Narodowy Program Trzeźwości

Zmniejszenie spożycia alkoholu, skali upijania się i akceptacji dla upijania się oraz podniesienie wieku inicjacji alkoholowej to główne cele ogłoszonego 13 lutego Narodowego Programu Trzeźwości. Ma on być realizowany m.in. poprzez kampanie społeczne i edukacyjne oraz zaangażowanie instytucji kościelnych, państwowych i samorządowych.


 

Ogłoszony w Tygodniu Modlitw o Trzeźwość Narodu Narodowy Program Trzeźwości to drogowskaz dla wszystkich Polaków, nie tylko dla osób wierzących, ale dla wszystkich ludzi dobrej woli, jak ratować naszą Ojczyznę przed zniewoleniami - podkreślają członkowie Zespołu KEP ds. Apostolstwa Trzeźwości, który przygotował opublikowany Narodowy Program Trzeźwości.


Link do publikacji: Narodowy Program Trzeźwości (pdf)

 

 

Źródło: http://episkopat.pl/

 

powrót

Msze święte


Partnerzy:
Mecenas: