Akcja "Jeden z Nas"

Inicjatywa “Jeden z Nas” jest jedną z pierwszych EIO, które zostały zarejestrowane w UE. Jej celem jest zwiększenie obrony ludzkiego życia od momentu poczęcia w Europie – w ramach możliwości kompetencyjnych UE.

 

Bazując na definicji embrionu ludzkiego jako początku rozwoju istoty ludzkiej – która została sformułowana w niedawnym wyroku Europejskiego Trybunału Sprawidliwości (w sprawie Brüstle vs. Greenpeace) – by zapewnić spójność kompetencji unijnych w sprawach dotykających życia ludzkich embrionów, inicjatywa “Jeden z Nas” dąży do takiej zmiany prawa, by UE zakazała i zakończyła finansowanie aktywności, które wiążą się z niszczeniem ludzkich embrionów, w szczególności w obszarach badań, rozwoju i zdrowia publicznego.

 

Można to uczynić poprzez zmiany w regulacjach finansowych UE, które regulują w jaki sposób są wydawane pieniądze z budżetu UE. Zakaz finansowania tego typu aktywności w znaczny sposób przyczyni się do ujednolicenia przepisów w ramach UE.

 

Więcej o akcji na www.gosc.pl/Jeden_z_nas

 


Celem akcji "Jeden z Nas" jest doprowadzenie do zaprzestania finansowania z budżetu Unii Europejskiej aborcji i doświadczeń na ludzkich embrionach. Akcja, która jest przedsięwzięciem międzynarodowym, wykorzystuje legalną drogę prawną obowiązującą w UE. By mieć szansę na zmianę zapisów w prawie unijnym potrzeba co najmniej miliona podpisów obywateli UE.

 

W tej sprawie nie chodzi jednak tylko o zbieranie podpisów w imię zmiany w unijnym prawie. – To najlepsza okazja, by pokazać, że Unia Europejska nie musi być w rękach lewicowego lobby – mówi europoseł Szymański. – Niech w Parlamencie Europejskim i w całej Europie obywatele zobaczą, że Europa ma inną twarz, że żyje w niej mnóstwo ludzi, którzy chcą jej innego oblicza. Chrześcijańskiego, z wartościami! – dodaje. – To jest szalenie ważne, by, mówiąc bez ogródek, stworzyć nowe silne lobby pro-life. Wiemy, że w PE działają prężnie inne grupy interesów często sprzeczne z chrześcijańską wizją człowieka.

 

Inicjatywa „Jeden z Nas” to wielka europejska kampania na rzecz życia dzieci nienarodzonych. Czy wobec tego mogłoby zabraknąć naszego poparcia tej akcji?

 

Tu możesz zagłosować

powrót

Msze święte


Partnerzy:
Mecenas: