas dziękczynienia za jego historię, za Boży zamysł Mikołaja Zebrzydowskiego, który ustanowił te ścieżki a potem samo miasto. Za tych obywateli miasta, którzy od 1617 roku tworzą wspaniałą historię ich miejscowości, za 400 lat tworzenia się szczególnej tożsamości, tego co znaczy być mieszkańcem Kalwarii Zebrzydowskiej.

 

Metropolita krakowski prosił mieszkańców Kalwarii Zebrzydowskiej by nie stracili nic z tej wrażliwości wsłuchiwania się w głos pielgrzymów. - Wsłuchiwać się w ten głos, budować się tym głosem, dzięki niemu bogacić się wewnętrznie to zadania, które stoją przed wami Moi Drodzy mieszkańcy Kalwarii Zebrzydowskiej. Bo to jest wasz skarb, skarb waszej tożsamości, który trzeba ocalić, który trzeba powiększać, którym trzeba się dzielić z innymi. Skarb, który jest cząstką naszego polskiego, ojczystego skarbu, dzięki której uczymy się, jak nigdzie indziej, co znaczy być wolnym dzięki Panu Bogu i jego Synowi Jezusowi Chrystusowi.

 

 

Kończąc homilię metropolita krakowski wyraźnie nakreślił zadania stojące przed mieszkańcami Kalwarii Zebrzydowskiej: - To miasto, jego historia, są nierozerwalnie związane z drogami pielgrzymimi będącymi wchodzeniem na ścieżki i drogi Chrystusa i Jego Przenajświętszej Matki. Ta droga jest nasza i musi taka pozostać, musi dzięki waszej wierności być ocalona. Musi być innym przekazywana.


Po zakończeniu Mszy świętej metropolita krakowski modlił się przed cudownym obrazem MB Kalwaryjskiej i poświęcił tablicę ufundowaną z okazji jubileuszu, która zostanie umieszczona na ścianie sanktuarium.

 

Oglądam relację
as | archidiecezja krakowska

 

powrót

Msze święte


Partnerzy:
Mecenas: