Misterium Męki Pańskiej w Górze Kalwarii

W sobotę 24 marca 2018 r.o godz. 15:00 Góra Kalwaria przeistoczy się w Nową Jerozolimę. Na jej ulicach, jak przed wiekami, już w XVII w., kiedy to Góra Kalwaria była najważniejszym Sanktuarium Pasyjnym na terenie Mazowsza, a na pobliskich Mariankach żył i nauczał św. Stanisław Papczyński tu pochowany, odegrane zostanie Misterium Męki Pańskiej.


 

Kilkudziesięciu mieszkańców miasta i okolic odegra Wielkopiątkowe wydarzenia, umożliwiając przeżycie spotkania z cierpiącym Chrystusem u progu Wielkiego Tygodnia, a przejmujące pieśni, wyśpiewane przez ich autora, poety i pieśniarza Jacka Kowalskiego, wprowadzą do głębokiego przeżycia Świąt Zmartwychwstania Pańskiego.

 

W 2010 roku Misterium Męki Pańskiej powróciło do Góry Kalwarii po ponad 200 latach - ostatnie bowiem Pasje wystawiano tutaj przed rozbiorami Rzeczypospolitej. Na pobliskich Mariankach żył i nauczał bł. Stanisław Papczyński, założyciel zakonu marianów, który w roku 1701 zakończył tu swoje życie. Do dziś w Wieczerniku, czyli kościele Wieczerzy Pańskiej, znajduje się jego grób, gdzie podczas modlitwy zrodził się pomysł przywrócenia Misterium.

 

Niegdyś Misterium trwało trzy dni - obchodzono całe Triduum Paschalne. W Wielki Czwartek rozpoczynało się pożegnaniem Jezusa z Maryją w Domku Matki Bożej na Syjonie, potem następowało przejście do pobliskiego Wieczernika, gdzie podczas liturgii miała miejsce ceremonia zwana mandatum - przełożony klasztoru marianów umywał nogi dwunastu starcom na pamiątkę umycia nóg Apostołom przez Zbawiciela podczas Ostatniej Wieczerzy. Dopiero wtedy pojawiał się aktor grający Chrystusa. Z Wieczernika, otoczony Apostołami, wyruszał do Ogrójca usytuowanego na skarpie wiślanej. Za nimi w procesji szli zakonnicy, bractwa, porządkowi i tłumy pątników. Tam, przy kaplicy Pojmania, do orszaku zbliżali się żołnierze aby pochwycić Jezusa.

 

W Wielki Piątek, Jezusa wyprowadzano z Więzienia i po kazaniu pochód ruszał do Ratusza Piłata - czyli do istniejącego do dziś kościoła Podwyższenia Krzyża Świętego, nazywanego kościołem „Na Górce", stamtąd do Pałacu Heroda i, zgodnie z ewangelicznym przekazem, z powrotem do Ratusza. Przed Ratuszem Piłata odbywała się najbardziej oryginalna scena, nieznana w innych polskich inscenizacjach misteryjnych: pachołek miejski odczytywał Dekret Piłata skazujący Jezusa na śmierć, a następnie dokument ów wpisywano do ksiąg miejskich.

 

Wielkopiątkowa procesja kończyła się złożeniem przez rajców figury Jezusa do Grobu w podziemiach świątyni. Rozpoczynała się adoracja Najświętszego Sakramentu, którą prowadzili bernardyni opiekujący się sanktuarium. Trwała ona aż do rezurekcji.

 

Dziś wracamy do tradycji związanej z Dekretem
 Piłata. Wyrok na Jezusa odczytywany jest na początku
 Misterium. Dzieje się to w obecności przedstawicieli władz miejskich Góry Kalwarii, którzy wcielają się w postaci rajców Nowej Jerozolimy. Następnie dokument wręczany jest rzymskiemu namiestnikowi - Piłatowi. W ten sposób kończy się scena historyczna i rozpoczyna właściwe Misterium.

 

Duchowość pasyjna to na pewno swoista forma oddawania czci Panu Jezusowi, to wyrastające z tego postawy kultu prywatnego i publicznego. Ale daleko bardziej to droga serca i woli, związana z przeżywaniem swego życia, jako zbawczej ofiary, która nas prowadzi do świętości i niejako mimochodem przynosi błogosławieństwo dla innych. Pasja jest związana z bólem rodzenia się tego, co nowe. W słynnym filmie Mela Gibsona właśnie w czasie agonii Jezus wypowiada niezwykłe słowa: „Oto czynię wszystko nowe". Pasja to odwaga przechodzenia przez to, co trudne, nieznane, bolesne, niekorzystne, może przerażające, a więc przez śmierć - z nadzieją na znalezienie życia prawdziwego.

 

 

Bractwo Misterium Męki Pańskiej/kalwaria-mazowsza.org

powrót

Msze święte


Partnerzy:
Mecenas: