Kard. Gianfranco Ravasi czytał księgę Izajasza

W dniach 10-12 listopada 2017 r. przewodniczący Papieskiej Rady ds. Kultury prowadził sesję biblijną w Centrum Formacji Duchowej Salwatorianów w Krakowie. Włoski biblista prowadził drugą i zasadniczą część Dni Duchowości Biblijnej. Tematyka sześciu wykładów tej części spotkania została ujęta w słowach: „Księga Izajasza - Ewangelia Starego Testamentu".


 

Tegoroczne, piętnaste z kolei, Dni Duchowości Biblijnej w CFD poświęcone były tematowi Stary Testament czytany w świetle Ewangelii. W części pierwszej (9-10 listopada) prowadzącymi byli bibliści z Warszawy: ks. prof. Waldemar Chrostowski z Uniwersytetu kardynała Stefana Wyszyńskiego i s. dr Judyta Pudełko PDDM z Papieskiego Wydziału Teologicznego.

 

Od piątku do niedzieli uczestnicy spotkania mogli też wysłuchać homilii głoszonych przez kardynała (nagrania i teksty - www.cfd.sds.pl). W niedzielę doświadczony włoski biblista odpowiadał też na ich pytania. Chętnie też podpisywał swoje publikacje, których wiele ukazało się w języku polskim.


Zsekularyzowany, a jednak kochany przez Boga
Homilia kard. Gianfranco Ravasiego - 10 listopada 2017
https://www.youtube.com/watch?v=P5o6x7M6fNY
http://www.cfd.sds.pl/index.php?d=more,2550,131

 

Musimy je odnaleźć we wspólnotach kościelnych!
Homilia kard. Gianfranco Ravasiego - 11 listopada 2017
https://www.youtube.com/watch?v=uY6bEvbBM2c
http://www.cfd.sds.pl/index.php?d=more,2553,131


Powierzchowność - wielka choroba naszych czasów
Homilia kard. Gianfranco Ravasiego - 12 listopada 2017
https://www.youtube.com/watch?v=X_CBIh7hZbs
http://www.cfd.sds.pl/index.php?d=spis,,131

 

Było to już piąte, począwszy od 2003 roku, spotkanie, które kard. Gianfranco Ravasi prowadził w domu formacyjnym salwatorianów w Krakowie. Przed otrzymaniem sakry biskupiej prowadził sesje biblijne na temat księgi Psalmów (2003), Hioba i Koheleta (2004) oraz Pieśni nad Pieśniami (2006), a jako kardynał uczestniczył w Dniach Duchowości Biblijnej Powrót do lectio divina. Nowa wiosna Kościoła (2012) przybliżając oblicza Kościoła przedstawione w czterech Ewangeliach.

 

 

Piotr Szyrszeń SDS
foto: Waldemar Sowiński

 

Źródło: www.sds.pl

 

powrót

Msze święte


Partnerzy:
Mecenas: