Konkurs o Karolinie Kózkównie - zaproszenie

Zespół Szkolno - Przedszkolny, oddziały PG im. Bł. Karoliny Kózkówny w Woli Radłowskiej
Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Tarnowie

zaprasza uczniów i nauczycieli oraz zainteresowane osoby do udziału

w XV Ogólnopolskim Konkursie Poetycko-Plastycznym: "Błogosławiona Karolino, świeć nam przykładem."

 

 

 

 


Hasło tegorocznego konkursu:

JESTEŚMY NAPEŁNIENI DUCHEM ŚWIĘTYM
Cele konkursu:
1. Przybliżenie postaci Bł. Karoliny Kózkówny jako wzoru do naśladowania.
2. Poznanie ideałów i wartości, którymi kierowała się w codziennym życiu i podczas
walki o swoją wolność i godność.
3. Rozwijanie wyobraźni i twórczego myślenia u dzieci i młodzieży oraz dorosłych.
4. Uczczenie 120 - rocznicy urodzin Bł. Karoliny Kózkówny

 

Uczestników prosimy o wyrażenie przy pomocy tekstu poetyckiego lub obrazu własnych refleksji nawiązujących do hasła konkursu.
Jury szczególnie doceni ciekawe pomysły i osobiste przemyślenia.

 

Dla ułatwienia interpretacji tematu podajemy zagadnienia, które mogą być inspiracją dla uczestników konkursu:
1. Błogosławiona Karolina uczennicą Ducha Świętego
2. Dary Ducha Świętego.
3. Owoce Ducha Świętego.
4. Dzielmy się dobrocią jak Karolina.
5. Karolina uczy przyjmować i żyć darami Ducha Świętego.

 

Formy konkursowe:
 praca plastyczna - format i technika dowolna,
 prace poetyckie

 

Prace będą oceniane w kategoriach wiekowych:
 klasy 0-III szkoły podstawowe - (tylko praca plastyczna);
 klasy IV-VI szkoły podstawowe (praca plastyczna lub tekst poetycki);
 klasy VII i klasy gimnazjum (praca plastyczna lub tekst poetycki);
 szkoły ponadgimnazjalne (praca plastyczna lub tekst poetycki);
 dorośli (praca plastyczna lub tekst poetycki).

 

Regulamin konkursu

 

Zgłoszenia udziału w konkursie wraz z podpisanym oświadczeniem i podpisanymi pracami konkursowymi należy przesłać lub dostarczyć osobiście do dnia 22 stycznia 2018 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres:
Zespół Szkolno - Przedszkolny
w Woli Radłowskiej 67
33 -133 Wał -Ruda,
telefon: 14 6782038
• Prace powinny być na odwrocie podpisane w sposób wyraźny i trwały (pisak niezmywalny). Nie należy ich składać i rolować. Mile widziana oprawa w passe - partout.
• Prace poetyckie należy przesłać w formie pisemnej oraz jeśli to możliwe w elektronicznej na adres poczty szkolnej: zspwr@interia.pl
• Laureaci zostaną powiadomieni o wynikach konkursu telefonicznie lub pocztą elektroniczną.
• Prace niezgodne z wymogami regulaminu (niesamodzielne, plagiaty, publikowane wcześniej, uczestniczące w innych konkursach lub zniszczone w transporcie) będą zdyskwalifikowane.
• Prace przechodzą na własność organizatorów konkursu i nie będą zwracane autorom.
• Decyzje Jury konkursu są ostateczne.
• Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród - 15 marca 2018 r. o godzinie 1000 w ZSP w Woli Radłowskiej

 

Zapraszamy!

 

Organizatorzy konkursu zachęcają dzieci, młodzież i osoby dorosłe do zapoznania się z Katechizmem Kościoła Katolickiego, List do Galatów 5, 16-26 oraz z materiałami publikowanymi na stronie internetowej

 

www.zspwolaradlowska.pl

www.diecezja.tarnow.pl

 

Honorowy patronat:
Biskup Tarnowski - Andrzej Jeż
Małopolski Kurator Oświaty - Barbara Nowak
Marszałek Województwa Małopolskiego - Jacek Krupa
Starosta Powiatu Tarnowskiego - Roman Łucarz
Burmistrz Miasta i Gminy Radłów - Zbigniew Mączka

 

 

powrót

Msze święte


Partnerzy:
Mecenas: