Archidiecezjalna Pielgrzymka do Ziemi Świętej z udziałem Metropolity Krakowskiego


Informujemy, że listy pielgrzymkowe na organizowaną przez Komisariat Ziemi Świętej Archidiecezjalną Pielgrzymką dziękczynną do Ziemi Świętej z udziałem Ks. Kard. Stanisława Dziwisza, Metropolity Krakowskiego zostały już zamknięte.

W chwili obecnej przyjmowane są zapisy na tzw. listy rezerwowe.
Komisariat Ziemi Świętej ZAPRASZA na organizowane w innych terminach pielgrzymki do Ziemi Świętej.

 

 

„Wyruszmy w drogę śladami Chrystusa!”
(bł. Jan Paweł II)

 

J. Em. Ks. Kard. Stanisław Dziwisz
Metropolita Krakowski

oraz

franciszkański Komisariat Ziemi Świętej
w Krakowie

zapraszają do ziemskiej Ojczyzny Jezusa

na dziękczynną pielgrzymkę Archidiecezji Krakowskiej

za dar beatyfikacji Jana Pawła II

w dniach 16-23 kwietnia 2012 roku

 

ZIEMIA ŚWIĘTA

Dziękczynienie za dar beatyfikacji papieża Jana Pawła II
(Pielgrzymka samolotowo-autokarowa – 8 dni)

 

Pielgrzymka do Ziemi Świętej jest jedyną w swoim rodzaju. To ziemia umiłowana i wybrana przez Boga. Ziemia, gdzie zrodziła się Ewangelia, w której tkwią korzenie naszej wiary. Nawiedzenie sanktuariów związanych z ziemskim życiem Jezusa, Maryi i Apostołów, to powrót do kolebki wiary chrześcijańskiej i rodzącego się Kościoła.

W pierwszą rocznicę beatyfikacji papieża Jana Pawła II Archidiecezja Krakowska, pod przewodnictwem J. Em. Ks. Kard. Stanisława Dziwisza, pragnie w Ziemi Świętej podziękować Bożej Opatrzności za dar beatyfikacji oraz wypraszać rychłą kanonizację błogosławionego Rodaka.

 

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM:

1 dzień: Przejazd pielgrzymów autokarem z Krakowa na międzynarodowe lotnisko Okęcie w Warszawie. Odlot do Tel Awiwu. Zakwaterowanie w Betlejem.

2 dzień: Pole Pasterzy. Betlejem. Grota i bazylika Bożego Narodzenia, Grota Mleczna. Ain Karem. Sanktuarium Nawiedzenia św. Elżbiety i Narodzenia św. Jana Chrzciciela. Zwiedzanie bazyliki Bożego Grobu i Kalwarii. Msza święta w kościele św. Katarzyny w Betlejem.

3 dzień: Jerozolima. Msza święta w bazylice Agonii w Ogrodzie Oliwnym. Sanktuaria na Górze Oliwnej: Wniebowstąpienie, „Pater Noster”, „Dominus Flevit”, Grób Maryi. Stara Jerozolima: Kościół św. Anny i sadzawka Betesda. Kaplica Biczowania i Włożenia Krzyża. Nabożeństwo Drogi Krzyżowej ulicami Starej Jerozolimy.

4 dzień: Msza święta w bazylice Bożego Grobu. Mur Płaczu. Góra Syjon: Wieczernik, kaplica „przy Wieczerniku”, kościoły: Zaśnięcia NMP i św. Piotra „in Gallicantu”. Czas na prywatną modlitwę w bazylice Bożego Grobu i Kalwarii.

5 dzień: Przejazd przez Pustynię Judzką. Msza święta nad Rzeką Jordan. Kąpiel w Morzu Martwym. Góra Tabor. Sanktuarium Przemienienia Pańskiego. Zakwaterowanie w Nazarecie.

6 dzień: Nazaret. Msza święta w bazylice Zwiastowania. Grota i bazylika Zwiastowania, kościół świętego Józefa, muzeum franciszkańskie oraz Nazaret z czasów Pana Jezusa. Hajfa. Góra Karmel – sanktuarium Stella Maris. Kana Galilejska – sanktuarium Pierwszego Cudu Pana Jezusa – odnowienie przyrzeczeń małżeńskich. Po kolacji – udział w procesji Maryjnej i międzynarodowej modlitwie różańcowej w bazylice Zwiastowania.

7 dzień: Góra Ośmiu Błogosławieństw. Tabgha. Sanktuarium Prymatu św. Piotra – Msza święta i przekazanie relikwii bł. Jana Pawła II franciszkańskiej Kustodii Ziemi Świętej przez Ks. Kard. Stanisława Dziwisza. Kafarnaum – miasto Jezusa. Przepłynięcie statkiem do Ein Gev. Rzeka Jordan – odnowienie przyrzeczeń Chrztu świętego.

8 dzień: Odlot do kraju. Lądowanie w Warszawie. Przejazd autokarem z Warszawy do Krakowa. Zakończenie pielgrzymki.

 

 • Codziennie odprawiana jest Msza święta

 • Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmian w programie

 • Przewodnikiem grupy jest osoba duchowna z Polski

 • Kapłani zabierają albę i białą stułę

 

TERMIN PIELGRZYMKI

16-23 kwietnia 2012 roku

 

CENA PIELGRZYMKI

600 zł i 960 USD (dopłata za pokój jednoosobowy wynosi 250 USD)

Osoby, które ukończyły 65 rok życia oraz przewlekle chore zobowiązane są do wykupienia dodatkowego ubezpieczenia, którego koszt wynosi 200 zł

 

 

ORGANIZATORZY ZAPEWNIAJĄ

 • przejazd autokarem na trasie Kraków-Warszawa i Warszawa-Kraków

 • przelot samolotem na trasie Warszawa-Tel Awiw i Tel Awiw-Warszawa

 • pełne wyżywienie (śniadanie, obiad i kolacja)

 • zakwaterowanie w hotelach (pokoje 2 lub 3 osobowe z łazienką)

 • autokar do dyspozycji grupy, przewodnik po miejscach świętych

 • wszystkie bilety wstępu, taksówka na Górę Tabor, statek po Jeziorze Galilejskim

 • ubezpieczenie, przewodnik-śpiewnik, znak grupy, certyfikat pielgrzyma

 

DO POBRANIA:

KARTA ZGŁOSZENIA

WARUNKI UCZESTNICTWA

 

BLIŻSZE INFORMACJE I ZAPISY

Fundacja Komisariat Ziemi Świętej
ul. Reformacka 4, 31-012 Kraków
tel. 12-421-68-06; tel. kom. 0-666-39-82-14

www.terrasancta.pl e-mail: biuro@terrasancta.pl

 

biuro czynne: od poniedziałku do piątku: 9.00-16.45

 

Słowo Metropolity Krakowskiego
w związku z Archidiecezjalną Pielgrzymką dziękczynną do Ziemi Świętej
w dniach 
16 - 23 kwietnia 2011 roku

 

 

METROPOLITA KRAKOWSKI

 

Kraków, dnia 31 października 2011 r.

 

U progu Wielkiego Jubileuszu Roku 2000 Ojciec Święty wyraził „gorące pragnienie” odbycia „specjalnej pielgrzymki jubileuszowej do kilku miejsc, które w szczególny sposób łączą się z Wcieleniem Słowa Bożego”.

Pisał wówczas: „Bardzo gorąco pragnę udać się najpierw do Nazaretu, miasta, które jest związane z samym momentem Wcielenia i w którym później Jezus wzrastał. A czyż można nie nawiedzić Betlejem, gdzie Chrystus przyszedł na świat, a pasterze i mędrcy stali się głosem uwielbienia całej ludzkości? Szczególnie doniosłym etapem będzie nawiedzenie Jerozolimy, miejsca ukrzyżowania i zmartwychwstania Pana Jezusa. Pośród jerozolimskich miejsc szczególnie mocno związanych z ziemskim życiem Chrystusa, koniecznie trzeba będzie nawiedzić Wieczernik, gdzie Jezus ustanowił Eucharystię. To tutaj, zgodnie z tradycją, Apostołowie zgromadzili się na modlitwie wraz z Maryją, Matką Chrystusa, gdy w dniu Pięćdziesiątnicy nastąpiło zesłanie Ducha Świętego. Wizyta w Wieczerniku ma zatem być powrotem do samych źródeł Kościoła” (Jan Paweł II, Watykan, 29 czerwca 1999 r.).

Wielkie pragnienie pielgrzymowania śladami Chrystusa w Ziemi Świętej spełniło się w marcu 2000 roku. Tę blisko tygodniową wizytę Jana Pawła II w Ojczyźnie Jezusa nazwano później „pielgrzymką pojednania”. W historii Bliskiego Wschodu była to druga wizyta głowy Kościoła rzymskokatolickiego. Główne przesłanie, z którym Jan Paweł II przybył do Ziemi Świętej, odnosiło się do zgodnego współżycia trzech wielkich, stykających się w tym miejscu religii monoteistycznych: judaizmu, chrześcijaństwa i islamu.

Podążając za natchnieniem bł. Jana Pawła II również nas powinno ogarnąć „gorące pragnienie” udania się w pielgrzymce do źródeł naszej wiary i kolebki Kościoła, aby w dwunastą rocznicę tamtej niezapomnianej pielgrzymki, siódmą rocznicę śmierci Ojca Świętego oraz pierwszą rocznicę wyniesienia do chwały ołtarzy Błogosławionego Rodaka dziękować w Ziemi Świętej Bożej Opatrzności za Jego beatyfikację, posługę na Stolicy Piotrowej, nauczanie i całe dziedzictwo, które nam pozostawił.

W dziękczynieniu za dar osoby Ojca Świętego szczególne miejsce zajmuje archidiecezja krakowska, w której Karol Wojtyła przyszedł na świat, dorastał, przyjął święcenia kapłańskie i biskupie oraz której był pasterzem przez szesnaście lat. Dlatego zachęcam kapłanów, osoby życia konsekrowanego i wszystkich wiernych do wzięcia udziału w pielgrzymce dziękczynnej do Ziemi Świętej, która odbędzie się w dniach 16–23 kwietnia 2012 roku. Organizatorem pielgrzymki jest franciszkański Komisariat Ziemi Świętej w Krakowie, którego tradycje organizowania pielgrzymek do ziemskiej Ojczyzny Jezusa i Jego Niepokalanej Matki sięgają roku 1907. Ufam, że duchowi synowie św. Franciszka z Asyżu obecni w Ziemi Świętej już od 1217 roku tak przygotują i przeprowadzą pielgrzymkę, aby podczas naszego pobytu w miejscach świętych mocno i radośnie wybrzmiało uroczyste „Te Deum laudamus” za dar osoby i posługi bł. Jana Pawła II.

 

kard. Stanisław Dziwisz
Metropolita Krakowski

 

 

 

ZIEMIA ŚWIĘTA

 

Dziękczynienie za dar beatyfikacji papieża Jana Pawła II

 

(Pielgrzymka samolotowo-autokarowa – 8 dni)

 

Pielgrzymka do Ziemi Świętej jest jedyną w swoim rodzaju. To ziemia umiłowana i wybrana przez Boga. Ziemia, gdzie zrodziła się Ewangelia, w której tkwią korzenie naszej wiary. Nawiedzenie sanktuariów związanych z ziemskim życiem Jezusa, Maryi i Apostołów,
to powrót do kolebki wiary chrześcijańskiej i rodzącego się Kościoła.

W pierwszą rocznicę beatyfikacji papieża Jana Pawła II archidiecezja krakowska, pod przewodnictwem J. Em. Ks. Kard. Stanisława Dziwisza, pragnie w Ziemi Świętej podziękować Bożej Opatrzności za dar beatyfikacji oraz wypraszać rychłą kanonizację błogosławionego Rodaka.

 

1 dzień: Przejazd pielgrzymów autokarem z Krakowa na międzynarodowe lotnisko Okęcie
w Warszawie. Odlot do Tel Awiwu. Zakwaterowanie w Betlejem.

 

2 dzień: Pole Pasterzy. Betlejem. Grota i bazylika Bożego Narodzenia, Grota Mleczna. Ain Karem. Sanktuarium Nawiedzenia św. Elżbiety i Narodzenia św. Jana Chrzciciela. Zwiedzanie bazyliki Bożego Grobu i Kalwarii. Msza święta w kościele św. Katarzyny
w Betlejem.

 

3 dzień: Jerozolima. Sanktuaria na Górze Oliwnej: Wniebowstąpienie, „Pater Noster”, „Dominus Flevit”, Ogród Oliwny, bazylika Agonii, Grób Maryi. Stara Jerozolima: Kościół św. Anny i sadzawka Betesda. kaplica Biczowania i Włożenia Krzyża. Nabożeństwo Drogi Krzyżowej ulicami Starej Jerozolimy.

 

4 dzień: Msza święta w bazylice Bożego Grobu. Mur Płaczu. Góra Syjon: Wieczernik, kaplica „przy Wieczerniku”, kościoły: Zaśnięcia NMP i św. Piotra „in Gallicantu”. Czas na prywatną modlitwę w bazylice Bożego Grobu i Kalwarii.

 

5 dzień: Jerozolima. Msza święta w bazylice Agonii w Ogrodzie Oliwnym. Przejazd przez Pustynię Judzką. Kąpiel w Morzu Martwym. Góra Tabor. Sanktuarium Przemienienia Pańskiego. Zakwaterowanie w Nazarecie.

 

6 dzień: Nazaret. Msza święta w bazylice Zwiastowania. Grota i bazylika Zwiastowania, kościół świętego Józefa, muzeum franciszkańskie oraz Nazaret z czasów Pana Jezusa. Hajfa. Góra Karmel – sanktuarium Stella Maris. Kana Galilejska – sanktuarium Pierwszego Cudu Pana Jezusa – odnowienie przyrzeczeń małżeńskich. Po kolacji – udział w procesji Maryjnej
i międzynarodowej modlitwie różańcowej w bazylice Zwiastowania.

 

7 dzień: Góra Ośmiu Błogosławieństw. Tabgha. Sanktuarium Prymatu św. Piotra – Msza święta i przekazanie relikwii bł. Jana Pawła II franciszkańskiej Kustodii Ziemi Świętej przez Ks. Kard. Stanisława Dziwisza. Kafarnaum – miasto Jezusa. Przepłynięcie statkiem do Ein Gev. Rzeka Jordan – odnowienie przyrzeczeń Chrztu świętego.

 

8 dzień: Odlot do kraju. Lądowanie w Warszawie. Przejazd autokarem z Warszawy do Krakowa. Zakończenie pielgrzymki.

 • Codziennie odprawiana jest Msza święta

 • Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmian w programie

 • Przewodnikiem grupy jest osoba duchowna z Polski

 • Kapłani zabierają albę i białą stułę

 

TERMIN PIELGRZYMKI

16-23 kwietnia 2012 roku

 

 

CENA PIELGRZYMKI

600 zł i 960 USD (dopłata za pokój jednoosobowy wynosi 250 USD)

 

Osoby, które ukończyły 65 rok życia oraz przewlekle chore zobowiązane są do wykupienia dodatkowego ubezpieczenia, którego koszt wynosi 200 zł

 

 

ORGANIZATORZY ZAPEWNIAJĄ

 • przejazd autokarem na trasie Kraków-Warszawa i Warszawa-Kraków

 • przelot samolotem na trasie Warszawa-Tel Awiw i Tel Awiw-Warszawa

 • pełne wyżywienie (śniadanie, obiad i kolacja)

 • zakwaterowanie w hotelach (pokoje 2 lub 3 osobowe z łazienką)

 • autokar do dyspozycji grupy, przewodnik po miejscach świętych

 • wszystkie bilety wstępu, taksówka na Górę Tabor, statek po Jeziorze Galilejskim

 • ubezpieczenie, przewodnik-śpiewnik, znak grupy, certyfikat pielgrzyma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BLIŻSZE INFORMACJE

Fundacja Komisariat Ziemi Świętej

 

ul. Reformacka 4, 31-012 Kraków tel. 12-421-68-06; tel. kom. 0-666-39-82-14

www.terrasancta.pl e-mail: biuro@terrasancta.pl

 

biuro czynne: od poniedziałku do piątku: 900-1645

powrót

Msze święte


Partnerzy:
Mecenas: