To chrześcijańska wiara uczy, czym jest prawdziwy patriotyzm - Abp Jędraszewski do nauczycieli

- Nauczanie religii dzieci i młodzieży w szkołach ma być przygotowaniem do głębokiego doświadczenia wiary i spotkania osobistego z Bogiem - mówił do pracowników oświaty metropolita krakowski.

 


Spotkanie rozpoczęło się Mszą św. w kaplicy Arcybiskupów. Podczas homilii metropolita krakowski Marek Jędraszewski nawiązał do pierwszego czytania z Księgi Samuela. Tłumaczył spór Samuela z ludem, który chciał, aby, na wzór pogan, wyznaczyć im króla. Bóg nakazał spełnić to żądanie i powołać świecką władzę, która jednak uznawać będzie Boskie zwierzchnictwo. Arcybiskup wskazał, że podobnie we współczesnym świecie istnieją dwa porządki: jeden to władza świecka, drugi to Kościół.

- Są takie wartości i ważne zadania stojące przed nimi razem, że muszą się spotykać w imię wspólnego zatroskania o dobro narodu, państwa, Kościoła - mówił. Wskazywał zarazem, że jedną z takich płaszczyzn współpracy jest w naszym kraju edukacja.

- Dziękujemy Panu Bogu, że od tylu już lat jest możliwość nauczania religii w szkole, jest możliwość wprowadzania w rzeczywistość szkoły innego wymiaru, bez którego zresztą nie ma pełnego rozwoju człowieka. Że możemy uczyć o Bogu i że poprzez chrześcijańską wiarę odkrywamy nowe wspaniałe horyzonty. Nie tylko osobistej wiary wobec Pana Boga, ale także w świetle chrześcijańskiej wiary patrzymy na nasze obowiązki wobec ojczyzny. To chrześcijańska wiara uczy, czym jest prawdziwy patriotyzm - podkreślał arcybiskup. Zaznaczył zarazem, że zdaje sobie sprawę, iż program szkolny nie wyczerpuje całej prawdy o Bogu i życiu chrześcijańskim. Jest jeszcze parafia. Tam są sakramenty, Słowo Boże i Kościół jako sakrament obecności Chrystusa w świecie.

 

 

 

Odwołując się do Ewangelii mówiącej o uzdrowieniu paralityka, którego spuszczono przez dach, arcybiskup Jędraszewski wskazał na bezmiar miłosierdzia Boga, który nie tylko uzdrawia chorego, ale również odpuszcza mu wszystkie grzechy. - To wielka prawda o Bogu, który chce dla nas więcej dobra, niż jesteśmy sobie w stanie wyobrazić - mówił.

 

Następnie metropolita wskazał na prawdziwe zadanie edukacji religijnej w szkołach. - Nauczanie religii w szkołach dzieci i młodzieży ma być przygotowaniem do tego głębokiego doświadczenia wiary i spotkania osobistego z Bogiem, które jest możliwe w rzeczywistości samego Kościoła, w kościele parafialnym, wtedy kiedy otwieramy się wprost na to co mówi do nas Pan Bóg - tłumaczył. Dzieje się to głównie poprzez wszystkie sakramenty.

 

Na zakończenie arcybiskup zaprosił zebranych do modlitwy, by w naszej ojczyźnie zatroskanie o wspólne dobro łączyło Kościół i władzę świecką w pełnej harmonii współpracy. Zachęcił także przedstawicieli oświaty do podziękowania Bogu za możliwość bycia świadkami wiary w szkole oraz w Kościele, kiedy Chrystus przychodzi, by nas swoją miłością podźwignąć i ubogacić.

 

Po Mszy św. miało miejsce spotkanie opłatkowe w Sali Okna Papieskiego. Grała kapela z Ostrowska. Ks. dr Andrzej Kielian życzył arcybiskupowi radości, która czasem wymaga wysiłku. W imieniu zebranych życzenia „najważniejszemu nauczycielowi diecezji" złożyli Dyrektor Wydziału Nadzoru Pedagogicznego Kuratorium Oświaty w Krakowie Dorota Skwarek oraz Przewodniczący Komisji Edukacji Rady Miasta Krakowa Łukasz Słoniowski.

 

Arcybiskup, zwracając się do zebranych podkreślił ogromną rolę społeczną nauczycieli i wychowawców. - W Państwa rękach są dzieci, jest młodzież. W tym co jest najszlachetniejsze w każdym z nich. Taka jest prawda. Życzę, żeby to dobro, które jest w nich zostało rozbudzone. Żeby to co szlachetne nabierało jeszcze piękniejszego kształtu i żeby w ten sposób budować dobrą przyszłość tych młodych ludzi powierzonych Państwa trosce, ale w ten sposób także budować dobrą przyszłość naszej ojczyzny i Kościoła - mówił do przedstawicieli oświaty metropolita krakowski.

 

Fotorelacja

 

Fotorelacja dla mediów

 

Justyna Walicka I Archidiecezja Krakowska 

Fot. Joanna Adamik | Archidiecezja Krakowska

Video Katarzyna Katarzyńska | Archidiecezja Krakowska

Homilia - Abp Marek Jędraszewski | 12.1.2018

Słowo Arcybiskupa Marka Jędraszewskiego 12.1.2018

powrót

Msze święte


Partnerzy:
Mecenas: